228 Педіатрія

0823U101497

Кульчицька Єва-Емілія Богданівна

Клініко-діагностичне значення дисліпідемій у дітей для прогнозування серцево-судинних уражень

0823U101380

Миронов Денис Володимирович

Особливості стресової відповіді та запальної реакції у дітей з онкологічною патологією при внутрішньовенній та інгаляційній анестезії

0823U101288

Фофанов Вячеслав Олександрович

Лікування та профілактика ускладнень реконструктивно-відновних операцій при вродженій колоректальній патології у дітей

0823U101263

Товарницька Анна Олександрівна

Вигодовування грудним молоком та ризик виникнення патологічних станів у передчасно народжених дітей

0823U100970

Кононович Марія Ігорівна

Диференційований підхід до менеджменту персистуючої легеневої гіпертензії у передчасно народжених дітей

0823U100697

Кривопустова Марія Віталіївна

Прогнозування ефективності лікування та клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до алергенів котів

0823U100463

Винницька Олена Андріївна

Особливості мутаційного статусу при гострій лімфобластній лейкемії в дітей

0823U100305

Скрябіна Катерина Вікторівна

Персоніфіковані підходи до інгаляційної терапії гіпертонічними розчинами хлориду натрію у дітей з муковісцидозом в залежності від бронхіальної реактивності

0823U100301

Самсоненко Світлана Володимирівна

Рання діагностика коморбідного ураження нирок при ювенільному ідіопатичному артриті у дітей

0823U100013

Бондаренко Тетяна Вікторівна

Педіатричні наслідки перенесеної гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених та можливості медичної і соціальної корекції

0822U100907

Бедрій Наталія Миколаївна

Віддалені наслідки передчасного народження та асоційованої з ним патології неонатального періоду у дітей дошкільного віку.

0822U100894

Пасік Валентина Юріївна

Особливості ураження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію.

0822U100888

Пасічник Олег Вадимович

Клініко-епідеміологічні особливості пігментних новоутворень шкіри у дітей та удосконалення їх методів діагностики і хірургічного лікування (експериментально-клінічне дослідження)

0822U100878

Поцюрко Соломія Олегівна

Клініко-інструментальне обґрунтування диференційованого підходу до лікування передчасно народжених дітей з відкритою артеріальною протокою

0822U100815

Прус Олена Валеріївна

Значення мікробної флори носо- та ротоглотки і імунної відповіді дітей в формуванні варіантів клінічного перебігу та результатів інфекційного мононуклеозу

0822U100762

Чудова Наталя Ігорівна

Рання діагностика, прогнозування виникнення та обґрунтування підходів до профілактики порушень м’язової системи у дітей, хворих на цукровий діабет.

0822U100753

Бегларян Степан Арутюнович

Поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем

0822U100688

Погрібна Анастасія Олександрівна

Профілактика розвитку анемії запалення у дітей раннього віку, хворих на гострі запальні бактеріальні захворювання органів дихання

0822U100447

Ольховська Вікторія Миколаївна

Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних та імунологічних показників дітей, хворих на стрептококовий тонзиліт та інфікованих вірусом герпесу-6 типу

0822U100427

Болонська Анна Віталіївна

Обґрунтування різних методів респіраторної та нереспіраторної інтенсивної терапії для профілактики розвитку тяжкої бронхолегеневої дисплазії недоношених новонароджених

0822U100362

Хоменко Маргарита Андріївна

Роль гастроінтестинальних пептидів і стан мікроекології кишечника у формуванні гепатобіліарної патології у підлітків з ожирінням

0822U100229

Голубовська Юлія Єгорівна

Фізичний розвиток, стан кісткової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при лікуванні імунобіологічними препаратами

0821U103013

Клименко Христина Петрівна

Корекція порушень мікробіоти ротової порожнини і місцевого імунітету у дітей з інфекційним мононуклеозом спричиненим вірусом Епштейн-Барр

0821U102862

Павлова Ольга Сергіївна

Ранні ознаки розвитку стеатозу та фіброзу печінки у підлітків хворих на ювенільний ідіопатичний артрит

0821U102625

Черней Надія Ярославівна

Обгрунтування корекції ендотеліальної дисфункції в дітей, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

0821U102623

Тесленко Марія Юріївна

Клінічні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей в залежності від збудника та обґрунтування їх профілактики

0821U102597

Віленський Ярослав Вікторович

Особливості місцевого імунітету верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт, і корекція його порушень

