Лебедь О. О. Обґрунтування оцінки екологічного ризику для жителів від надходження радону до будинків м. Рівне

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000001

Здобувач

Спеціальність

  • 21.06.01 - Екологічна безпека

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.056.05

Анотація

Об'єкт дослідження - явище надходження радону до будинків та формування індивідуального вимушеного екологічного ризику для населення м. Рівне. Предмет дослідження - показники, які характеризують явища надходження радону до будинків та кількісну і якісну оцінку екологічного ризику для жителя міста. Наукова новизна одержаних результатів. На підставі узагальнених даних вмісту радону у повітрі будинків міста: вперше на території міста встановлені зони підвищеного екологічного ризику; розроблена шкала кількісної і якісної оцінки екологічного ризику для жителів міста до будинків на підставі суттєвих відмінностей за показниками концентрації радону в ґрунтовому повітрі, внутрішньобудинковому повітрі та густини потоку радону з ґрунту; запропоновані заходи зі зниження екологічних ризиків для жителів ( на прикладі м. Рівне); удосконалено методики щодо визначення концентрації вмісту радону в атмосферному повітрі та воді, густини потоку радону з ґрунту; розрахунку екологічних ризиків (постійного пропорційного, Якобі, BEIR-IV та BEIR-VI у двох варіантах (AID та AIC)) з використанням експозиції ОА радону та дочірніх продуктів його розпаду; ризиків захворюваності та смертності населення міста на рак легенів у залежності від концентрації радону в повітрі приміщень та методику розрахунку індивідуального радіаційного збитку та потенційного радіаційного збитку населення міста. Практичне значення одержаних результатів полягає:у виділенні на території міста категорій екологічних ризиків і території перевищення концентрації радону у будинках. Рекомендовані для використання картосхеми територій з визначенням зон ризиків для проживання населення. Розроблені рекомендації та управлінські рішення з покращення екологічного стану міста;наукові і практичні результати досліджень.

Схожі дисертації