153 Автоматизація та приладобудування. Мікро- та наносистемна техніка

0823U100030

Малюта Сергій Васильович

Особливості застосування нанотехнологій зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь напівпровідникових наноструктур і 2D матеріалів.

0821U102936

Клиско Юрій Володимирович

Електронні, оптичні та магнітні властивості металорганічних комплексів як перспективних матеріалів наноелектроніки та наноспінтроніки

0821U102935

Яхневич Уляна Володимирівна

Модифікація кристалів LiNbO3 шляхом термохімічних обробок у присутності іонів металів для пристроїв мікро- та наносистемної техніки

0821U102896

Яхневич Уляна Володимирівна

Модифікації кристалів LiNbO3 шляхом термічних обробок у присутності іонів металів для пристроїв мікро- та наносистемної техніки

0821U102895

Клиско Юрій Володимирович

Електронні, оптичні та магнітні властивості металорганічних комплексів як перспективних матеріалів наноелектроніки та наноспінтроніки

0821U102342

Шевлякова Ганна Вікторівна

Вплив розмірних ефектів на характеристики фероелектриків в приладах мікроелектроніки

0821U101818

Бабич Богдан Борисович

Оптично селективні елементи на основі нанокомпозитних структур

0821U100114

Федорчук Олександр Петрович

НВЧ ферити та композиційні резонансні елементи на їх основі з керованими властивостями

0821U100066

Булавінець Тетяна Олександрівна

Фотодинамічні властивості наноструктур в умовах плазмонного резонансу для біомедичних застосувань