0821U102516

Вакула Дар’я Олександрівна

Оптимізація шляхів діагностики, лікування та профілактики розвитку ускладнених форм атопічного дерматиту у дітей раннього віку

0821U102515

Гребенюк Лариса Василівна

Удосконалення профілактики та лікування назофарингеальних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей дошкільного віку

0821U102417

Буринюк-Глов’як Христина Петрівна

Клінічно-параклінічні особливості регуляції фосфорно-кальцієвого та вуглеводневого обміну у хворих на бронхіальну астму дітей на тлі базисної терапії глюкокортикостероїдними препаратами

0821U102380

Оболонська Ольга Юріївна

Рання діагностика гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою

0821U102336

Штрах Катерина Василівна

Профілактика розвитку дисфункції серцево-судинної системи у дітей зі зниженою толерантністю до фізичних навантажень

0821U102244

Лисиця Юлія Миколаївна

Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу соматоформних розладів у підлітків, асоційованих з афективними станами

0821U102129

Дяченко Марина Сергіївна

Діагностика та прогностичне значення внутрішньоклітинних збудників для перебігу та наслідків гострих обструктивних бронхітів у дітей

0821U102119

Хаджинова Юлія Володимирівна

Забезпеченість вітаміном D та профілактика його дефіциту у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом

0821U102008

Амаш Анастасія Григорівна

Оптимізація нагляду за дітьми грудного та раннього віку залежно від виду вигодовування та екологічних умов району проживання.

0821U101808

Підмурняк Олеся Яківна

Особливості циркадіанних ритмів діяльності серцево-судинної системи у дітей з її патологією у патогенезі захворювань

0821U101650

Слюзар Зоряна Львівна

Ефективність алерген-специфічної імунотерапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до кліщів домашнього пороху

0821U101053

Федосєєва Олена Станіславівна

Прогностична та клініко-діагностична значимість взаємодії генетичних та середовищних факторів в реалізації бронхіальної астми у дітей

0821U100998

Купкіна Анна Володимирівна

Особливості клінічного перебігу та оптимізація терапії бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням.

0821U100923

Усенко Дар'я Вячеславівна

Значення високочастотної осциляції грудної клітки в комплексній терапії позалікарняної пневмонії в дітей

0821U100427

Іванова Євгенія Володимирівна

Прогнозування неонатальних аритмій з урахуванням даних добового моніторування ЕКГ та рівнів копептіну, ішемією-модифікованого альбуміну

0821U100409

Стрелкова Марина Ігорівна

Прогнозування перебігу гострого бронхіту у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини з урахуванням генетичних факторів

0821U100307

Дуда Людмила Володимирівна

Клініко-епідеміологічна характеристика та сучасні етапи формування найбільш поширених алергічних захворювань у дітей – мешканців міста Києва та Київської області

0821U100253

Чайка Христина Андріївна

Діагностична і прогностична значущість показників системи комплементу та маркерів запалення у дітей з геморагічним васкулітом

0821U100238

Малахова Валерія Михайлівна

Оптимізація діагностики та прогнозування формування бронхіальної астми у дітей з урахуванням стану аерогематичного бар’єру легень

0821U100237

Кондратюк Тетяна Олексіївна

Прогнозування перебігу та ускладнень гострої лімфобластної лейкемії у дітей на підставі показників ендотеліальної дисфункції, імунітету та білків теплового шоку

0821U100225

Косенко Катерина Олександрівна

Діагностична та прогностична значимість тригерного рецептору, що експресується на мієлоїдних клітинах, у передчасно народжених дітей з раннім неонатальним сепсисом

0821U100077

Слуцька Тетяна Василівна

Клінічні та нейроімунні особливості перебігу рекурентних бронхітів у дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи

0820U100403

Шульгай Анна-Марія Аркадіївна

Діагностика та прогнозування кардіометаболічних порушень та вітамін D статусу у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожирінням

0820U100366

Бабич Вероніка Леонідівна

Медикаментозна корекція функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей

0820U100270

Зарецька Аліна Вячеславівна

Епідеміологія, сучасні особливості діагностики, клінічного перебігу, корекції патологічних зрушень та прогноз інфекційного мононуклеозу герпесвірусної етіології в дітей

0820U100078

Крайня Ганна Вікторівна

Патогенетичне значення антимікробних пептидів у визначенні перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку