072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0823U101728

Топило Вікторія Анатоліївна

Бюджетування у вертикально-інтегрованих структурах

0823U101609

Корнєва Анастасія Олександрівна

Середньострокове планування боргової стійкості в Україні

0823U101566

Сайгак Єлизавета Леонідівна

Формування фінансового потенціалу підприємства туристичної індустрії та сфери гостинності

0823U101024

Сусліков Андрій Олексійович

Управління ринковою капіталізацією корпоративних аграрних підприємств.

0823U100849

Гончар Катерина Олександрівна

Фінансовий контролінг в управлінні операційним ризиком банку.

0823U100832

Антонюк Олена Іллівна

Макропруденційна політика центрального банку в умовах економічної циклічності.

0823U100614

Кондро Павло Володимирович

Боргова безпека: механізми забезпечення та формування фінансової стійкості держави

0823U100610

Солопенко Тетяна Василівна

Програмно-цільове бюджетування в системі макрофінансового управління

0823U100540

Коваль Василь Михайлович

Механізми забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації

0823U100389

Лагно Анастасія Андріївна

Розпізнавання загроз і усунення ризиків у забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України

0823U100370

Клименко Максим Вікторович

Розвиток екологічного оподаткування як складової фінансової політики України

0823U100249

Чугунов Валерій Ігорович

Бюджетна політика суспільного розвитку

0823U100225

Савченко Юлія Михайлівна

Перекладання податків як чинник фіскальних дисбалансів

0823U100217

Федорущенко Богдан Віталійович

Формування системи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору України

0823U100100

Сас Світлана Петрівна

Фінансовий потенціал закладів вищої освіти України в умовах трансформаційних змін

0823U100090

Макаров Олег Юрійович

Монетизація економіки та її вплив на економічний розвиток

0823U100089

Соколовська Наталя Станіславівна

Операційний ризик-менеджмент у банку

0823U100029

Пахольчук Вадим Володимирович

Трансформація механізму фінансування Збройних Сил в умовах євроатлантичної інтеграції

0823U100009

Гузела Ірина Анатоліївна

Податкове регулювання страхового ринку України

0823U100004

Кобеля-Звір Мар’яна Ярославівна

Фінансова політика держави в секторі підприємств з державною участю

0822U100911

Штейнгауз Дмитро Олександрович

Фінансово-кредитні інструменти забезпечення ефективного функціонування ринку житлової нерухомості в Україні

0822U100903

Путінцева Тетяна Володимирівна

Ліквідність комерційних банків України у забезпеченні їхньої фінансової безпеки

0822U100587

Сучек Свтілана Ігорівна

Трансформація екологічного оподаткування в Україні в умовах євроінтеграції

0822U100563

Юрків Руслан Русланович

Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні

0822U100443

Степанкевич Наталія Сергіївна

Формування та розвиток інфраструктури фондового ринку України.

0822U100074

Мороз Іванна Василівна

Детермінанти управління зовнішнім державним боргом України

0822U100073

Беля Андріана Романівна

СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

0822U100070

Стецевич Андрій Ігорович

Фінансово-кредитне забезпечення функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні

0822U100059

Мерщій Борис Євгенович

Транспарентність бюджетної політики в умовах фінансової децентралізації територій

0822U100058

Лантух Крістіна Олександрівна

Бюджетне фінансування соціальних функцій держави в Україні

0822U100035

Ключник Лілія Василівна

Формування та використання інвестиційного потенціалу домашніх господарств.

0821U102981

Петрова Яна Іванівна

Підвищення ефективності фінансування вищої освіти в Україні в умовах глобалізації

0821U102980

Кушнір Анна Ігорівна

Забезпечення стійкості місцевих бюджетів України в умовах децентралізації

0821U102937

Задорожна Тетяна Сергіївна

Регулювання ринку цінних паперів в умовах глобалізації

0821U102856

Барон Ігор Геннадійович

Економічна безпека України в умовах деструктивного впливу екзогенних детермінант

0821U102821

Магдалюк Олексій Віталійович

Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом промислових підприємств України

