Кобеля-Звір М. Я. Фінансова політика держави в секторі підприємств з державною участю

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

21-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.051.083

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій з формування та реалізації в Україні фінансової політики держави у секторі підприємств з державної участю. З урахуванням визначеної специфіки підприємств з державною участю, запропоновано спрямовувати відповідну державну політику на розв’язання такого комплексу ключових завдань: 1) визначення пріоритетних цілей розвитку підприємств з державною участю; 2) оцінка фінансових потоків підприємств з державною участю та місця останніх у фінансовій системі; 3) визначення необхідної частки підприємств з державною участю у фінансовому та нефінансовому секторах економіки; 4) вибір обґрунтованої моделі управління підприємствами з державною участю; 5) забезпечення оптимально допустимого обсягу видатків та втрат з державного бюджету для підтримки підприємств з державною участю; 6) оцінка ризиків, що виникають під час функціонування підприємства з державною участю та розробка заходів щодо їх мінімізації. Запропоновано рекомендації з оптимізації впливу діяльності підприємств з державною участю на формування та реалізацію фінансової політики в Україні. Зокрема, запропоновано комплекс заходів для вирішення основних проблем функціонування підприємств з державною участю, особливістю якого є визначення і характеристики викликів і загроз для досягнення стратегічних цілей відповідної фінансової політики держави. Визначено ключові напрямки зменшення негативного впливу основних загроз та проблем на діяльність підприємств з державною участю в процесі формування та реалізації фінансової політики: оптимізація діючої економічної стратегії держави в напрямку підвищення ефективності роботи підприємств з державною участю, удосконалення політики власності щодо підприємств з державною участю на базі рекомендацій ОЕСР, підвищення прозорості у розкритті підприємствами з державною участю фінансової та нефінансової інформації, подолання корупції на рівні управлінської ланки підприємств, зменшення політичного впливу та впливу органів державної влади на фінансово-господарську діяльність, удосконалення дивідендної політики щодо розподілу чистого прибутку підприємств. Комплексна реалізація запропонованих заходів дасть змогу підвищити ефективність формування та реалізації фінансової політики щодо підприємств з державною участю в Україні.

Файли

Схожі дисертації