151 Автоматизація та приладобудування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0823U101689

Ромащук Олександр Миколайович

Інтелектуальне сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу

0823U101547

Некрашевич Олена Василівна

АВТОМАТИЗОВАНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЇВ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

0823U101499

Грама Михайло Петрович

Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів

0823U101313

Колисниченко Ілля Юрійович

Автоматизація процесу ваговимірювання рухомих залізничних об’єктів

0823U101198

Кравченко Ольга Михайлівна

Адаптивне просторове керування ультразвуковим очищенням виробів складної конфігурації

0823U100629

Маменко Павло Петрович

Методи автоматизації процесів планування маршруту та оптимальлного розходження суден в умовах невизначеності

0823U100308

Захаренков Дмитро Юрійович

Комп’ютерна система програмного керування процесами подачі паливно-повітряної суміші силових агрегатів за умов неповної інформації

0823U100159

Маріяш Юрій Ігорович

Модельно-прогнозуюче автоматичне керування режимом дуття кисневого конвертера з енергоефективним засвоєнням тепла

0822U100850

Парфенюк Юрій Леонідович

Моделі та методи управління багатоступеневою транспортною логістичною системою в умовах невизначеності

0822U100622

Григорчук Галина Василівна

Моделі та засоби підвищення ефективності автоматизованого контролю технологічних процесів на протяглих квазіциліндричних обертових об’єктах.

0822U100113

Максименко Андрій Олександрович

Комп’ютерно-інтегрована система управління піролізом відходами агротехнологій з визначенням складу синтез-газу.

0821U102848

Кондрашов Костянтин Вікторович

Підвищення ефективності експлуатації аварійно-попереджувальної системи судна

0821U102644

Муратов Віктор Володимирович

Удосконалення дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування експерименту

0821U102643

Бутенко Олександр Валерійович

Автоматизована система керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих побутових відходів.

0821U102458

Митрофанов Олександр Вячеславович

Автоматизація процесу керування термічним обробленням окатишів на конвеєрній машині на основі методології нечіткої логіки

0821U101910

Якименко Інна Юріївна

Інтелектуальна система енергоефективного керування мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту з прогнозуванням енерговитрат

0821U101665

Кондратьєва Інна Юріївна

Оптимізація процесів керування функціональною діагностикою технологічного обладнання

0821U101159

Іванов Артем Анатолійович

Автоматизована система моніторингу і керування електроенергетичною системою судна

0821U100900

Колосов Ігор Володимирович

Методи створення автоматизованих систем керування процесом підготовки морських фахівців на основі компетентнісного підходу

0821U100619

Дивнич Василь Миколайович

Удосконалення лазерного допплерівського вимірювача швидкості аеро та гідродинамічних потоків.

0821U100338

Хібеба Микола Григорович

Автоматизація процесу керування формуванням вуглецевих виробів

0821U100193

Лапханов Ерік Олександрович

Розробка методичних підходів для синтезу алгоритмів керування відведенням космічного апарата із застосуванням аеромагнітної системи відведення

0821U100028

Шарко Артем Олександрович

Автоматизація процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень

0821U100016

Шарко Артем Олександрович

Автоматизація процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень

0821U100010

Биць Оксана Михайлівна

Автоматизація проектування систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів змінного перепаду тиску

0820U100649

Коротинський Антон Петрович

Автоматизація процесу керування багатокамерними печами випалювання вуглеграфітових виробів

0820U100568

Кіркопуло Катерина Григорівна

Автоматизація процесів керування установкою іонно-плазмового напилення.

0820U100567

Максимов Максим Максимович

Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.

0820U100544

Кравченко Яна Олегівна

Комп’ютерно-інтегрована технологія вторинної конденсації виробництва аміаку в умовах невизначеності

0820U100479

Кошова Ірина Іванівна

Методи та засоби оптимального планування експериментів для дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем

0820U100128

Беляєва Анна Андріївна

Синтез оптимальних за вартісними витратами планів експериментів для дослідження технологічних процесів і систем

0820U100099

Момот Андрій Сергійович

Удосконалення методу визначення характеристик дефектів багатошарових матеріалів за результатами активного теплового контролю