136 Металургія

0823U101723

Рубан Володимир Олександрович

Розробка енергозберігаючої технології обробки металу на установці «ківш-піч» при використанні графітованого порожнистого електрода

0823U101508

Довбенко Володимир Віталійович

Оптимізація технології одержання алюмінію з вторинної сировини

0823U101228

Семенов Олександр Дмитрович

ВСТАНОВЛЕННЯ КІНЕТИКИ ФОРМУВАННЯ РІДКО-ТВЕРДОЇ ТА ТВЕРДО-РІДКОЇ ЗОН У ВИЛИВКАХ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ ТА РОЗРІДЖЕННЯ В ТЕПЛОВИХ ВУЗЛАХ ВИЛИВКІВ

0823U100439

Вейс Валентин Ілларіонович

Закономірності впливу термокінетичних параметрів кристалізації на структуроутворення і підвищення властивостей сталевих виливків

0823U100168

Тишковець Марія Вячеславівна

Створення неорганічних зв'язувальних компонентів і процесів формоутворення ливарних стрижнів на їх основі.

0823U100136

Смірнова Яна Олександрівна

Створення основ технологій виготовлення шаруватих метало-керамічних композиційних матеріалів з підвищеними фізико-механічними характеристиками

0822U100839

Орендарчук Юлія Володимирівна

Наукові методи комп'ютерно- інтегрованого проектування технологій виготовлення відливок поршнів двигунів внутрішнього згоряння

0821U102885

Кондрашова Світлана Георгіївна

Удосконалення процесів формування поверхневого корозійностійкого шару литих виробів

0821U102310

Єфанов Володимир Сергійович

Удосконалення технології виготовлення литих катодів з нікелевого сплаву для нанесення жаростійких покриттів на лопатки авіадвигунів

0821U101749

Гнатенко Михайло Олегович

Удосконалення мікрометалургійних методів при отриманні авіаційних деталей з алюмінієвих сплавів

0821U100412

Козішкурт Євген Миколайович

Технологічний процес одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям під низьким тиском на основі використання зовнішніх впливів.