Шевченко К. В. Технологія компонентів моторних та котельних палив з вторинної полімерної сировини

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100269

Здобувач

Спеціальність

  • 161 - Хімічна та біоінженерія. Хімічні технології та інженерія

12-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.050.066

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Дисертаційна робота направлена на розробку технології отримання компонентів моторних та котельних палив. Об’єкт дослідження – процес отримання компонентів моторних та котельних палив, шляхом термічної деструкції поліетиленової і поліпропіленової вторинної сировини. Предмет дослідження – вплив хімічного складу та температурних меж википання, отриманих компонентів на властивості компаундованого товарного палива. У дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична проблема, що пов’язана з розширенням сировинної бази та удосконаленням процесу виробництва моторного і котельного палива, що відповідає стандартам екологічної безпеки, прийнятого у країнах Європейського Союзу. В дисертаційній роботі вперше: - теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено вплив вуглеводневого складу рідких продуктів термічної деструкції вторинної поліолефінової сировини – фракцій з межами википання 200-300°С на їх хімічну стабільність; - висунуто гіпотезу про вплив швидкості термічної деструкції (k, г/с) поліолефінової сировини на масовий вихід і фізико-хімічні показники якості паливних фракцій; - представлено графічні схеми обмеження вмісту, отриманого компоненту, згідно яких, необхідно визначати межи википання вузьких паливних фракцій, що доцільно використовувати у компаундованому паливі; - запропоновано алгоритм для підбору вторинної сировини з метою її технологічної переробки в компоненти моторних і котельних палив, який базується на визначенні виробничих витрат на кожній стадії процесу та надає можливість розрахунку загальної собівартості кінцевого продукту.

Файли

Схожі дисертації