061 Журналістика

0823U100271

Скороход Тетяна Олександрівна

Феномен студентської періодики в системі соціальних комунікацій

0823U100019

Комащенко Ірина Іванівна

Комунікаційні моделі презентації інновацій в сучасному інформаційному просторі

0822U100966

Катеринич Петро Вікторович

ОСВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

0822U100963

Волик Аліна Вадимівна

Творення образу закладу вищої освіти України у вітчизняних медіа

0822U100831

Грисюк Володимир Петрович

Репрезентація сексуальності в українських масмедіа (на матеріалах українського телебачення та онлайн-ЗМІ за 2018-2020 рр.)

0822U100660

Астапцева Христина Андріївна

Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси (1853-1939 рр.).

0821U101681

Петренко Світлана Іванівна

Правда як соціальнокомунікаційна категорія журналістики

0821U100452

Коробко Вероніка Ігорівна

Телевізійна документалістика як екранне видовище

0821U100322

Бідун Анна Віталіївна

Діяльність редактора щодо створення споживчої цінності книги

0821U100274

Хворостина Ольга ВІкторівна

Трансмедіація новинного контенту в цифровому медіапросторі