0821U102809

Бабенко Максим Віталійович

Управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки України

0821U102749

Мостицька Наталія Андріївна

Державне фінансове регулювання в умовах економічних перетворень

0821U102748

Тітарчук Михайло Іванович

Державний бюджет у системі економічного розвитку

0821U102720

Галайко Андрій Миронович

Фінансова політика розвитку агропромислового комплексу України

0821U102653

Васильєва Дарія Олексіївна

Корпоративні облігації у фінансуванні підприємств (на прикладі східноєвропейських ринків капіталу)

0821U102609

Немсадзе Гурам Гівійович

Фінансова архітектура корпорацій в умовах нестабільного економічного середовища

0821U102549

Проць Василь Ігорович

Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації

0821U102544

Арістов Юрій Юрійович

Бюджет у системі соціально-економічного розвитку країни

0821U102475

Виговська Олена Анатоліївна

Фінансове забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту на регіональному рівні

0821U102420

Дрепін Антон Вікторович

Формування місцевих бюджетів у системі соціально-економічного розвитку

0821U102366

Ткаченко Антон Сергійович

Розвиток накопичувального страхування життя в Україні.

0821U102329

Войцешин Василь Петрович

Фіскальне регулювання експортного потенціалу України

0821U102123

Філатова Ганна Петрівна

Боргова безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави

0821U101872

Гушло Юлія Юріївна

Науково-методичні засади стратегічного управління фінансами банку в умовах невизначеності

0821U101776

Драгунов Дмитро Миколайович

Фінансові інструменти стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я в умовах цифрової економіки

0821U101758

Кульбач Юлія Олександрівна

Управління вартістю агропромислових підприємств

0821U101752

Перевозник Андрій Вікторович

Інноваційні інструменти хеджування банківських ризиків

0821U101751

Литвиненко Олексій Костянтинович

Управління вартістю банків у процесі консолідації

0821U101748

Костишин Юрій Сергійович

Розвиток митного контролю в системі фінансової безпеки держави

0821U101686

Стаднійчук Роман Васильович

Державне регулювання в системі фінансового оздоровлення банків в Україні

0821U101009

Вдовенко Ірина Сергіївна

Фінансові механізми розвитку підприємств аграрного сектора економіки.

0821U100987

Недопад Григорій Вікторович

Механізми забезпечення бюджетної ефективності територій в умовах децентралізації

0821U100776

Зюзін Віталій Олегович

Фінансове забезпечення реалізації державних соціальних програм в Україні

0821U100640

Костюк-Пукаляк Оксана Михайлівна

Грошові потоки електронного бізнесу

0821U100520

Лісняк Андрій Євгенович

Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційних банків

0821U100433

Цюкало Людмила Вікторівна

Фінансовий механізм соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

0821U100303

Зайонц Антон Валерійович

Забезпечення конкурентоспроможності банків на основі впровадження банківських інновацій

0821U100256

Панченко Ольга Вікторівна

Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні

0821U100203

Ювженко Наталія Миколаївна

Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України.

0821U100151

Овчар Орест Андрійович

Формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання у відкритій економіці України

0820U100599

Косов Анатолій Сергійович

Управління ризиками ліквідності в банку

0820U100598

Сарнецька Яна Анатолїівна

Бюджетні пріоритети місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації

0820U100558

Рубан Максим Олександрович

Податкові надходження в системі формування доходів місцевих бюджетів

0820U100557

Смирнова Олеся Валеріївна

Управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг

0820U100556

Гребеник Ксенія Володимирівна

Бюджетна система як інструмент державного регулювання економіки

0820U100542

Хамига Юрій Ярославович

Фінансове шахрайство: критерії ідентифікації та напрями мінімізації

0820U100465

Єгорова Олена Миколаївна

Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств

0820U100462

Плескун Інна Володимирівна

Ризик-контроль клієнтів банку в системі фінансового моніторингу.

0820U100313

Оніщенко Ірина Олександрівна

Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків України

0820U100303

Дорофеєв Дмитро Анатолійович

Розвиток фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі України.

0820U100162

Піддубна Вікторія Григоріївна

Маркетинг банківських інновацій в умовах фінансової нестабільності.

0820U100109

Баранюк Юрій Романович

Державний фінансовий контроль в умовах інституційних трансформацій

0820U100101

Тіщенко Євген Олександрович

Управління ризиками проектного фінансування в Україні

0820U100092

Вейц Олександр Ігорович

Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку