23 Політичні науки

0821U101773

Балашова Оксана Володимирівна

Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки)

0599U000561

Горбатенко Володимир Павлович

Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів

0599U000463

Шуба Олексій Васильович

Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз)

0599U000251

Обушний Микола Іванович

Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації

0599U000161

Барков Валерій Юрійович

Соціально-політичне становлення громадянського суспільства в Україні

0599U000156

Кармазіна Марія Степанівна

Ідея державності в українській політичній думці (кінець Х IХ - початок ХХ століття)

0599U000149

Кресіна Ірина Олексіївна

Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів

0599U000014

Дашкевич Андрей Викторович

Эволюция системы доктринального обеспечения внешней политики США послевоенного периода

0598U000332

Денисенко Валерий Николаевич

Проблемы рационализма и иррационализма в политических теориях Нового времени европейской истории

0598U000242

Канцелярук Борис Иванович

Современные измерения политики США к Украине в условиях постбиполярного мира

0598U000166

Онищенко Ирона григорьевна

Этнополитологическая парадигма украинского нациогенеза

0598U000070

Андресюк Борис Павлович

Местное самоуправление в современной Украине (политологический анализ)

0598U000063

Головченко Владимир Иванович

Идейное становление украинской социал-демократии и эволюция ее взглядов на пути и перспективы освободительной борьбы /конец XIX-начало XX в./

0597U000360

Гошовская Валентина Андреевна

Процесс становления украинской социал-демократии/последняя треть Х1Х века/

0596U000494

Рысич Иосиф Леонидович

Демократия в Украине до и после 1985 года (Историко-политологический анализ)

0596U000463

Бебик Валерий Михайлович

Политический маркетинг и менеджмент в демократическом обществе

0596U000447

Журавский Виталий Станиславович

Политический процесс в современной Украине: политологический анализ

0596U000446

Картунов Алексей Васильевич

Западные этнонациональные и энтополитические концепции: теоретико-метологический анализ

0596U000415

Шкляр Леонид Евдокимович

Этнонациональные факторы становления государственности: политологический анализ

0596U000342

Перепелица Григорий Николаевич

Военно-политический конфликт: методология исследования и урегулирования

0596U000332

Наумкина Светлана Михайловна

Социально-политические аспекты эффективности управленческой деятельности (теоретико-методологический анализ)

0596U000316

Пойченко Анатолий Михайлович

Теория политики и политическая деятельность: проблемы взаимосвязи, разработки и применения инновационных технологий в современной Украине

0596U000311

Головатый Николай Федорович

Формирование государственной молодежной политики в современной Украине (политологический анализ)

0596U000288

Игнатов Владимир Александрович

Национальное государство: национальное и наднациональное измерение

0596U000207

Щедрова Галина Петровна

Гражданское общество и социальное, демократическое, правовое государство: становление, функции, тенденции развития в современной Украине

0595U000225

Ярош Богдан Алексеевич

Тоталитарный режим на западноукраинских землях в 30-50 годах ХХ века (историко-политологический аспект)

0595U000224

Балабанов Валентин Васильевич

Международная деятельность молодежных организаций (1980-1990-х годах. Историко-политологический анализ)

0595U000206

Варзарь Иван Михайлович

Политическая этнология как наука: теоретико-методологические и науковедчески-праксеологические аспекты

0594U000330

Вивчарик Михаил Николаевич

Этнополитические процессы в украинском селе

0593U000400

Артюх Павел Ильич

Современный мировой революционный процесс и война

0593U000252

Буцевицкий Владимир Сергеевич

Эволюция политической мысли на землях Западной Украины в XIX столетии

0593U000056

Якушик Валентин Михайлович

Современное государство переходного типа (теоретические и методологическиеаспекты)

0593U000011

Бабкина Ольга Владимировна

Неоконсервативные политические теории Запада: сущность, проблемы, тенденции развития

0523U100130

Кобетяк Андрій Романович

Політичні детермінанти конституювання Помісної православної церкви

0522U100074

Узун Юлія Вадимівна

Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем

0521U102067

Ростецька Світлана Іванівна

Регіональна ідентичність і національна держава: характер взаємин та вектори розвитку в країнах Європи

0521U102066

Яковлева Лілія Іванівна

Інституційні та комунікативні виміри легітимності публічної влади

0521U101696

Бокоч Вікторія Михайлівна

Взаємозв’язок суспільно-політичних і релігійно-церковних трансформацій в Україні

0521U101526

Філатов Борис Альбертович

Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України

0521U101496

Захаренко Костянтин Володимирович

Інституційний вимір інформаційної безпеки України: трансформаційні виклики, глобальні контексти, стратегічні орієнтири.

0521U101488

Ягунов Дмитро Вікторович

Пенітенціарна політика як складова соціального контролю

0521U101487

Стеблина Наталія Олександрівна

Цифровізація державної політики як дискурс сучасності

0521U101332

Макар Віталій Юрійович

Εвοлюція двοстοрοнніх віднοсин України та Канади

0521U101260

Руденко Юлія Юріївна

Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації

0521U101086

Кукуруз Оксана Володимирівна

Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща

0521U100884

Калініченко Богдан Михайлович

Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії

0521U100301

Кокорєв Олексій Вікторович

Відповідність пострадянських держав Балтії вимогам членства в ЄС: інституційний і ціннісний виміри

0521U100077

Гапоненко Віра Анатоліївна

Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України

0521U100069

Комарова Тетяна Геннадіївна

Трансформації влади в інформаційну епоху

0521U100039

Бадер Антон Васильович

Збройне насилля як фактор впливу на функціонування та зміну політичних систем.

