172 Електронні комунікації та радіотехніка

0823U101607

Лі Фанфан ---

Розробка та аналіз ефективних методів забезпечення бажаної якості при стисненні зображень з втратами

0823U101231

Дорожинський Сергій Анатолійович

Квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах

0823U101068

Закутинський Ігор Володимирович

Система Інтернету речей для моніторингу та управління громадським транспортом

0823U100931

Кітура Олег Володимирович

Методика формування системи управління транспортною мережею зв'язку

0823U100925

Лисенко Артур Ростиславович

Методика підвищення інформативності космічних знімків, отриманих за допомогою багатополяризаційного радару з синтезованою апертурою

0823U100884

Андреєв Артем Андрійович

223віапівапаівпвіап

0823U100759

Блаженний Назарій Валерійович

Підвищення ефективності застосування атмосферно-оптичних ліній зв’язку в умовах впливу іонізуючого випромінювання як наслідку техногенної аварії

0823U100261

Полонський Костянтин Вячеславович

Методика оптимального прийому багатопозиційних сигналів в умовах впливу міжканальних завад в телекомунікаційних системах.

0823U100259

Прокопець Наталія Андріївна

Енергоефективне обслуговування навантаження інформаційно-комунікаційної мережі

0823U100241

Круглик Олег Станіславович

Ефективна демодуляція та ідентифікація сигналів із фазовою маніпуляцією у каналах із несприятливими умовами радіоприймання.

0823U100240

Шмігель Богдан Олегович

Підвищення продуктивності низькоенергетичних безпроводових каналів зв’язку сенсорних телекомунікаційних систем

0823U100191

Омелян Анатолій Васильович

Методи та система підвищеної ефективності керування п’єзоелектричним мікроманіпулятором

0823U100067

Корчак Олександр Володимирович

Методологія вдосконалення терабітних телекомунікаційних систем засобами ВКР фотоніки

0822U100542

Волошин Юлія Андріївна

Метод, моделі і засоби формування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону з нетепловим впливом

0822U100483

Танасійчук Ярослав Володимирович

Неруйнівна методика діагностики резонаторних елементів потужних електронно-вакуумних НВЧ-приладів

0821U102863

Свіденюк Михайло Олегович

Методика комплексування даних радіолокаційного та оптичного знімання для визначення фізичних параметрів земної поверхні

0821U102655

Байдун Нажм Ахмад

Розроблення інформаційно-телекомунікаційної платформи електронного урядування для забезпечення інтерактивної взаємодії із соціумом

0821U102579

Хаб Раман Хаді Акрам

Інформаційна технологія реконструкції форм просторових об'єктів за фотограмметричними сигналами їх подання

0821U102277

Робулець Павло Федорович

Використання однонегативних метаматеріалів для передавання, модуляції та фільтрації сигналів

0821U101926

Андрущак Володимир Степанович

Моделі управління потоками інфокомунікаційних мереж з використанням методів штучного інтелекту і машинного навчання

0821U101010

Бешлей Галина Володимирівна

Моделі та метод оптимального розподілу мережних ресурсів в програмно-конфігурованих гетерогенних мережах мобільного зв'язку

0821U100991

Скрипнік Вікторія Володимирівна

Моделі та методи забезпечення якості обслуговування в мобільних мережах Інтернет речей

0821U100895

Панченко Олексій Михайлович

Адаптивне управління ресурсами та якістю обслуговування у програмно-конфігурованих сервісно-орієнтованих телекомунікаційних мережах

0821U100706

Березовська Юлія Володимирівна

Методика забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем на основі програмно-конфігурованих мереж

0821U100705

Березівський Максим Юрійович

Моделі і методи підвищення ефективності передачі трафіку в мережах VANET

0821U100623

Мілова Юлія Олексіївна

Розробка методів і алгоритмів кодів для передачі інформації з постійними та змінними параметрами по цифрових каналах зв’язку

0821U100518

Мирончук Олександр Юрійович

Методи двоетапного оцінювання параметрів багатопроменевого каналу в системах зв’язку з технологією OFDM

0821U100309

Абакумова Анастасія Олександрівна

Методи моніторингу та підвищення якості надання послуг стільникових мереж зв’язку

0821U100136

Нгуен Хиу Ван

Метод активного апертурного синтезу для формування радіозображень при дистанційному зондуванні з аерокосмічних носіїв

0821U100075

Калустова Дар'я Олександрівна

Методи відтворення природного білого світла в системах освітлення на тетрахроматичних світлодіодах.

0821U100064

Рубель Андрій Сергійович

Методи сервісно-орієнтованої обробки багатоканальних зображень дистанційного зондування

0821U100025

Пекур Демид Володимирович

Потужні світлодіодні освітлювальні прилади з системами охолодження світлодіодів на основі двофазних теплопередавальних пристроїв.

0821U100012

Дуб Максим Миколайович

Дослідження термостійких омічних контактів до напівпровідникового алмазу.