25 Державне управління

0599U000581

Надолішній Петро Іванович

Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз).

0599U000515

Розпутенко Іван Васильович

Управління державними видатками в перехідних економіках.

0599U000486

Чукут Світлана Анатоліївна

Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект)

0599U000420

Рижих Василь Миколайович

Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти.

0599U000356

Шамрай Василь Олександрович

.Державне управління військовими формуваннями Воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні

0598U000122

Дорофиенко Вячеслав Владимирович

Региональное управление научно-техническим потенциалом в условиях рыночной трансформации экономики

0597U000300

Тронь Виталий Панасович

Теоретическое обоснование и программная реализация стратегии компьютерной поддержки принятия индивидуумом оптимальных решений при моделировании произвольных ситуаций

0523U100248

Ахмедова Олена Олегівна

Державна політика забезпечення безпеки туристичної галузі

0523U100246

Дуброва Оксана Миколаївна

Державне регулювання розвитку інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах європейської інтеграції

0523U100245

Делія Оксана Вікторівна

Механізм впливу складників середовища на вироблення державної політики

0523U100226

Горблюк Сергій Анатолійович

Теоретико-методологічні засади формування та реалізації публічної політики ревіталізації міст

0523U100204

Єманов Владислав Вікторович

Механізми державного управління системою технічного забезпечення сил безпеки України у кризових ситуаціях.

0523U100177

Фердман Геннадій Петрович

Державне управління безпекою транспортної інфраструктури України

0523U100146

Іванова Вікторія Миколаївна

Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України.

0523U100040

Самофалов Дмитро Олександрович

Формування моделі комунікативної діяльності в публічному адмініструванні охороною здоров’я України: теоретико-методологічний аспект

0523U100014

Мороз Cвітлана Анатоліївна

Механізми публічного управління у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні

0522U100134

Сергієнко Лариса Василівна

Державна політика забезпечення безпеки урбанізованих територій

0522U100111

Потеряйко Сергій Петрович

Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку системи державного управління сферою цивільного захисту України

0522U100107

Тогобицька Віолета Джемалівна

Механізми державного регулювання соціально-економічних ризиків України в умовах діджиталізації

0522U100101

Сторожев Роман Іванович

Механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності

0522U100100

Кропивницький Віталій Станіславович

Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні

0522U100088

Гавриченко Дмитро Георгійович

Публічні механізми трансформації та розвитку сфери охорони здоров’я України

0522U100087

Крихтіна Юлія Олександрівна

Механізми формування та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України

0522U100086

Котух Євген Володимирович

Теоретико-методологічні засади забезпечення кібербезпеки в публічному секторі

0522U100083

Малишев Костянтин Вікторович

Державна політика в сфері трансформації правоохоронної системи України

0522U100075

Мотайло Олексій Володимирович

Трансформація державного управління системою охорони здоров’я як структурної складової державної безпеки

0522U100062

Бізонич Дмитро Володимирович

Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства в контексті децентралізації влади в Україні

0521U102075

Кравченко Сергій Григорович

Теоретико-методологічні засади державної політики розвитку урбанізованих територій в Україні.

0521U102058

Мохова Юлія Леонідівна

Державні механізми розвитку електронного урядування в умовах цифрових трансформацій України

0521U102051

Козаченко Юліана Павлівна

Державна політика децентралізації: теоретико-методологічні та прикладні аспекти

0521U102018

Гнатенко Валерій Сергійович

Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки

0521U102013

Євдокимов Віктор Валерійович

Державна політика у сфері правоохоронної діяльності.

0521U101984

Супрунова Ірина Валеріївна

Державна політика у сфері детінізації національної економіки як структурної складової державної безпеки.

0521U101929

Боков Олександр Віталійович

Формування та реалізація державної політики зайнятості в умовах глобалізації

0521U101845

Свірко Світлана Володимирівна

Механізми державного управління бюджетною безпекою України

0521U101844

ЛІЗАКОВСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Розвиток механізмів взаємодії органів публічного управління з інститутами громадянського суспільства

0521U101776

Антипенко Ірина Вікторівна

Управління політичними ризиками в умовах глобалізації

0521U101712

Козарь Тетяна Петрівна

Реалізація державної політики у сфері освіти як фактор трансформації на місцевому рівні

0521U101701

Криничко Лілія Романівна

Державне управління системою охорони здоров’я в умовах реформування

0521U101695

Дорошенко Володимир Сергійович

Теоретико-методологічні засади соціальної політики як інституту публічного управління

0521U101656

Грабовенко Наталія Валеріївна

Концептуальні засади державного управління якістю освіти в Україні.

0521U101643

Венцель Віктор Тарасович

Фінансово-економічний механізм реалізації соціальної функції держави

0521U101595

Буканов Григорій Миколайович

Формування та реалізація державної екологічної політики на регіональному рівні

0521U101584

Марухленко Оксана В’ячеславівна

Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів України

0521U101575

Кожина Алла Василівна

Теоретико-методологічні засади публічного управління інклюзивним місцевим розвитком

0521U101360

Лелеченко Анжела Павлівна

Публічне управління регіональною політикою сталого розвитку в Україні.

