12 Юридичні науки

0823U100356

Абдель Фатах Анна Станіславівна

Правове регулювання праці неповнолітніх в Україні та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз

0823U100352

Ємельянов Роман Олександрович

Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі

0823U100351

Чайка Ірина Миколаївна

Кримінологічна характеристика та запобігання шахрайству в Україні

0823U100309

Сподарик Юлія Валеріївна

«Кримінально-правова охорона законної професійної діяльності журналістів в Україні»

0823U100256

Гранкіна Валентина Ігорівна

Наглядова пробація при виконанні покарань, альтернативних позбавленню волі

0822U100320

Станік Сергій Романович

Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практики

0821U102974

Смолка Олексій Вікторович

Особливості проходження державної служби в окремих державних органах в Україні

0821U102917

Токмілова Любов Миколаївна

Гарантії забезпечення процесуальних прав учасників адміністративного судочинства в Україні

0821U102650

Корнієнко Володимир Олександрович

Європейські виборчі стандарти та конституційно-правове регулювання місцевих виборів в Україні

0821U102393

Дєточка Анатолій Юрійович

Принципи реалізації правоохоронної функції держави: адміністративно-правовий аспект

0821U102392

Коврах Віталій Анатолійович

Оскарження адміністративних актів в адміністративному судочинстві

0821U102274

Будь Орест Андрійович

Адміністративно-превентивні поліцейські заходи

0821U102273

Говорун Євгенія Олексіївна

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні

0821U102272

Потабенко Лариса Вікторівна

Бідність і малозабезпеченість як види соціального ризику

0821U102271

Драгнєвіч Олена Володимирівна

Імунітет як елемент правового статусу судді (теоретико-правові аспекти)

0821U102270

Осипчук Роман Сергійович

Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії корупції у Національному антикорупційному бюро України

0821U102191

Семенець Роман Юрійович

Правове регулювання поводження з відходами за екологічним законодавством України та Європейського Союзу

0821U102155

Шульженко Ассоль Володимирівна

Використання судових експертиз у встановленні ознак суб’єктивної сторони злочину

0821U102130

Констанкевич Юрій Зіновійович

Морально-етичні критерії як конституційна умова формування органів публічної влади в Україні

0821U102128

Мосейчук Анастасія Ігорівна

Усиновлення іноземцем дитини за законодавством України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правове дослідження)

0821U101967

Єна Ігор Олександрівна

Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України

0821U101148

Негара Родіон Віталійович

Конкурс у державній службі: теорія, правове регулювання, практика.

0821U101146

Долженков Олександр Валерійович

Податкове законодавство: стан та перспективи розвитку.

0821U101145

Крусян Андрій Володимирович

Судове адміністративне процесуальне право України.

0821U100655

Ярмоленко Оксана Володимирівна

Інформаційне забезпечення виборів: українська практика та європейський досвід.

0821U100654

Янковець Інна Володимирівна

Дискримінація та інституційний механізм її подолання в Україні.

0821U100426

Дорошенко Владислав Анатолійович

Адміністративно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

0821U100399

Юзіков Георгій Станіславич

Концептуальні засади теорії та практики запобігання злочинності у контексті світових процесів глобалізації

0821U100398

Климюк Ірина Миколаївна

Віктимологічне моделювання наркотичної злочинності

0821U100285

Пономаренко Віта Володимирівна

Кримінально-правова протидія груповому хуліганству в Україні.

0821U100284

Чорна Олена Сергївна

Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення.

0821U100283

Михайський Олексій Євгенович

Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні.

0821U100107

Кужелєв Олег Миколайович

Правові послуги: сутність та види

0821U000034

Нестеренко Анна Анатоліївна

Організаційно-правові основи забезпечення перегляду судових рішень в Україні

0820U100550

Давиденко Андрій Олексанрович

Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий аспект

0820U100343

Красник Катерина Сергіївна

Форми здійснення права особи на сім’ю за сімейним законодавством України

0820U100342

Негода Олена Анатоліївна

Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб: цивільно-правовий аспект

0820U100341

Молдованов Денис Володимирович

Фінансово-правове забезпечення державної політики в сфері альтернативної енергетики

0820U100338

Булатін Дмитро Олексійович

Адміністративно-правові засади здійснення превентивної діяльності поліцією: порівняння досвіду України та країн ЄС

0820U100336

Козар Анатолій Володимирович

Кримінологічна характеристика та запобігання Національною поліцією України посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель

0820U100335

Васильєва Дарія Олександрівна

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері грального бізнесу

0599U000584

Журавель Володимир Андрійович

Теорія та методологія криміналістичного прогнозування

0599U000531

Воробей Петро Адамович

Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину

0599U000342

Андрійко Ольга Федорівна

Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади

0599U000322

Тищенко Микола Маркович

Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання.

0599U000306

Заєць Анатолій Павлович

Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації.

0599U000256

Георгіца Аурел Зиновійович

Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики.

0599U000202

Петpишин Олександp Віталійович

Пpавовий pежим деpжавної служби: питання загальної теоpії

0599U000180

Литвин Олександр Петрович

Кримінально-правова охорона громадської безпеки і народного здоров'я

0599U000154

Петpова Любов Василівна

Фундаментальні пpоблеми методології пpава (філософсько-пpавовий дискуpс)

0599U000073

Кравчук Микола Володимирович

Правові основи будівництва національних Збройних Сил України в 1914-1993рр. (організація, структура, діяльність) Історико-правове дослідження.

