Лантух К. О. Бюджетне фінансування соціальних функцій держави в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100058

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 27.855.008

Університет державної фіскальної служби України

Анотація

У межах дослідження теоретичних засад бюджетного фінансування соціальних функцій держави розглянуто ґенезу концепції соціальної держави як основи формування поняття «соціальна функція держави», обґрунтовано сутність поняття «бюджетне фінансування соціальних функцій держави», встановлено форми та методи бюджетного фінансування соціальних функцій держави, проведено порівняльну характеристику моделей фінансування соціальних функцій держави. Виокремлено хронологію теоретичних підходів до розкриття змісту та сутності соціальної держави. Проаналізовано підходи вітчизняних та іноземних науковців до трактування сутності даної категорії, у результаті чого надано авторське трактування поняття «соціальна держава». Обґрунтовано сутність поняття «бюджетне фінансування соціальних функцій держави», встановлено форми бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я, духовного та фізичного розвитку, а також запропоновано ознаки їх класифікації, визначено методи бюджетного фінансування соціальних функцій держави та на основі досвіду ЄС виявлено метод, який доцільно використовувати в Україні. Проведено порівняльну характеристику нордичної, англосаксонської, континентальної та південноєвропейської моделей фінансування соціальних функцій держави на основі дослідження специфіки країн, які в них входять, а саме: за рівнем ВВП на душу населення, рівнем податкових надходжень у розрахунку на одну особу, кількістю населення, особливістю фінансування соціального захисту та соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти, духовного та фізичного розвитку, а також заходами подолання соціальних дисбалансів в умовах пандемії коронавірусу. Удосконалено переваги та недоліки нордичної, англосаксонської, континентальної та південноєвропейської моделей фінансування соціальних функцій держави у контексті використання в Україні. Ключові слова: безумовний базовий дохід, бюджетне фінансування, соціальні функції держави, видатки державного бюджету, фінансове забезпечення, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, духовний та фізичний розвиток.

Файли

Схожі дисертації