103 Науки про Землю

0823U101671

Майборода Євген Ігорович

Оцінка геологічних ризиків при розвідці і оцінці запасів корисних копалин на прикладі родовищ карбонатних порід

0823U101655

Матвієнко Марія Олегівна

Моделювання мікроклімату та біокліматичних умов великих міст у літній період

0823U101581

Чигарева Анастасія Юріївна

Хмари та опади в районі Антарктичного півострова: мікрофізика, мезомасштабні процеси, кліматичні проєкції до кінця ХХІ ст.

0823U101453

Овчаренко Аліна Юріївна

Індикативний ландшафтний моніторинг природоохоронних територій (на прикладі НПП «Слобожанський»)

0823U101266

Мартинюк Максим Олегович

Повені на річках басейну Вісли в межах України, методика визначення їх характеристик та оцінка ризиків

0823U101047

Левонюк Сергій Михайлович

Еколого-гідрогеологічна трансформація якісного складу підземних вод бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну

0823U100898

Мізіна Софія Костянтинівна

Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система

0823U100751

Голубов Станіслав Іванович

Методика аналізу даних, отримуваних з безпілотних літальних апаратів, при прогнозуванні нафтогазоносності на детальному рівні

0823U100747

Антонюк Віталій Вікторович

Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей та класифікація порід-колекторів за комплексом каротажних та петрофізичних даних (на прикладі відкладів верхнього та середнього карбону приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини)

0823U100685

Парахненко Владислав Геннадійович

Географія інвазивної флори у придорожних ландшафтах залізниць Кіровоградської області

0823U100583

Вітвіцький Ярослав Йосипович

Деградація чорноземів Придністерської височини

0823U100368

Больбот Ганна Вадимівна

Вплив зміни клімату на внутрішньорічний розподіл стоку річок басейну Сіверського Дінця в межах України

0823U100123

Чайка Ірина Мирославівна

Сільське розселення України в умовах демографічної кризи: тенденції структурно-територіальних змін

0822U101038

Малик Роман Георгійович

Ґрунти белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

0822U100960

Писаренко Лариса Анатоліївна

Вплив знеліснення на регіональні кліматичні характеристики в Україні на основі чисельного ретроспективного експерименту

0822U100926

Яворська Андріана Михайлівна

Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат

0822U100917

Калинич Олена Романівна

Конкреційні Ферум-Манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття

0822U100508

Корнієнко Вікторія Олександрівна

Оцінка і прогноз водного режиму та гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип’яті (в межах України).

0822U100246

Сосонка Ірина Іванівна

Аналіз та оцінка якості часових серій координат референцних GNSS-станцій України

0822U100123

Приходькіна Вікторія Сергіївна

Особливості максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг та його розрахункові характеристики

0822U100016

Логвинова Марина Олександрівна

Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України

0821U102971

Коптєва Тетяна Сергіївна

Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя

0821U102914

Ільїна Анна Олександрівна

Моделювання процесу формування урожаю вівса посівного в Степовій зоні України в умовах змін клімату

0821U102906

Плічко Людмила Володимирівна

Моделювання та прогнозування стану поверхневих вод (на прикладі басейну р. Десна в Чернігівській області)

0821U102735

Суптело Ольга Сергіївна

Постіндустріальні трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти

0821U102686

Білоус Юрій Олександрович

Територіальна структура загальноосвітнього простору: суспільно-географічні аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької області)

0821U102677

Сліпчук Анастасія Олександрівна

ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

0821U102635

Дідура Руслана Володимирівна

Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)

0821U102493

Кузик Ігор Романович

Комплексна зелена зона міста Тернопіль: геоекологічні засади сталого функціонування

0821U102279

Сопов Дмитро Сергійович

Конструктивно-географічні основи раціонального землекористування в Луганській області

0821U101964

Карпенко Тетяна Анатоліївна

"Використання ландшафтно-техногенної складової регіональної екомережі у туристичній діяльності (на прикладі старопромислового регіону Кривбасу)"

0821U101894

Ахмедов Богдан Михайлович

Земельно-ресурний потенціал Волинської області та основні напрямки підвищення ефективності його використання

0821U100494

Вінтоняк Алла Михайлівна

Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського

0821U100415

Чернов Анатолій Петрович

Георадарний метод при вирішенні задач інженерної геофізики, гідрогеології, гляціології.

0820U100575

Озимко Руслан Русланович

Сильні та надзвичайні опади у Закарпатській області

0820U100559

Пасічник Михайло Петрович

Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області

0820U100291

Романова Єлизавета Олександрівна

Водний і сольовий режими озера Катлабух за різних умов функціонування водойми

0820U100275

Сумак Катерина Миколаївна

Сучасна динаміка тропосферних фронтальних зон і регіональних синоптичних процесів над Східною Європою

0820U100185

Долинська Олеся Олегівна

Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку

0820U100178

Малик Степан Зіновійович

Буроземно-підзолисті ґрунти Пригорганського Передкарпаття

0819U000001

Ель Хадрі Юссеф ...

Вітро- та геліоенергетичні ресурси Марокко під впливом кліматичних змін