Корнійчук К. С. Формування системи електронного документообігу в транспортному комлексі України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100078

Здобувач

Спеціальність

  • 27.00.02 - Документознавство, архівознавство

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.165.01

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню організаційних засад формування системи електронного документообігу в інформаційно-комунікаційному середовищі транспортної галузі України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здобувачем вперше комплексно проаналізовано галузеві структурно-функціональні характеристики документопотоків та документообігу в межах транспортної галузі, які обумовлено зовнішніми та внутрішніми факторами впливу на галузеві документи в межах різних видів транспорту та напрямів (вантажоперевезень та пасажироперевезень); проаналізовано нормативну базу формування системи електронного документообігу в умовах інформаційно-комунікаційного середовища транспортних підприємств. Запропоновано перспективна модель організації інтегрованої СЕД для транспортного комплексу України, у якій обґрунтовано головна її ідеологія – формування спільного інформаційного середовища на базі корпоративної СЕД транспортних підприємств, на принципах інтер- або мультимодальних інформаційно-документних комунікацій. Охарактеризовано головні організаційні блоки для формування СЕД: організаційно-управлінський; документно-діловодний та інформаційно-технологічний блок.

Файли

Схожі дисертації