Ковальська Л. А. Документально-інформаційні ресурси радянського руху Опору в Україні (1941–1944 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 27.00.02 - Документознавство, архівознавство

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.165.01

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

У дисертації обґрунтовано підходи і принципи загальнонаукової, історичної, документознавчої, архівознавчої методологічних систем, умотивовано впровадження спеціальних методів історико-документознавчого дослідження теми. Розкрито текстологічну та візуальну інформативність, ретроспективні комунікаційні властивості документально-інформаційних ресурсів. Визначено атрибути документально-інформаційного ресурсу, встановлено їх видові особливості, проведено їх класифікацію, простежено управлінські, соціально-комунікаційні, інформаційні аспекти, вплив на розвиток суспільних цінностей і стереотипів людської поведінки. Розглянуто особливості функціонування управлінської документації в умовах воєнних дій, з’ясовано їх інформаційно-комунікаційний потенціал та значущість. Встановлено інформаційно-комунікаційну спрямованість документів особового походження. Виявлено специфіку встановлення інформативності аудіовізуальних документів партизансько-підпільної діяльності.

Файли

Схожі дисертації