0599U000071

Колодій Анатолій Миколайович

Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання).

0599U000036

Шульга Михаил Васильевич

Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях

0599U000029

Петков Валерий Петрович

Управление воспитательно-исправительным процессом

0598U000416

Музыка Анатолий Ананьевич

Незаконный оборот наркотических средств в Украине (уголовно-правовое и криминологическое исследование)

0598U000366

Стативка Анатолий Николаевич

Договоры в системе агропромышленного комплекса Украины в условиях рыночныхотношений

0598U000337

Румянцев Вячеслав Алексеевич

Украинская государственность в 1917-1922 гг.: национально-демократическая и советская альтернативы

0598U000292

Бисага Юрий Михайлович

Государственно-правовое строительство в первой Чехословацкой республике

0598U000264

Саниахметова Н.А.

Регулирование предпринимательской деятельности в Украине (организационно-правовые аспекты)

0598U000169

Пацурковский Петр Станиславович

Проблемы общей теории финансового права в условиях перехода к рыночной экономике

0598U000146

Буроменский Михаил Всеволодович

Влияние международного права на политические режимы государств

0598U000062

Кучерявенко Николай Петрович

Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине

0597U001088

Харитонов Евгений Олегович

Рецепция римского частного права (теоретические и историко-правовые аспекты)

0597U001076

Аленин Юрий Павлович

Теоретические и практические основы раскрытия и расследования очагов преступлений

0597U001017

Кивалов Сергей Васильевич

Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине

0597U001010

Чувпило Александр Александрович

Тенденции правового регулирования хозяйственной деятельности в зарубежных странах

0597U001008

Баймуратов Михаил Александрович

Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины

0597U001005

Снигерев Александр Петрович

деятельность органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по борьбе с организованными преступными группами

0597U000399

Когамов Марат Чекишевич

Актуальные проблемы совершенствования расследования преступлений в Республике Казахстан

0597U000398

Медведчук В.В.

Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства

0597U000366

Тимченко Леонид Дмитриевич

Международно-правовой режим Арктики и тенденции его развития

0597U000347

Шкарупа Виктор Константинович

Доказывание и доказательства в административно-принудительной деятельности органов внутренних дел (милиции)

0597U000229

Сулейманов Д.И.

Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений

0597U000147

Остапенко А.И.

Административная деликтология

0597U000111

Ищенко А.В.

Методологические и организационные проблемы развития криминалистических научных исследований

0597U000043

Кириченко Александр Анатольевич

Основы криминалистической микрологии

0596U001034

Джужа Александр Николаевич

Предупреждение распространения СПИДа: криминологическая и уголовно-правовые проблемы

0596U001006

Шепитько Валерий Юрьевич

Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике

0596U000755

Кузьмичев Владимир Сергеевич

Следственная деятельность: сущность, принципы, криминалистические приемы исредства осуществления

0596U000754

Коссак Владимир Михайлович

Гражданско-правовые проблемы регулирования иностранных инвестиций в Украине

0596U000711

Малышева Наталия Рафаэловна

Гармонизация экологического законодательства в Европе

0596U000458

Щербина Валентин Степанович

Проблемы предупреждения хозяйственных правонарушений в условиях становления рыночной экономики

0596U000414

Шакун Василий Иванович

Урбанизация и преступность в Украине

0596U000382

Дзера Александр Васильевич

Развитие права собственности граждан в Украине

0596U000302

Скрипнюк Александр Васильевич

Построение Украинского государства на современном этапе (политико-правовое исследование)

0595U000680

Гетьман Анатолий Павлович

Эколого-процессуальная правовая теория: проблемы станоления и развития

0595U000670

Святоцкий Александр Дмитриевич

Адвокатура в юридическом механизме защиты прав граждан /историко-правовое исследование/

0595U000564

Голина Владимир Васильевич

Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)

0595U000534

Гавриш Степан Богданович

Основные вопросы отвественности за преступления против природной среды /проблемы теории и развития уголовного законодательства Украины/

0595U000317

Шевченко Александр Аксентьевич

Механизма формирования и реализации внешней политики США и СССР /историко-юридическое сравнительное исследование/

0595U000163

Костенко Александр Николаевич

Воля и сознание преступника (исследование с применением принципа натурализима)

0594U000680

Варфоломеева Татьяна Викторовна

Организационные, процесуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого

0594U000503

Богданов Евгений Владимирович

Правовые проблемы удовлетворения жилищных потребностей граждан в условиях перехода к рынку

0594U000314

Венедиктов Валентин Семенович

Проблемы ответственности в трудовом праве

0594U000247

Довгерт Анатолий Степанович

Правове регулирование международных трудовых отношений

0593U001025

Стрельцов Евгений Львович

Проблемы криминальной ответственности за преступление в сфере предпринимательства

0593U000534

Соколов Альфред Нилович

Идея правового государства в Германии и механизм ее реализации

0593U000520

Борисов Вячеслав Иванович

Основные проблемы охраны безопасности производства в криминальном законодательстве Украины

0593U000512

Самсонов Валерий Николаевич

Теоретические проблемы реформы административного законодательства Украины

0593U000355

Евинтов Владимир Исаакович

Международное сообщество и правопорядок /теоретико-правовой анализ/