144 Теплоенергетика

0823U101608

Петров Антон Іванович

Вдосконалення теплотехнології переробки торфу на паливо та добриво

0823U101599

Пшибильський Влодзімєж Яцек

Науково-технічні засади використання амонійних сполук для зниження викидів забруднюючих речовин в котлах середньої потужності

0823U101503

Гуров Дмитро Ігорович

Процеси теплообміну в мініатюрних випарно-конденсаційних системах з нанорідинами

0823U101463

Граков Олексій Павлович

Інтенсифікація процесу тепломасообміну при сушінні лохини

0823U101451

Вишнєвський Віталій Миколайович

Енергоефективна камерна сушарка з комбінованим нагрівом теплоносія

0823U101450

Новікова Юлія Петрівна

Інтенсифікація зневоднення та горіння застарілих мулових відкладень

0823U101222

Мокрецький Віталій Олександрович

Застосування каталітичної паливної добавки для підвищення енергоефективності котлів

0823U100808

Мукмінов Ігор Ігорович

Інтенсифікація процесів переносу теплоти та маси в щільних шарах гранульованого матеріалу

0823U100807

Бондаренко Оксана Станіславівна

Інтенсифікація процесів тепломасопереносу в нерухомих щільних шарах дисперсних матеріалів при мікрохвильовому нагріванні

0823U100720

Мельник Роман Сергійович

Вплив параметрів капілярної структури на інтенсивність тепловіддачі при кипінні в умовах капілярного транспорту та субатмосферних тисках

0823U100383

Яценко Олена Ігорівна

Енергетичні показники динамічних режимів будівлі та інженерних систем

0823U100180

Власенко Ольга Володимирівна

Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах

0821U102523

Корнієвич Сергій Георгійович

Дослідження параметрів ефективності компресорної системи з використанням робочого тіла пропан/ поліефірне мастило/ фулерен С60

0821U102509

Гогоці Олексій Георгійович

Удосконалення режимних і конструктивних параметрів високотемпературних печей з електротермічним киплячим шаром для термічної обробки вуглецевих матеріалів

0821U102508

Муман Мохаммед ...

Підвищення ефективності спалювання водовугільного палива шляхом додаванням відходів виробництва біодизеля

0821U102325

Роганков Олег Віталійович

Металеві флюїдні носії: фазова діаграма та коефіцієнти переносу лужних та лужноземельних металів

0821U102263

Зайцев Микита Олегович

Удосконалення газодинаміки в жаротрубних водогрійних котлах малої потужності.

0821U101703

Біленко Наталія Олександрівна

Підвищення енергетичної ефективності систем отримання води з атмосферного повітря

0821U101099

Юрко Володимир Володимирович

Удосконалення рекуперативного повітронагрівача (теплоутилізатора) для розширення області застосування за умови запиленого гріючого теплоносія

0821U100668

Кравченко Олег Володимирович

Підвищення продуктивності тягодуттьових трактів котлів на основі удосконалення моделей аеродинамічних систем.

0821U100125

Ступак Олег Станіславович

Тепломасообмін в нових енергоефективних технологіях по циклу Майсоценка

0821U100088

Ковецька Юліанна Юріївна

Теплообмін, гідродинаміка та нестійкість в пористих середовищах та мікроканальних пристроях

0821U100050

Пірковський Денис Сергійович

Підвищення надійності і безпеки енергоустановок за допомогою запобігання гідродинамічних ударів.