076 Підприємництво та торгівля

0823U101604

Шульга Олександр Михайлович

Розвиток бізнес-моделей інтернет-підприємництва

0823U101314

Попович Олеся Петрівна

Сталий розвиток підприємництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки

0823U101152

Шаранов Роман Сергійович

Формування механізму антикризового управління підприємства

0823U100947

Алієв Раміль Айдин огли

Формування та реалізація потенціалу туристичного підприємництва

0823U100856

Пузько Сергій Геннадійович

Виведення продукту на ринок екопакування на засадах формування екологічної свідомості споживача

0823U100811

Скляр Дмитро Вікторович

Управління бізнес-процесами у сфері електронної комерції.

0823U100805

Богданов Олександр Олександрович

Маркетингові стратегії розвитку підприємств агропродовольчої сфери

0823U100608

Якушева Наталія Валентинівна

Формування екосистеми інноваційного підприємництва

0823U100606

Мисилюк Влада Сергіївна

Організаційний дизайн корпоративного підприємництва

0823U100407

Кобилянський Максим Олегович

Регуляторні механізми розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері.

0823U100074

Бондарєва Анна Олександрівна

Формування якості натуральних шкір з полімерно-мінеральним оздобленням

0822U100280

Стаматін Вячеслав Володимирович

Організаційно-економічний механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств міського електричного транспорту

0821U102800

Алєксєєва Ольга Вікторівна

Розвиток аграрного підприємництва у формуванні інституційного механізму зайнятості населення.

0821U102725

Кирилюк Оксана Василівна

Асиметрія розвитку суб'єктів підприємництва в контексті технологічних змін

0821U102574

Хайло Тетяна Олегівна

Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств життєзабезпечення міст

0821U102485

Давуд Асем Джамал

Інтегровані бізнес структури як основа розвитку підприємництва в Україні

0821U102477

Гуліна Олена Дмитрівна

Управління кластерним розвитком туристичнорекреаційного підприємництва на засадах маркетингу

0821U102476

Святецький Владислав Васильович

Механізм формування підприємницької інноваційної екосистеми в закладах вищої освіти

0821U102204

Жидков Олексій Іванович

Управління інноваційним розвитком економічного потенціалу сервісних підприємств на маркетингових засадах

0821U101699

Проскокова Анна Юріївна

Управління інноваціями в сфері рітейлу

0821U101698

Рапута Катерина Олегівна

Розвиток венчурного фінансування стартапів в Україні

0821U100985

Салівончик Ірина Миколаївна

Інноваційне підприємництво як складова структурної модернізації економіки

0821U100957

Мільчева Вікторія Василівна

Розвиток інноваційної діяльності виноробних підприємств в умовах економічної нестабільності

0821U100848

Смертенюк Ігор Ігорович

Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін

0821U100570

Кошельник Анна Володимирівна

Формування споживних властивостей напоїв з насіння пажитнику грецького

0821U100545

Фреюк Ольга Василівна

Управління логістичною діяльністю підприємства електронної торгівлі

0821U100469

Дудорова Тетяна Юріївна

Управління розвитком інтегрованих процесів митно-логістичного обслуговування

0821U100444

Жалдак Марина Павлівна

Формування якості натуральних шкір для дитячого взуття

0821U100413

Немченко Ганна Валеріївна

Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах реформування аграрного сектору економіки.

0821U100396

Ракович Олександр Іванович

Формування підприємницького потенціалу сільських територій

0821U100375

Гавенко Михайло Станіславович

Формування конкурентної стратегії торговельного підприємства

0821U100011

Русин-Гриник Роман Романович

Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності

0820U100471

Савчук Настя Павлівна

Ефективне управління розвитком малого та середнього бізнесу на засадах бенчмаркінгу

0820U100461

Забашта Євген Юрійович

Формування механізму розвитку інноваційного підприємництва

0820U100382

Уварова Анастасія Євгенівна

Організаційно-економічне забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств.

0820U100365

Росола Уляна Василівна

Формування і розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону

0820U100317

Троян Владислава Ігорівна

Організаційно-економічні засади формування та використання бренду будівельних підприємств

0820U100149

Новицький Ігор Валерійович

Механізми інтегрованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу

0820U100036

Буздиган Марія Олександрівна

Внутрішні фактори підвищення ділової активності підприємств.