0520U101421

Костенко Андріана Миколаївна

Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України.

0520U101387

Терещук Віталій Іванович

Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності

0520U101373

Бусленко Василь Володимирович

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

0520U100491

Вінникова Наталія Анатоліївна

Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій

0520U100484

Вінникова Наталія Анатоліївна

Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій

0520U100368

Ключкович Анатолій Юрійович

Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку в Словацькій Республіці.

0519U001879

Кравець Анастасія Юріївна

Біополітична парадигма політичної науки: сучасний стан та перспективи розвитку

0519U001878

Шуліка Андрій Андрійович

Політична прекарність в сучасному політичному процесі (теоретико-методологічний аналіз)

0519U001806

Ярош Ярослав Богданович

Політична конкуренція парламентських партій.

0519U001672

Смірнова Валентина Олександрівна

Політична воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні на суб’єктивні детермінанти

0519U001659

Мацишина Ірина Віталіївна

Дискурсні практики конструювання політичної реальності України.

0519U001627

Коцан Роман Ігорович

Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921‒1939 роках.

0519U001614

Горло Наталя Віталіївна

Функціональні та концептуальні моделі політики іредентизму.

0519U001239

Григор Олег Олександрович

Політичний консенсус: детермінанти формування та основи реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку

0519U001199

Козьма Василь Васильович

Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний аналіз

0519U001159

Коч Світлана Вадимівна

Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності

0519U001110

Гоцуляк Володимир Михайлович

Теоретико-методологічне осмислення суспільно-політичної думки ранньомодерної України

0519U001041

Тімашова Вікторія Михайлівна

Конституювання й функціонування політичної сфери транзитного суспільства: теоретико-методологічний аналіз

0519U000588

Остап’як Василь Іванович

Стратегічне партнерство міжнародних акторів: концептуальний і прикладний виміри.

0519U000411

Хорішко Лілія Сергіївна

Інституціоналізація еліти в процесах модернізації політичної системи України.

0519U000373

Петренко Ігор Ігорович

Аналітичні центри як суб'єкти формування публічної політики.

0519U000281

Олещук Петро Миколайович

Новітні політичні технології інформаційного впливу.

0519U000270

Павлов Дмитро Миколайович

Теоретико-методологічні виміри політичної пропаганди

0519U000249

Козачук Олег Олександрович

Національне питання у внутрішній політиці США та Канади: порівняльний аналіз

0519U000178

Шипунов Геннадій Володимирович

Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій.

0519U000098

Кан Ден Сік

Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання кopeйcькoї пpoблeми.

0519U000024

Ставченко Сергій Вікторович

Управління політичною кризою в демократичних політичних системах: теоретико-методологічний аналіз

0518U002740

Макаренко Лілія Петрівна

Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні.

0518U002715

Бортнікова Алла Василівна

Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації.

0518U002593

Кушнарьов Ігор Володимирович

Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація

0518U002537

Явір Віра Анатоліївна

Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт

0518U000798

Литвин Віталій Сергійович

Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи.

0518U000160

Бутирська Ірина Валентинівна

Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу

0518U000157

Іщейкін Костянтин Євгенович

Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна

0518U000107

Вовк Світлана Олександрівна

Громадянська війна як засіб зміни вектора політичного процесу

0518U000100

Касьянова Марина Миколаївна

Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та Росії в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи.

0518U000076

Закіров Марат Борисович

Політична думка російського зарубіжжя 1920-30-х рр. у контексті осмислення державної ідентичності

0518U000054

Чальцева Олена Михайлівна

Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика

0518U000012

Панчак-Бялоблоцка Надія Василівна

Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях.

0517U000686

Кіянка Ірина Богданівна

Історичні форми концептуалізації популізму як категорії політичної науки та ідеологічної норми.

0517U000656

Колісніченко Роман Миколайович

Глобалістична свідомість як чинник трансформації політичної культури та подолання глобальних проблем людства

0517U000475

Фесенко Микола Васильович

Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій.

0517U000356

Гримська Марта Ігорівна

Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний виміри.

0517U000321

Співак Марина Вікторівна

Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна

0517U000303

Осипова Світлана Анатоліївна

Формування сучасної системи влади в країнах Центральної та Східної Європи : принципи, механізми та перспективи розвитку.

0517U000243

Докаш Оксана Юріївна

Політико-культурна трансформація західних областей України в контексті утвердження ідеології радянського тоталітаризму (1930 – 1950-ті роки)

0517U000225

Стойко Олена Михайлівна

Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних супільствах

0517U000181

Береза Вадим Олексійович

Політична соціалізація особистості в умовах політико-культурної трансформації українського суспільства: сутність, проблеми, тенденції розвитку

0517U000111

Рафальський Ігор Олексійович

Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи

0516U000978

Остапець Юрій Олександрович

Електоральні процеси в Україні: загальнонаціональний та регіональний виміри.