202 Захист і карантин рослин

0823U101428

Лі Фанг ***

Порівняльна оцінка різних методів визначення залишків пестицидів у рослинній продукції

0823U101253

Киричок Микола Іванович

Особливості процесів забур’янення посівів сої і розробка систем захисту від бур'янів без хімічних стресів рослин культури

0823U100292

Мороз Сергій Юрійович

Внутрішньостеблові фітофаги соняшнику, особливості біології, екології та контроль їх чисельності в Степу України

0822U100366

Меленті Вікторія Олександрівна

Несправжні щитівки (Hemiptera, Coccidae) на ялинах в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення їх шкідливості.

0821U102224

Цілинко Любов Миколаївна

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ РИСУ ВІД БУР’ЯНІВ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

0821U101975

Ляска Юлія Миколаївна

"Шкідники кукурудзи та контроль їх чисельності в Лівобережному Лісостепу України"

0821U101794

Медвідь Яна Андріївна

Жуки-сонечка (Coleoptera: Coccinellidae) в агроценозах Правобережного Лісостепу України та їх роль у контролі чисельності фітофагів

0821U101072

Статкевич Ольга Ігорівна

Оптимізація технологічних параметрів масового розведення ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) та застосування його для захисту рослин

0821U100070

Смолкова Надія Петрівна

«Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів»,