Сосонка І. І. Аналіз та оцінка якості часових серій координат референцних GNSS-станцій України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100246

Здобувач

Спеціальність

  • 103 - Науки про Землю*

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.052.093

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Довготривалі часові серії координат GNSS-станцій набули широкого застосування для моніторингу рухів Землі (наприклад, тектоніка плит, зміна рівня моря, дослідження руху полюсів та ін.). У часовому ряді координат ми можемо виявити лінійну чи нелінійну тенденцію, річні та піврічні сигнали, розриви та шум вимірювань. Більшість методів аналізу фокусуються на визначенні щорічних сигналів, дослідженні розривів у часових рядах і, нарешті, оцінці надійних швидкостей зміни координат опорних станцій, оскільки вони повинні бути стабільними протягом декількох десятиліть, що вимагає надійних методів спостереження та опрацювання даних, а також розуміння основних динамічних процесів. Залежно від характеру сигналу та інших факторів, що спричиняють зміни часового ряду, необхідні специфічні методи для розрізнення сигналів, що походять від тектонічного переміщення, та інших нетектонічних сигналів, таких, наприклад, як сезонні зміни. Ці методи можуть бути використані як для візуальної інтерпретації та попереднього опрацювання часових рядів, так і статистичного аналізу на предмет їх точності та необхідності врахування ряду джерел систематичних похибок. Візуальна інтерпретація та попереднє опрацювання отриманих часових рядів координат включає виявлення та видалення зсувів та випадкових значень, характеристик шуму, оцінку тренду та сезонних змін, а також аналіз залишкових похибок. Щодо статистичного аналізу на предмет необхідності врахування ряду джерел систематичних похибок, то можливим є використання широкого асортименту математичних підходів. Одним із них є некласична теорія похибок вимірів (НТПВ). Її визначають як сучасну теорію математичного опрацювання даних часових рядів з достатньо великим обсягом вибірки (більше 500), оскільки відомо, що при багаторазових GNSS-вимірюваннях, фундаментальні принципи класичної теорії похибок вимірювань (КТПВ) перестають бути репрезентативними. Таким чином, основна увага даної дисертаційної роботи зосереджена на проведенні наукових досліджень часових серій для якісної оцінки точності визначення координат та оцінки придатності GNSS-станцій України для задач геодинаміки.

Файли

Схожі дисертації