Логвинова М. О. Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100016

Здобувач

Спеціальність

  • 103 - Науки про Землю*

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.051.031

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Робота присвячена встановленню просторово-часових особливостей вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України (на території Донецької, Луганської та Харківської областей), аналізу їх структурно-демографічних особливостей, виявленню проблем внутрішньо переміщених осіб та пошуку шляхів їх вирішення, дослідженню особливостей їх інтеграції до приймаючих громад. У роботі розкрито теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження вимушених міграцій на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень, зокрема сформовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження, який розкриває сутність понять «міграційна система», «регіональна міграційна система», «міграційний процес», «вимушена міграція», «внутрішня вимушена міграція», «внутрішньо переміщені особи». Проаналізовано передумови виникнення вимушених міграцій на Сході України, серед яких виділено заселенські, політичні, соціально-демографічні, економічні, етно-лінгвістичні, культурні та ментальні, які передували головній причині вимушених міграцій – воєнному конфлікту на Донбасі; виділено етапи заселення прикордонних регіонів Східної України та типи міграцій, що їм відповідають; проаналізовано сучасний стан демографічної ситуації та її вплив на вимушені міграції; порівняно економічну ситуацію у прикордонних регіонах Східної України у передконфліктний (у 2013 році) та післяконфліктний (за підсумками 2018 року) період та виявлено її вплив на вимушені міграції; проаналізовано сучасну міграційну ситуацію, зокрема, усі потоки міграцій, внутрішньорегіональні, міжрегіональні та міждержавні міграції. Проведено просторово-часовий аналіз внутрішньо переміщених осіб у прикордонних регіонах Східної України. На досліджуваний регіон припадає 64,85 % від загальної чисельності вимушених мігрантів в Україні, а їх найбільша концентрація в регіоні спостерігається удовж лінії розмежування, на що вплинули територіальні чинники, а також у великих містах та обласних центрах – Харків, Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Слов’янськ тощо. Проаналізовано вікову та статеву структуру внутрішньо переміщених осіб, особливості їх зайнятості. У статевій структурі ВПО усіх адміністративно-територіальних одиниць прикордонних регіонів Східної України, окрім Барвінківського району Харківської області, переважають жінки, у віковій – пенсіонери. У північних районах Луганщини – Біловодському, Кремінському, Марківському, Міловському – частка пенсіонерів у віковій структурі ВПО більше 80 %. Частка працездатного населення серед досліджуваних регіонів найбільша у Харківській області (43,5 %), а у м. Харків та Ясинуватському районі Донецької області працездатне населення – переважаюча вікова група вимушених мігрантів. На основі соціологічних методів, зокрема анкетування, проведеного серед 207 внутрішньо переміщених осіб Донецької, Луганської та Харківської областей, визначено проблеми ВПО, особливості їх інтеграції до приймаючих громад, що дало можливість запропонувати конкретні шляхи покращення ситуації вимушених мігрантів. За результатами опитування усі проблеми, з якими стикаються вимушені мігранти, поділено на соціально-економічні, соціально-психологічні, інституційно-правові. Проведено анкетування і серед місцевого населення Донецької, Луганської, Харківської областей (всього 384 особи) щодо виявлення ставлення населення до внутрішньо переміщених осіб, узагальнено його результати. Розроблено SWOT-аналіз впливу внутрішньо переміщених осіб на приймаючі громади. Проведено просторове моделювання інтегральної функції впливу за чисельністю ВПО за містами обласного значення та за районами прикордонних регіонів Східної України, побудовані моделі із базовими радіусами 10, 15, 20, 25 км, проаналізовані аномальні значення, визначено населені пункти, що є ядрами надмірної концентрації ВПО. Проведено ранжирування, групування та виконано кластерний аналіз міст обласного значення та районів прикордонних регіонів Східної України за структурно-демографічними показниками ВПО (всього 25 показників). В результаті кластерного аналізу, проведеного серед міст досліджуваного регіону виділено п’ять кластерів (груп міст), які мають подібні особливості вимушеної міграції, що дозволяє спрогнозувати подальші масштаби вимушеного внутрішнього переміщення населення. Серед районів прикордонних регіонів Східної України виділено чотири кластери. Розроблено заходи регіональної міграційної політики з питань вимушеної міграції у прикордонних регіонах Східної України у чотирьох напрямах: соціальному, медико-психологічному, інформаційно-правовому, інтеграції ВПО у приймаючі громади.

Файли

Схожі дисертації