27 Соціальні комунікації

0523U100237

Курганова Олена Юріївна

Від образу до художньої структури. Стиль бароко в українській богослужбовій книзі XVII–XVIII ст.

0523U100172

Фіголь Надія Миколаївна

Електронне навчальне видання як соціокомунікаційне явище

0523U100128

Макарчук Олена Геннадіївна

Преса українських політичних партій і рухів у інформаційно-комунікаційному просторі Галичини (1890–1914)

0522U100104

Вакульчук Ольга Анатоліївна

Багатотиражні газети України років як феномен радянської преси (1917–1941 рр.)

0521U101550

Яненко Ярослав Васильович

Рекламні комунікації як чинник соціалізації у сучасному українському суспільстві

0521U101476

Комова Марія Василівна

Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних комунікаціях

0521U101248

Черемних Інна Володимирівна

Менеджмент телевізійної галузі в трансформаціях цифрової доби

0521U101241

Порпуліт Олена Олександрівна

Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку ХХІ століття

0521U101013

Шаповал Андрій Іванович

Володимир Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам’яток

0521U100331

Горова Світлана Валеріївна

Розвиток особи в процесі суспільної інформатизації і трансформації соціокомунікаційних функцій бібліотек

0521U100251

Добровольська Вікторія Василівна

Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури України в епоху цифрового суспільства

0520U101761

Башук Алла Іванівна

Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства

0520U101730

Гиріна Тетяна Сергіївна

Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція.

0520U101463

Грабар Наталя Григорівна

Система професійного спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери

0520U100146

Георгієвська Вікторія Володимирівна

Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти.

0520U100117

Чернявська Людмила Віталіївна

Комунікаційна модель медіапростору України

0520U100026

Ковальська Леся Андріївна

Документально-інформаційні ресурси радянського руху Опору в Україні (1941–1944 рр.)

0520U100001

Половинчак Юлія Миколаївна

Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності

0519U000706

Збанацька Оксана Миколаївна

Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект

0519U000476

Тур Оксана Миколаївна

Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні

0518U000828

Мар'їна Олена Юріївна

Бібліотеки України в цифровому медіапросторі: теоретико-методологічні засади розвитку

0518U000826

Булах Тетяна Дмитрівна

Рекламна комунікація в книжковій галузі: теоретико-методологічний аспект

0518U000812

Женченко Марина Іванівна

Цифрові трансформації видавничої галузі.

0518U000492

Рижко Олена Миколаївна

Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби.

0518U000389

Гнатенко Людмила Анатоліївна

Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.

0517U000330

Корнєєв Віталій Михайлович

Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці.

0517U000165

Бессараб Анастасія Олександрівна

Соціально-комунікаційні технології формування культури читання української книги в інформаційному суспільстві

0517U000164

Ковпак Вікторія Анатоліївна

Інформаційно-комунікаційна діяльність післявоєнної української еміграції: смислова матриця ідеї нації

0517U000008

Шевченко Олена Василівна

Система документаційного забезпечення торговельної галузі України: теоретико-методологічні засади

0517U000007

Синєокий Олег Володимирович

Фонодокумент у світовому комунікаційному просторі: еволюція, сучасний стан, напрями трансформацій

0516U000993

Зикун Наталія Іванівна

Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми

0516U000860

Білан Надія Іванівна

Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти.

0516U000779

Бідзіля Юрій Михайлович

Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття.

0516U000743

Сербін Олег Олегович

Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку

0516U000701

Горська Катерина Олександрівна

Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування

0516U000650

Пастушенко Олена Василівна

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект

0516U000440

Чекштуріна Вікторія Миколаївна

Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект.

0516U000305

Водолазька Світлана Анатоліївна

Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансформації.

0516U000180

Садівничий Володимир Олексійович

Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ - початку ХХ століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники

0516U000016

Мітчук Ольга Андріївна

Феномен ліберального контенту в соціальних комунікаціях

0515U000151

Крайнікова Тетяна Степанівна

Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування

0515U000038

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. - 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи

0514U000782

Олтаржевський Дмитро Олегович

Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій.

0514U000672

Дзюба Тетяна Анатоліївна

Публіцистика другої половини XIX - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності

0514U000659

Балаклицький Максим Анатолійович

Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан

0514U000549

Левченко Лариса Леонідівна

Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець ХVIII - початок ХХІ ст.).

0514U000269

Шевченко Вікторія Едуардівна

Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій.

0514U000240

Березенко Віта Віталіївна

Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні.

0514U000147

Паримський Ігор Святославович

Національна преса - суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави.

0514U000136

Попик Володимир Іванович

Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток.

0514U000013

Кунанець Наталія Едуардівна

Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи

0513U000948

Добко Тетяна Василівна

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. - перше десятиліття XXІ ст.).

0513U000909

Лобузіна Катерина Вілентіївна

ЗНАННЄВІ РЕСУРСИ У БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, ДОСТУП

0513U000884

Огар Емілія Ігорівна

Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри.

0513U000696

Біличенко Ольга Леонідівна

Художня література в соціально-комунікаційній структурі суспільства

0513U000695

Мантуло Наталія Борисівна

PR-текст у сучасному соціально-комунікаційному просторі

0513U000641

Хоменко Ілля Андрійович

Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій

0513U000640

Супрун Людмила Вікторівна

Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти

0513U000619

Колісник Юрій Вікторович

Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості.

0513U000468

Кобєлєв Олексій Миколайович

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку

0513U000388

Грицюта Наталія Миколаївна

Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції.

0513U000359

Артамонова Неоніла Олегівна

Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України :генезис, структура, стратегії розвитку.

0513U000357

Теремко Василь Іванович

Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій

0512U000945

Гранчак Тетяна Юріївна

Бібліотека в системі політичної комунікації

0512U000701

Зражевська Ніна Іванівна

Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій

0512U000473

Пономаренко Людмила Григорівна

Морально-етичний дискурс мас-медіа початку XXI ст.

0512U000472

Пенчук Інна Леонідівна

Телебачення для дітей в Україні: інформаційно-емоційний і змістовно-тематичний потенціал

0512U000428

Городенко Леся Михайлівна

Мережева комунікація: теорії, моделі, технології.

0512U000340

Гоян Віта Володимирівна

Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації.

0512U000339

Стрішенець Надія Володимирівна

Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX - початок XXI ст.).

0512U000251

Чекмишев Олександр Вікторович

Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект.

0511U000853

Демченко Сергій Володимирович

Масова комунікація в процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії

0511U000582

Маркова Вікторія Анатоліївна

Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку

0511U000100

Кравченко Світлана Іванівна

Періодичні видання Польщі 20-30-х років ХХ століття в світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог

0511U000099

Василик Любов Євгенівна

Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності

0511U000079

Іванова Олена Андріївна

Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку ХХІ століття

0510U000838

Кузнєцова Тетяна Василівна

Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід

0510U000822

Хавкіна Любов Марківна

Український рекламний міф : шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування

0510U000476

Пашкова Валентина Степанівна

Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876-2009)

0510U000166

Сніцарчук Лідія Віталіївна

Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика

0510U000164

Бездрабко Валентина Василівна

Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.).

0510U000059

Бутиріна Марія Валеріївна

Мас-медіа як середовище утворення та функціонування стереотипів масової свідомості.

0510U000019

Міщук Сергій Миколайович

Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)

0510U000007

Тріщук Ольга Володимирівна

Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій

0509U000687

Шенегерій Людмила Миколаївна

Логіка та раціональність: аналітика взаємозв'язку

0509U000629

Артамонова Інеса Михайлівна

Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики

0509U000451

Шемаєва Ганна Василівна

Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку.

0509U000334

Житарюк Мар'ян Георгійович

Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті

0509U000241

Павлюк Ігор Зиновійович

Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини і Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору

0509U000076

Богуславський Олег Вікторович

Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр. : національно-патріотична дискусія

0508U000417

Давидова Ірина Олександрівна

Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві

0501U000476

Пашкова Валентина Степанівна

Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876-2009)

0423U100093

Хрущ Світлана Сергіївна

Формування інноваційного медіапростору в публічних бібліотеках України

0423U100092

Щербаков Радомир Миколайович

Соціально-комунікаційні технології формування іміджу підприємств сфери громадського харчування в Україні

0422U100171

Лаба Оксана Василівна

Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991-2020 роки

0421U104031

Маранчак Микола Миколайович

Стратегії репутаційного інтернет-маркетингу публічних бібліотек України

0421U103625

Микитів Галина Володимирівна

Феноменологічна концептуалізація архетипної символіки в масмедійному тексті

0421U102571

Бурич Леся Адамівна

Сучасна українська колумністика: типологічні та формально-змістові моделі

0421U102494

Бліхарський Роман Ігорович

Українська релігійна преса Галичини (1853–1939 рр.): структурно-функціональний та тематико-типологічний аспекти

0421U102491

Грень Зоряна Тарасівна

«The Economist»: функціонально-типологічні аспекти, особливості присутності в інформаційному просторі України»