Гапоненко В. А. Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100077

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.12

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотація

У дисертації представлено авторську концепцію інституційних передумов демократизації політичної системи України. Сформульовано визначення інституційних передумов демократизації як сукупності суб’єктивних та об’єктивних, конструктивних і деструктивних чинників, що зумовлюють ефективність політичних інститутів. Доведено, що наявність сприятливих передумов спрямовано на забезпечення зрілості інституціонального середовища (конгруентності норм та цінностей, легітимності правил, легальності процедур), структурної стійкості, рівноваги політичних організацій, конструктивних взаємозв’язків та симетричних комунікацій між ними, інституційної ефективності, що досягається паритетом інституціоналізованих конвенційних прямих і представницьких форм демократії.

Файли

Схожі дисертації