Перелік галузей знань і спеціальностей докторів філософії

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційний транспорт

Автоматизація та приладобудування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та приладобудування. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Автоматизація та приладобудування. Мікро- та наносистемна техніка

Автомобільний транспорт

Агрономія

Архітектура та містобудування

Атомна енергетика

Біологія та біохімія

Біомедична інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Богослов’я

Будівництво та цивільна інженерія

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина. Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Видавництво та поліграфія

Військове управління (за видами збройних сил)

Водні біоресурси та аквакультура

Галузеве машинобудування

Географія

Геодезія та землеустрій

Гірництво

Громадське здоров’я

Деревообробні та меблеві технології

Дизайн

Дошкільна освіта

Екологія

Економіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроніка

Електронні комунікації та радіотехніка

Енергетичне машинобудування

Журналістика

Забезпечення військ (сил)

Залізничний транспорт

Захист і карантин рослин

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційні системи та технології

Історія та археологія

Кібербезпека та захист інформації

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні науки

Культурологія

Лісове господарство

Маркетинг

Математика

Матеріалознавство

Медицина

Медична психологія

Медсестринство

Менеджмент

Металургія

Міжнародне право

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні економічні відносини

Морський та внутрішній водний транспорт

Музичне мистецтво

Науки про Землю

Нафтогазова інженерія та технології

Облік і оподаткування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Озброєння та військова техніка

Освітні, педагогічні науки

Педіатрія

Підприємництво та торгівля

Пожежна безпека

Політологія

Початкова освіта

Право

Прикладна математика

Прикладна механіка

Прикладна фізика та наноматеріали

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Психологія

Публічне управління та адміністрування

Релігієзнавство

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Садово-паркове господарство

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Системний аналіз

Соціальна робота

Соціологія

Спеціальна освіта

Статистика

Стоматологія

Суднобудування

Сценічне мистецтво

Теплоенергетика

Терапія та реабілітація

Технології захисту навколишнього середовища

Технології легкої промисловості

Технології медичної діагностики та лікування

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Транспортні технології (за видами)

Туризм і рекреація

Управління та адміністрування. Публічне управління та адміністрування

Фармація, промислова фармація

Фізика та астрономія

Фізична культура і спорт

Філологія

Філософія

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Харчові технології

Хімічні технології та інженерія

Хімія

Цивільна безпека