161 Хімічні технології та інженерія

0823U101717

Репко Каліф Юрійович

Гідродинамічні та масообміні характеристики зваженої насадки в стабілізованому пінному шарі

0823U101709

Абдель Сатер Набіль

Удосконалення технології переробки нафти з урахуванням її електрофізичних властивостей

0823U101638

Малік Іван Костянтинович

Розробка технології отримання BIO-CHAR.

0823U101495

Замікула Костянтин Олександрович

Поліпшення експлуатаційних характеристик нафтопродуктів поліфункціональними присадками рослинного походження

0823U101427

Писаренко Сніжана Василівна

Лужне вилуговування ільменітового концентрату Іршанського родовища

0823U101411

Бондарєва Антоніна Ігорівна

Пористі керамічні матеріали на основі глин України

0823U101121

Чернявський Андрій Володимирович

Термокаталітична переробка вторинної полімерної сировини в паливо для судноплавства

0823U100883

Тарасенко Наталія Владасівна

Створення хемосорбційних композиційних матеріалів на основі волокнистих відходів для очищення водних розчинів від іонів важких металів

0823U100732

Баклан Денис Віталійович

Одержання мікро- та нанотекстурованих водовідштовхуючих органо-мінеральних поверхонь

0823U100458

Мукіна Наталя Володимирівна

Оптимізація виробництва доменного коксу за допомогою технології трамбування.

0823U100457

Коваль Валентин Валерійович

Оптимізація схеми підготовки вугілля до коксування.

0823U100449

Троценко Олександр Володимирович

Технологія моторних палив з поліпшеними експлуатаційними властивостями

0823U100354

Коваленко Юрій Олексійович

Корозійна стійкість цементних сухих сумішей з карбонатними і органічними добавками

0823U100306

Волощук Валентина Василівна

Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи RO – Al2O3 – SiO2

0823U100169

Кутузова Анастасія Сергіївна

Фотокаталітична активність нанокомпозитів на основі TiO2 до антибіотиків у водних об’єктах

0823U100055

Чжан Сяобiнь --

Використання гумінових кислот з бурого вугілля при отриманні полімерів

0823U100051

Мєщанин Валерій Іванович

Вплив вологи вугільної шихти на її підготовку до коксування

0822U100615

Рутковська Катерина Сергіївна

Електрохімічний синтез гіпохлориту натрію з деполяризацією катодного процесу

0822U100339

Маціпура Павло Анатолійович

Інтенсифікація процесу модифікації бітумів епоксидними сполуками

0822U100329

Василенко Катерина Вячеславівна

Одержання високочистих орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для використання в якості харчових добавок

0822U100269

Шевченко Кирило Володимирович

Технологія компонентів моторних та котельних палив з вторинної полімерної сировини

0822U100221

Машталер Анастасія Сергіївна

Засади технології сорбентів на основі природного клиноптилоліту, модифікованого сріблом

0822U100199

Хухрянський Олег Миколайович

Гідродинамічні та тепломасообмінні характеристики модульних комбінованих тарілчасто-насадкових контактних секцій

0822U100015

Костюченко Євген Володимирович

Концентрування водних розчинів малолетких рідин в плівковому апараті з протоком нейтрального газу

0821U102868

Рябінін Святослав Олександрович

Зміцнені сподуменові склокомпозиційні матеріали технічного призначення

0821U102747

Сердюк Василь Олексійович

Мембранні електрохімічні пристрої у процесах регенерації гальванічних розчинів

0821U102410

Калафат Костянтин Валерійович

Розробка технології полімерного інтумесцентного покриття для сталевих конструкцій з поліпшеними вогнезахисними характеристиками

0821U102094

Старчевський Роман Олегович

Трансестерифікація тригліцеридів у присутності гетерогенних каталізаторів

0821U102065

Вашкурак Уляна Юріївна

Вдосконалення кавітаційних технологій очищення промислових стічних вод

0821U102021

Грубнік Аліна Олегівна

Закономірності процесу абсорбції у апаратах вихрового типу у виробництві кальцинованої соди

0821U101854

Гаргаун Руслана Василівна

Розробка технології застосування поліорганосилоксанів як екстрагентів біологічно активних речовин для емульсій косметичного призначення

0821U101782

Арсеньєв Павло Юрійович

Дослідження процесів теплопередачі у зварних багатоходових пластинчатих теплообмінних апаратах для хімічної промисловості

0821U101756

Челтонов Максим Михайлович

Одержання амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем із закінченим терміном зберігання

0821U101729

Бутенко Оксана Олександрівна

Технології одержання композиційних покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання на водній та безводній основі

0821U101635

Османова Марина Павлівна

Електрохімічне одержання вольфраму з вторинної сировини

0821U101162

Кусаков Сергій Костянтинович

Дослідження теплових і масообмінних процесів при утилізації тепла викидних газів промисловості в пластинчатих теплообмінних апаратах

0821U101112

Кух Анжела Аркадіївна

Новітній композитний адсорбент-фотокаталізатор на основі титан (ІV) оксиду

0821U101085

Мацегора Олександр Іванович

Дослідження локальних особливостей впливу забруднень теплопередаючої поверхні на теплопередачу в пластинчатих теплообмінниках

0821U101054

Дев'ятова Наталя Борисівна

Ресурсоощадна технологія тампонажних цементів

0821U101017

Гамова Ольга Олександрівна

Вогнетривкий цемент на основі композицій системи ВаО-СоО-Al2O3

0821U101016

Левадна Світлана Вікторівна

Кобальтвмісний глиноземистий цемент на основі відходів хімічної промисловості

0821U100961

Шорохов Михайло Миколайович

Ресурсозберігаюча технологія утилізації Cr6+ вмісних стічних вод

0821U100927

Забіяка Наталія Анатоліївна

Матеріало-заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці

0821U100733

Мирошниченко Ігор Володимирович

Вплив сировинних та технологічних факторів на теплоту згоряння коксу

0821U100631

Фатенко Сергій Валентинович

Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля

0821U100501

Мардупенко Олексій Олександрович

Технологія бітумних матеріалів за функціональними властивостями.

0821U100405

Чефранов Євген Вікторович

Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи BaO – SrO – Al₂O₃ – SiO₂

0821U100208

Дубенко Анастасія Вікторівна

Інтенсифікація процесу вилуговування ільменітових концентратів Малишевського родовища у виробництві пігментного діоксиду титану.

0821U100169

Воронкін Андрій Анатолійович

Полімерні нанокомпозити з нелінійно-оптичними властивостями

0821U100135

Карандашов Олег Георгійович

Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб намотуванням

0821U100110

Демчук Юрій Ярославович

Бітуми, модифіковані смолами, одержаними з фенольної фракції кам’яновугільної смоли

0821U100096

Кануннікова Надія Олександрівна

Електрохімічні технології формування металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10

0821U100065

Кулєшова Тетяна Сергіївна

Основи технології синтезу продуктів окиснення етилбензену озоном у рідкій фазі

0820U100563

Семененко Ніна Валеріївна

Окисно – органосольвентні технології перероблення стебел пшеничної соломи

0820U100460

Кучеренко Єлизавета Володимирівна

Розробка технології одержання високоеластичних волокнистих матеріалів із вторинної сировини

0820U100277

Гордєєв Юрій Сергійович

Легкоплавкі стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та свинцевогерманатної систем

0820U100257

Булгакова Анастасія Сергіївна

Технологія електроосадження функціональних покриттів Со-Мо, Со-Мо-ТіО2