Шарко А. О. Автоматизація процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100028

Здобувач

Спеціальність

  • 151 - Автоматизація та приладобудування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 67.052.003

Херсонський національний технічний університет

Анотація

Об'єкт дослідження - процеси автоматизації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень. Мета дослідження - розробка моделей, методів і засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення автоматизації вимірювань і оцінок стану металевих конструкцій в реальному часі. Методи дослідження: автоматизація процесів оцінок стану організаційно-технічних об’єктів в умовах їх експлуатації, матеріалознавства, неруйнівного контролю, матричного і тензорного аналізу при вирішенні задач ідентифікації динамічних систем. Методи теорії пружності і механіки руйнувань при вивчені взаємозв’язків навантажень з розповсюдженням коливань в деформованих середовищах, для спеціальних програмних пакетів математичного і імітаційного моделювання, для вирішення задач моделювання, прогнозування і обробки експериментальних даних. Галузь використання – промисловість, експлуатація.

Файли

Схожі дисертації