Русин-Гриник Р. Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 076 - Управління та адміністрування. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.052.021

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертаційній роботі розроблено теоретичні та методико-прикладні положення щодо управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності, встановлено рівень формування цих положень вченими-економістами, виокремлено питання, які досі достатньо не висвітлені в економічній науці. На основі використання інтегрального показника ефективності системи управління підприємницькими структурами можливим є визначити доцільно чи не доцільно є її регулювання. Проте це не дає змогу встановити, у якому напрямку необхідно коригувати відхилення у функціонуванні цієї системи. З цією метою на завершальному етапі цього дослідження проаналізовано фактори та можливі причини виникнення необхідності регулювання системи управління. Це створило підґрунтя для визначення головних напрямів регулювання та дало можливість встановити їхню пріоритетність. Одним із результатів проведеного дослідження є також те, що у роботі запропоновано спосіб аналізу впливу суб’єктивних чинників, зумовлених особливостями керівників підприємницької структури, зокрема,таких, як їхній досвід, ділова репутацію тощо. Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємницьких структур, підприємницька структура, управління підприємницькими структурами, альтернативні стратегії, дерево стратегічних управлінських рішень, метод експертних оцінок.

Файли

Схожі дисертації