222 Медицина

0823U101734

Кобеняк Микола Миколайович

Морфофункціональні особливості тканин товстого кишечника при зшиванні їх різними хірургічними нитками в експерименті

0823U101732

Приходько Cвітлана Олександрівна

Нейроно-гліальні взаємовідносини задніх рогів спинного мозку людини у пренатальному періоді

0823U101731

Залевський Леонід Леонідович

Структурна перебудова мозочка людини протягом пренатального періоду онтогенезу

0823U101718

Мартиненко Роман Віталійович

Морфофункціональна характеристика моноцитарного паростка та клітин оточення червоного кісткового мозку при введені триптореліну у щурів

0823U101716

Амірханова Маргарита Рафаелівна

Роль поліморфізму генів апотозного каскаду в розвитку сенсоневральної приглухуватості.

0823U101714

Ботякова Вікторія Вікторівна

Фактори серцево-судинного ризику у лікарів загальної практики – сімейних лікарів із синдромом професійного вигорання.

0823U101712

Дудєріна Юлія Валентинівна

Роль плацентарних факторів у формуванні вроджених вад серця у плода.

0823U101711

Квітка Дмитро Миколайович

Обґрунтування органозберігаючої тактики хірургічного лікування папілярного раку щитоподібної залози.

0823U101708

Онашко Юлія Миколаївна

Краніотопографічні особливості отворів лицевого черепа людини зрілого віку

0823U101707

Благовещенський Роман Євгенійович

Оптимізація діагностики і лікування жінок репродуктивного віку з аномальними матковими кровотечами та екстрагенітальною патологією

0823U101702

Свідерський Юрій Юрійович

Тактичні та технічні аспекти застосування радіочастотної абляції вен в комбінації з мініінвазивними технологіями у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок при клінічних стадіях С2 – С6 в центрі хірургії одного дня

0823U101701

Петах Павло Владиславович

SARS-CoV-2 індуковані зміни кишкової мікробіоти та імунометаболізму лімфоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу

0823U101699

Прокопчук Оксана Володимирівна

Особливості фіброзування печінки після хіміотерапії у пацієнтів з нормальною і надлишковою масою тіла

0823U101697

Чукур Петро Андрійович

Динаміка змін стану кісткової тканини в хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, що отримували преднізолоновмісні курси хіміотерапії

0823U101695

Тверезовська Ірина Іванівна

Роль селенопротеїну Р в оптимізації діагностики, лікування та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

0823U101694

Полякова Євгенія Миколаївна

Оптимізація діагностики та лікування гіперпластичних станів ендометрія при метаболічному синдромі

0823U101688

Федорченко Ігор Леонідович

Морфофункціональна характеристика великого чепця людини в нормі і при перитоніті

0823U101669

Пузій Євген Олександрович

Профілактика бактеріально-асоційованих перинатальних ускладнень при передчасному розриві плодових оболонок

0823U101665

Бурсук Юліан Євгенович

Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих

0823U101657

Кошкіна Маргарита Володимирівна

Роль тайтіну в клінічному перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу

0823U101654

Семенів Петро Михайлович

Профілактика ішемічного пошкодження міокарда при хірургічному лікуванні багатоклапанних вад серця в поєднанні із коронарною патологією

0823U101648

Хасавнех Ахмад Раед Ахмед

Особливості виникнення та перебігу себорейного дерматиту: клінічні та антропо-соматотипологічні аспекти

0823U101646

Євтушенко Олександр Васильович

Індивідуалізація хірургічного лікування ускладненої інтраабдомінальної інфекції

0823U101645

Козачишин Наталія Іванівна

Оптимізація діагностики та прогнозування порушень тромбоцитарного гемостазу у хворих з гострим та хронічним коронарними синдромами і коморбідними станами після стентування коронарних артерій.

