Ступак О. С. Тепломасообмін в нових енергоефективних технологіях по циклу Майсоценка

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100125

Здобувач

Спеціальність

  • 144 - Електрична інженерія. Теплоенергетика

21-01-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.224.02

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Анотація

Дисертаційна робота присвячена теоретичному й експериментальному дослідженню тепло- та масообміну в каналах непрямого випарного охолодження, а також розробці нових енергоефективних технологій по М-циклу, включно з системами опалення та кондиціювання, новими конструкціями елементарної комірки тепломасообмінного апарату з капілярно-пористими стінками вологих каналів, а також регенеративним субатмосферним циклом Брайтона.

Файли

Схожі дисертації