0521U101217

Білик Олена Іванівна

Розвиток системи публічного управління соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій

0521U101214

Ксендзук Валентина Віталіївна

Механізми формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики України

0521U101210

Оргієць Оксана Миколаївна

Теоретико-методологічні засади формування і розвитку інституційної пам’яті в органах державної влади

0521U101152

Драган Ірина Василівна

Державне регулювання процесів забезпечення сталого природокористування в Україні.

0521U101151

Вавренюк Сергій Анатолійович

Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України.

0521U101136

Прав Юрій Григорович

Формування та реалізація державної політики сприяння розвитку інвестиційно-будівельного комплексу в умовах децентралізації України

0521U101122

Сорокіна Наталія Григорівна

Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні

0521U101034

Поступна Олена Вікторівна

Механізми публічного управління регіональними освітніми системами в Україні.

0521U101033

Леоненко Неллі Анатоліївна

Механізми державного регулювання туристичної сфери України.

0521U101031

Запорожець Тетяна Володимирівна

Формування та реалізація механізмів запровадження інтелектуального управління у діяльності органів державної влади.

0521U100997

Клименко Наталія Григорівна

Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки

0521U100924

Каляєв Анатолій Олександрович

Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері воєнної безпеки України в контексті глобального управління

0521U100921

Загурська-Антонюк Вікторія Францівна

Державне управління національною безпекою в умовах геополітичних загроз

0521U100900

Крилова Ірина Іванівна

Державне регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні

0521U100836

Маланчій Микола Олександрович

Методологічні засади кадрового менеджменту в системі Державної прикордонної служби України

0521U100835

Тарасенко Тетяна Миколаївна

Політична відповідальність у місцевому самоврядуванні України: публічноуправлінський аспект

0521U100828

Ольшанський Олександр Вікторович

Теоретико-методологічні засади ресурсного забезпечення розвитку місцевого самоврядування

0521U100372

Палагусинець Ростислав Васильович

Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному управлінні

0521U100340

Лукін Сергій Юрійович

Механізми формування публічного простору в процесах державотворення в Україні.

0521U100339

Грицишен Димитрій Олександрович

Державна політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності.

0521U100237

Шевчук Інна Володимирівна

Державне регулювання протидії загрозам національним інтересам України у сфері економічної безпеки

0521U100211

Бєлікова Ксенія Григорівна

Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України

0521U100195

Жукова Ірина Віталіївна

Державно-громадська комунікація: становлення та розвиток в Україні

0521U100164

Щербак Наталія Василівна

Реформа державного управління: парламентський вимір

0521U100155

Гаврилюк Алла Михайлівна

Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні

0521U100123

Яровой Тихон Сергійович

Державне управління системою лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави

0521U100118

Антонова Олена Ростиславівна

Взаємодія держави та громадськості як суб’єктів формування і реалізації сімейної політики в Україні

0521U100115

Рєзніков Валерій Володимирович

Механізми формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

0521U100103

Терещенко Діна Акрамівна

Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні.

0521U100079

Токар Маріан Юрійович

Державна політика сприяння розвитку громадських організацій в Україні

0521U100067

Хмиров Ігор Михайлович

Державне управління розвитком дистанційного навчання України.

0521U100048

Рябець Катерина Анатоліївна

Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України

0521U100035

Ковач Валерія Омелянівна

Теоретико-методологічні засади державного регулювання ринку праці у системі соціально-економічних відносин в Україні

0521U000055

Серьогіна Тетяна Володимирівна

Система надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади

0521U000049

НИКОЛАЄВА Валентина Іванівна

Державне управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства

0521U000048

Михайловська Олена Василівна

Теоретико-методологічні засади досягнення громадського прогресу в системі публічного управління

0521U000012

Ковальова Тетяна Володимирівна

Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах суспільних трансформацій

0521U000004

Круглов Віталій Вікторович

Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні

0520U101813

Шкурат Іван Вікторович

Трансформація державного управління в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз

0520U101812

Дяченко Світлана Анатоліївна

Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління

0520U101811

Сіцінський Назарій Анатолійович

Державне управління забезпеченням національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

0520U101809

Марутян Рена Рубенівна

Інтелектуальні ресурси державного управління у сфері національної безпеки України

0520U101804

Федорчак Ольга Василівна

Інституційний механізм розвитку інвестиційного клімату в Україні

0520U101734

Копанчук Володимир Олександрович

Державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку

0520U101715

Філіппова Вікторія Дмитрівна

Формування та реалізація державної політики в галузі педагогічної освіти України

0520U101714

Дурман Микола Олександрович

Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні

0520U101656

Гоголь Тетяна Василівна

Механізми державного регулювання розвитком сільських територій України

0520U101637

Панченко Олег Анатолійович

Державне управління інформаційною безпекою в епоху турбулентності.

0520U101610

Сивак Тетяна Володимирівна

Інституціоналізація стратегічних комунікацій у системі публічного управління України

0520U101355

Торічний Вадим Олександрович

Інформаційне забезпечення державної безпеки україни в умовах трансформаційних викликів і загроз.

0520U100500

Бондаренко Андрій Ігоревич

Державне регулювання фінансової безпеки економіки України.

0520U100466

Попроцький Олександр Павлович

Інформаційна складова державного стратегічного управління: теоретико-методологічні засади

0520U100429

Євсюкова Оксана Володимирівна

Формування механізмів управління розвитком сервісної держави в умовах суспільних трансформацій

0520U100412

Акімов Олександр Олексійович

Системогенез як парадигма державно-управлінської діяльності