124 Системний аналіз

0823U101336

Левенчук Людмила Борисівна

Система підтримки прийняття рішень для аналізу операційних ризиків

0822U100985

Войцеховська Ольга Олександрівна

Системний аналіз процесу реформування вищої технічної освіти за ідеологією дуальності

0821U102988

Пелещак Іван Романович

Система розпізнавання мультиспектральних образів на основі осциляторних нейронних мереж

0821U102963

Табачишин Данило Романович

Системні методи та засоби аналізу параметрів сталого зростання соціополісів

0821U101898

Красовська Катерина Костянтинівна

Мультиагентний підхід при дослідженні загроз інформаційної безпеки та оцінці очікуваних збитків банку.

0821U101001

Верьовкін Гліб Костянтинович

Асимптотика випадкових процесiв з iммiграцiєю

0821U100563

Урняєва Інна Анатоліївна

Оптимізаційні задачі завантаження контейнерів: математичні моделі, методи розв’язання і застосування

0821U100241

Ленько Василь Степанович

Методи та засоби управління персональними знаннями в інтелектуальних системах