123 Комп’ютерна інженерія

0823U101700

Шехна Халед Мохамед

Система підтримки прийняття діагностичних рішень при аналізі цифрових медичних зображень

0823U101642

Міхав Володимир Володимирович

Модель та методи збору і обробки даних для рекомендаційних систем у peer-to-peer комп’ютерних мережах

0823U101637

Резанов Богдан Михайлович

Моделі та методи оптимізації розподілу завдань у туманному середовищі Iнтернету речей

0823U101281

ФІГАС Анна Сергіївна

Система цифрової реєстрації з високолінійним відтворенням аналогових сигналів на базі надлишкових АЦП і ЦАП

0823U101137

Петровська Інна Юріївна

Методи розподілу ресурсів в комп'ютерних системах при наданні хмарних інфраструктурних послуг.

0823U101134

Фахс Мохамад Хассан

Система підтримки прийняття рішень в кардіології на основі методу визначення електричної осі серця

0823U100735

Сергієнко Павло Анатолійович

Методи та засоби проектування обчислювачів для розпізнавання образів у зображеннях

0823U100698

Челак Віктор Володимирович

Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах

0823U100694

Горбатюк Сергій Олександрович

Методи модельного розроблення та аналізування кібербезпеки для інформаційних систем логістики

0823U100479

Вейлінь Цао ...

Метод підвищення безпеки програмного забезпечення на основі технологій тестування на проникнення

0823U100476

Ліцзян Чжан ...

Метод підтримки прийняття рішень щодо безпеки програмного забезпечення

0823U100363

Стахов Олексій Ярославович

Метод побудови високопродуктивних АЦП із ваговою надлишковістю

0823U100075

Таран Владислав Ігорович

Метод адаптації глибоких нейронних мереж до апаратного забезпечення зі спеціалізованою архітектурою

0823U100073

Кращенко Денис Васильович

Методика побудови автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею на базі методів стохастичної оптимізації.

0822U100953

Стецюк Микола Васильович

Методи та засоби забезпечення відмовостійкості та живучості спеціалізованих інформаційних технологій в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення.

0822U100754

Обертюх Максим Романович

Метод і апаратні засоби високолінійного надлишкового цифроаналогового перетворення на основі генераторів однакових струмів.

0822U100531

Крамов Артем Андрійович

Проектування і застосування нейронних мереж для створення методів оцінки когерентності україномовних текстів

0822U100407

Гаваньо Богдан Іванович

Методи та засоби оцінювання стану людини в медичних кіберфізичних системах

0821U102374

Гуменюк Роман Сергійович

Методи та засоби оперативного оцінювання відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю

0821U101931

Усік Павло Сергійович

Методи підвищення ефективності розподіленої обробки даних в комп’ютерних системах операторів стільникового зв’язку

0821U100476

Дібрівний Олесь Андрійович

Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху

0821U100471

Лемешко Андрій Вікторович

Покращення методів проектування безпроводових комп’ютерних мереж.

0821U100456

Гребенюк Віктор Вікторович

МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ НЕРЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДІВ

0821U100446

Тушич Аліна Миколаївна

Методика побудови інтелектуальної системи аналізу даних на основі нейронних мереж

0821U100416

Слинько Максим Сергійович

Дослідження і створення формалізованих методів проектування застосувань в технології GPGPU

0821U100365

Стрельніков Віталій Ігорович

Методики інтелектуального управління комп’ютерними мережами на базі інформаційно-ентропійного методу.

0820U100551

Ухіна Ганна Володимирівна

Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.

0820U100439

Главчев Дмитро Максимович

Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи тягового рухомого складу

0820U100271

Харін Олександр Олександрович

Методи та засоби інтегрованого захисту інформації в телекомунікаційних системах множинного доступу на основі факторіального кодування даних