0823U101636

Ноцек Микола Сергійович

Оптимізація способів естетичної корекції чоловічих статевих органів як методу контролю психосексуального стану пацієнта

0823U101635

Голяченко Олександр Андрійович

Клінічна та економічна ефективність хірургічного лікування атеросклеротичного ураження стегново-підколінного сегменту нижньої кінцівки у хворих з ішемією, що загрожує кінцівці

0823U101634

Комарова Тетяна Михайлівна

Клініко-лабораторне обґрунтування особливостей перебігу та лікування вікової дегенерації макули на тлі зниження рівня вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді.

0823U101622

Гуйванюк Ольга Андріївна

Бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та ожиріння: особливості поєднаного перебігу та лікування

0823U101620

Дундюк-Березіна Софія Ігорівна

Анатомічні особливості дрібних кісток лицевого черепа в перинатальному періоді онтогенезу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

0823U101612

Ніколаєв Михайло Вікторович

Оптимізація хірургічного лікування морбідного ожиріння

0823U101605

Фірсик Тетяна Миколаївна

Оптимізація діагностики та хірургічного лікування нориць прямої кишки

0823U101593

Юр'єв Сергій Дмитрович

Імунологічні особливості патогенезу, діагностики та терапії цілорічного риніту у хворих із сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу .

0823U101592

Суворов Василь Леонідович

Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза

0823U101585

Дудаш Андрій Петрович

Інфільтративний протоковий рак грудної залози: клініко- морфологічні та імуногістохімічні особливості різних молекулярних підтипів і прогнозування перебігу.

0823U101554

Кісєльова Ганна Геннадіївна

Обгрунтування використання толерогенних дендритних клітин, отриманих з кріоконсервованих попередників, у лікуванні аутоімунних захворювань (експериментальне дослідження).

0823U101552

Нестерук Ганна Володимирівна

Вплив кріоекстракту та секретомів від культур клітин зі спінальних гангліїв на репродуктивну систему щурів

0823U101545

Щукіна Олена Сергіївна

Покращення ефективності прогнозування клінічних виходів у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST на госпітальному та постгоспітальному етапах

0823U101537

Сергійчук Роман Володимирович

Малоінвазивна перкутанна нефролітотрипсія без нефростомії

0823U101527

Сікаленко Євгеній Сергійович

Хірургічне лікування атеросклеротичного ураження черевного відділу аорти та її парних гілок

0823U101521

Марштупа Олег Сергійович

Оптимізація вибору методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів

0823U101520

Введенський Дмитро Борисович

Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різних джерел в терапії експериментального артриту.

0823U101517

Линник Олександра Миколаївна

Трансфузійна корекція ендотеліальної дисфункції та розвитку запальної реакції при хірургічному лікуванні опікових ран

0823U101510

Моцюк Віталій Миколайович

Мальнутриція та саркопенія у хворих на цироз печінки: поширеність, прогностичне значення, можливості корекції

0823U101507

Цепколенко Олександра Володимирівна

Діагностика та лікування нюхової дисфункції при ринологічній патології

0823U101506

Колесніченко Володимир Володимирович

Аналіз факторів, що впливають на проведення та післяопераційний перебіг операції тонзилектомії

0823U101505

Берлінська Людмила Іванівна

Рання діагностика та прогнозування пошкодження нирок при прееклампсії у вагітних

0823U101504

Остапенко Ігор Олегович

Патогенетичні механізми депресії при хронічному судомному синдромі

0823U101501

Башинський Олександр Олександрович

Структурно-динамічні прояви саморуйнівної поведінки у хворих на психотичні розлади шизофренічного спектру

0823U101492

Деркач Кристіна Дмитрівна

Ускладнення імплантації сіток після алогерніопластики, лікування та профілактика

0823U101484

Гуркало Юлія Зіновіївна

Ураження кишечника у хворих з цукровим діабетом 2-го типу: особливості розвитку, перебігу та лікування

