Мороз І. В. Детермінанти управління зовнішнім державним боргом України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100074

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.021

Західноукраїнський національний університет

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні i прикладні аспекти детермінантів управління зовнішнім державним боргом України на основі аналізу праць українських та зарубіжних науковців, актів чинного законодавства України, вітчизняної та зарубіжної практики формування i реалізації політики управління зовнішнім державним боргом та розроблено пропозиції щодо удосконалення такого управління. Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю перегляду усталених концепцій щодо виключно негативних аспектів впливу зовнішніх державних запозичень на динаміку економічного зростання з метою формулювання науково-обгрунтованих висновків щодо використання зовнішнього державного боргу як інструменту макроекономічної політики в контексті реалізації стратегії боргового фінансування розвитку національної економіки.

Файли

Схожі дисертації