Максименко А. О. Комп’ютерно-інтегрована система управління піролізом відходами агротехнологій з визначенням складу синтез-газу.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100113

Здобувач

Спеціальність

  • 151 - Автоматизація та приладобудування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

27-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.052.029

Державний університет "Одеська політехніка"

Анотація

Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі керування піролізом відходів агропромислового комплексу. В роботі вперше було запропоновано метод класифікації відходів агропромислового комплексу, а саме соломи, умовною брутто-формулою. Також вперше було розроблено модель керування, класифікації та кластеризації, піролізу соломи. В роботі подальшого розвитку набув метод керування, заснований на системі нечіткого вводу-виводу Мамдані. Також в роботі знайшов подальший розвиток метод визначення в реальному часі умовної брутто формули соломи, яка проходить процес піролізу.

Файли

Схожі дисертації