0823U101477

Багро Таїсія Олександрівна

ОПТИМІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ОСНОВНОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ З ОЖИРІННЯМ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАЦІЄНТОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

0823U101475

Дембіцький Андрій Русланович

ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ВЕН С6

0823U101468

Луцька Віра Любомирівна

"Особливості структурно-функціонального стану міокарда та метаболічних порушень у курців в період реабілітації після гострого коронарного синдрому"

0823U101449

Хасавнех Айхам Адлі Мохаммад

Вплив низькочастотних механічних коливань на відновлення рухливості суглобів після іммобілізації (експериментально-клінічне дослідження)

0823U101442

Ємець Тетяна Василівна

Обґрунтування оптимізованої моделі медичної допомоги дорослому населенню з хворобами вуха, горла та носа на регіональному рівні.

0823U101430

Луць Богдан Васильович

Неоад’ювантна променева терапія в комплексному лікуванні резектабельного місцево розповсюдженого раку прямої кишки

0823U101425

Петрик Ксенія Юріївна

Автономна дисфункція у дітей молодшого шкільного віку із надмірною масою тіла.

0823U101389

Височанська Власта Василівна

Особливості перебігу себорейного дерматиту у коморбідності з метаболічно-асоційованою жировою хворобою печінки та їх корекція.

0823U101384

Дрига Наталія Олександрівна

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи управління якістю медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу на рівні первинної ланки охорони здоров’я

0823U101381

Шорніков Андрій Володимирович

Непсихотичні психічні розлади у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, які потребують ендопротезування

0823U101318

Кобільник Юрій Степанович

Значення мультипараметричної та біпараметричної МРТ в диференційній діагностиці раку передміхурової залози

0823U101316

Аль-Джаррах Оcама Мохаммад Мітеб

Оптимізація сучасних підходів лікування вологої форми вікової макулярної дегенерації з урахуванням клінічних та біомолекулярних маркерів

0823U101308

Черненко Анна Григорівна

Оптимізація діагностичних і лікувальних підходів у пацієнтів з мігренню та коморбідною цервікалгією

0823U101291

Скакун Олексій Зеновійович

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною хворобою (COVID-19), у пацієнтів із артеріальною гіпертензією

0823U101289

Зеленчук Галина Мирославівна

Судово-медична комплексна ідентифікація осіб, схильних до протиправних дій

0823U101285

Фельдман Діана Аркадіївна

Прогностичне значення ендотеліального моноцитактивуючого пептиду – ІІ та асиметричного диметиларгініну щодо перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу

0823U101274

Гореча Марта Юріївна

Імунні предиктори діабетичної ретинопатії на тлі метаболічного синдрому.

0823U101264

Сахелашвілі-Біль Ольга Іванівна

КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ МНОЖИННОГО ЛІКАРСЬКО-СТІЙКОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З КОНТАКТУ: ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА

0823U101259

Пономарчук Віра Сергіївна

Ефективність модифікованого поетапного методу хірургічного лікування хворих проліферативною діабетичною ретинопатією

0823U101258

Бондаренко Наталія Володимирівна

Особливості патохімічних порушень ока і клінічного перебігу експериментального переднього неінфекційного увеїту при первинній очній гіпертензії, ефективність метаболічної корекції антиоксидантом карнозином

0823U101250

Вергелес Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти за умов використання дистанційних форм навчання

0823U101249

Прокоса Мар’яна Ігорівна

Обгрунтування ефективності метаболічної терапії при сумісному застосуванні з комбінованими антигіпертензивними засобами у хворих на артеріальну гіпертензію

0823U101245

Содомора Ольга Олексіївна

Особливості структурної організації сонної пазухи за умов впливу глутамату натрію в експерименті

0823U101243

Мазур Олена Юріївна

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ В ОСІБ ІЗ ОЖИРІННЯМ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПАТОМОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

0823U101232

Пузирьов Гай Сергійович

Удосконалення методів діагностики і рентгенендоваскулярного лікування хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи

0823U101230

Співак Юлія Анатоліївна

Оптимізація діагностики та лікування серцевої недостатності у хворих із гострим інфарктом міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

0823U101226

Мустафіна Галія Міркатівна

Структурно-функціональні особливості печінки за умов комбінованого впливу харчових добавок

0823U101206

Стрижак Лілія Сергіївна

Оптимізація інтенсивної терапії гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених з помірною та важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

0823U101189

Сарайрех Анас Аталла Салем

Удосконалення лікування хворих на розацеа методами ангіокорегуючої терапії з урахуванням показників функціонального стану вазорегуляторних системи організму

0823U101144

Прибила Ольга Володимирівна

Особливості обміну сечової кислоти при фармакологічній селективній блокаді натрій-глюкозного транспортеру 2 типу у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від гормонально-метаболічних фенотипів

0823U101142

Плитка Олена Василівна

Патофізіологічні особливості імунної системи та кисневого балансу при перитонеальному сепсисі (клініко-експериментальне дослідження)

0823U101141

Хомин Галина Олександрівна

Клініко-патоґенетичні особливості хронічного панкреатиту у коморбідності з вірусним гепатитом С, оптимізація підходів до комплексного лікування

0823U101140

Ковчун Віктор Юрійович

Морфофункціональні особливості будови підшлункової залози за умов зневоднення організму (анатомо-експериментальне дослідження)

0823U101124

Хоменко Віталій Станіславович

Новітні мініінвазивні технології в діагностиці та лікуванні закритих травм живота

0823U101123

Герман Ольга Михайлівна

Структурні зміни в яєчках щура під впливом тривалого введення преднізолону у високих дозах і раптового його припинення

0823U101119

Кваченюк Дмитро Андрійович

Соматотропна  недостатність: вплив вітаміну D  на систему гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків

0823U101117

Курочкін Андрій Вікторович

Обґрунтування об’єму лімфодисекції у хворих на диференційовані форми раку щитоподібної залози

0823U101105

Юрченко Світлана Вікторівна

Комплексне лікування неатипової гіперплазії ендометрія у безплідних жінок з надмірною масою тіла

0823U101097

Костюченко Євгеній Вікторович

Хірургічне лікування хворих на спадковий рак грудної залози

0823U101095

Данчишин Мар’яна Володимирівна

Експериментальне дослідження впливу нітратів на організм щурів різного віку за умов надходження їх із питною водою

0823U101089

Костюк Володимир Петрович

Комплексна реабілітація постраждалих з полісистемними пошкодженнями на пізніх стадіях травматичної хвороби

0823U101063

Воробець Віра Василівна

Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гепатиту С у хворих із супутнім дисбіозом кишечника та обґрунтування лікування

0823U101038

Сіткар Андрій Дмитрович

Клініко-патогенетичні особливості хронічного гепатиту С у хворих з порушенням мікроелементного складу крові та обґрунтування їх лікування.

0823U101032

Пучко Марина Сергіївна

Особливості менеджменту стресового нетримання сечі у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку

0823U101031

Коляденко Дарія Ігорівна

Значення маркерів запалення, інтерлейкіну-10 та специфічних аутоантитіл для оцінки активності і прогнозування перебігу системного червоного вовчака

0823U101028

Неймарк Олег Святославович

Алгоритм ведення жінок фертильного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на фоні трихомонадної інфекції

0823U101027

Кравченко Юлія Володимирівна

Прогнозування та профілактика рецидивів гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку

0823U101026

Момот Альона Анатоліївна

Ефективність та патогенетичне обґрунтування лазерних технологій в лікуванні атрофічного кольпіту у жінок постменопаузального віку

0823U101013

Піскорський Олександр Олександрович

Роль шийної медіастиноскопії у діагностиці та лікуванні раку легень

0823U101011

Яцуляк Михайло Богданович

Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем.