051 Економіка

0823U101681

Муленко Володимир Миколайович

Розвиток сфери послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки в системі глобального поділу праці

0823U101659

Просов В'ячеслав Миколайович

Розвиток ринку іпотеки в системі інвестицій України.

0823U101651

Шемахіна Ірина Вадимівна

Конвергентно-дивергентний розвиток трансформаційних економік в умовах глобалізації

0823U101641

Марченко Олександр Юрійович

Економічна політика регулювання розвитку ІТ-сфери України

0823U101618

Литовченко Людмила Валеріївна

Стратегії підвищення економічної ефективності діяльності підприємств з виробництва та переробки продукції олійних культур

0823U101602

Попов Євген Миколайович

Економічне забезпечення стратегічного розвитку коксохімічної галузі України

0823U101571

Канаш Олеся Єгорівна

Реферат (анотація): 1. У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено

0823U101519

Бененсон Ольга Олексіївна

Формування стратегії ефективного інвестування на міжнародному фондовому ринку

0823U101493

Кондратюк Юлія Вікторівна

Удосконалення управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств

0823U101441

Керецман Наталія Іванівна

Організаційно-економічні засади розвитку територіальних громад регіону в умовах сучасних викликів воєнного стану.

0823U101375

Ляшинський Валерій Борисович

Еколого-економічні засади формування нетрадиційного сільськогосподарського землекористування в Україні

0823U101354

Бабаєв Ігор Олександрович

Конкурентоспроможність продукції підприємств борошномельної галузі

0823U101344

Ель-Рабай'а Дакер Таха Діб

Організаційно-економічне забезпечення управління твердими побутовими відходами

0823U101343

Вернігорова Наталія Валеріївна

Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку міських парків

0823U101305

Цигенко Анна Юріївна

Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств

0823U101270

Юсипенко Олег Михайлович

Еколого-економічні засади формування рекреаційного землекористування в межах водоохоронних зон територій міст

0823U101269

Кушнір Оксана Іванівна

Формування інклюзивної моделі розвитку підприємницьких структур агробізнесу України

0823U101268

Кравчук Тетяна Юріївна

Еколого-економічні засади формування землекористування водоохоронних зон і прибережних смуг в межах території міста Києва

0823U101242

Чизмар Іван Іванович

Сучасна парадигма розвитку кіберспорту як нової сфери цифрової економіки України

0823U101239

Лой Анна Володимирівна

Розвиток економічного потенціалу підприємства торгівлі

0823U101213

Фаренюк Яна Валеріївна

Моделювання маркетингової діяльності підприємств за допомогою Data Science технологій.

0823U101171

Рябініна Наталія Олексіївна

Соціальний капітал як ресурс розвитку податкової служби України

0823U101157

Росинський Андрій Валерійович

Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії

0823U101129

Іванів Софія Іванівна

Організаційно-економічний механізм формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

0823U101101

Петрецький Іван Іванович

Інфраструктурне забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільських територій

0823U101078

Смирнов Євген Євгенович

Оцінювання та забезпечення економічного зростання підприємства (за матеріалами підприємств переробної промисловості України)

0823U101077

Мороз Євген Олександрович

Динаміка процесів економічної трансформації постсоціалістичних систем

0823U101076

Левківський Євгеній Володимирович

Розвиток вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу в умовах глобалізації

0823U101073

Кушнір Оксана Іванівна

Formation of an inclusive model of development of entrepreneurial structures of agribusiness of Ukraine. – Qualifying scientific work on manuscript rights

0823U101066

Надвірнянський Юліан Русланович

Оцінювання і активізація торговельно-економічних відносин України і ЄС.

0823U101051

Герцег Вікторія Андріївна

Інфраструктурний розвиток сільських територій на державному та регіональному рівнях

0823U101030

Сенета Зоряна Ярославівна

Організаційно-економічні засади розвитку сільського туризму в Україні.

0823U101025

Тізеш Павло Павлович

Стратегічне управління інноваційним підприємництвом як фактором розвитку регіональної економіки

0823U101019

Тарнавський Вячеслав Анатолійович

Удосконалення фіскального механізму сільськогосподарського землекористування

0823U101018

Круцяк Михайло Орестович

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

0823U101006

Сопін Євген Олегович

Підвищення економічної ефективності електронних платіжних послуг у цифровій економіці

0823U100961

Шумей Анна Олександрівна

Споживча поведінка в умовах постіндустріальних перетворень.

0823U100938

Кузьмін Тетяна Леонідівна

Удосконалення земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах.

0823U100928

Торопова Владислава Ігорівна

Забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової економіки

0823U100924

Гавдей Світлана Володимирівна

Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристичного сектору в умовах пандемії.

0823U100899

Григорчук Дарина Вікторівна

Управдіння розвитком туристичної індустрії України в умовах євроінтеграції

0823U100887

Драбчук Наталія Юріївна

Економічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіону.

0823U100868

Поздєєва Катерина Вікторівна

Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти

0823U100864

Федоренко Тетяна Олександрівна

Культура як фактор економічного зростання в умовах нестабільної держави

0823U100827

Підгурська Вікторія Олекандрівна

Розвиток системи бренд-менеджменту підприємства на ринку кондитерських виробів

0823U100791

Коморна Оксана Михайлівна

Організаційно-економічні засади розвитку ринку екосистемних послуг лісового господарства

0823U100788

Осіпчук Анна Сергіївна

Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму

0823U100758

Тутова Анастасія Сергіївна

Економічне стимулювання менеджерів стратегічного рівня управління підприємств.

0823U100756

Шаповалова Аліна Олександрівна

Розвиток інноваційної діяльності малих та середніх підприємств.

0823U100719

Щадило Максим Ігорович

Безпековий механізм підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

0823U100718

Заверуха Дмитро Андрійович

Забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0.

0823U100716

Ходирєва Оксана Олегівна

Формування системи стратегічного контролінгу факторів розвитку промислового підприємства

0823U100679

Новіков Дмитро Вікторович

Управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу в умовах продовольчої кризи

0823U100658

Плота Сандра --

Розвиток організаційної культури у системі підвищення якості вищої освіти

0823U100625

Синєгуб Петро Сергійович

Економічний механізм управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах дигіталізації

0823U100612

Корчинський Владислав Вікторович

Кластерне моделювання фінансового стану комерційних банків України

0823U100543

Калашникова Ганна Олександрівна

Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору України

0823U100523

Смаль Борис Анатолійович

Регіональний вимір забезпечення конкурентоспроможності індустрії гостинності

0823U100508

Темненко Софія Миколаївна

Формування та розвиток ринку кормових добавок

0823U100483

Латинін Костянтин Ігорович

Стратегічні фактори розвитку регіональної економіки

0823U100398

Шмалій Наталія Анатоліївна

Формування конкурентних переваг підприємств дорожньої галузі України в умовах її реформування.

0823U100395

Лошакова Юлія Анатоліївна

Еколого-економічна ефективність просторового планування землекористування територіальних громад

0823U100353

Антонюк Катерина Геннадіївна

Інвестиційна привабливість туризму в Україні

0823U100347

Чекан Ірина Василівна

Стратегічне управління регіональною економікою

0823U100331

Поліщук Олеся Богданівна

Формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства.

0823U100316

Зіненко Костянтин Анатолійович

Формування системи оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства

0823U100315

Єфімцева Людмила Олексіївна

Розвиток ринку агротехнологічних послуг.

0823U100303

Білогур Станіслав Юрійович

Інноваційний розвиток туристичної сфери регіонів України на основі кластерного підходу

0823U100222

Застулка Ілля-Олександр Юрійович

Еколого-економічний розвиток територіальних громад: параметральне забезпечення

0823U100204

Лизак Михайло Петрович

Фінансово-економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств і шляхи їх покращення

0823U100184

Домуз Оленa Олександрівнa

Трансформація зайнятості у банківському секторі України

0823U100056

Назаренко Станіслав Миколайович

Економічна оцінка аутсорсингу інформаційних технологій

0823U100054

Свіщова Наталія Сергіївна

Розвиток методів вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності

0822U101066

Степаненко Владислав Олегович

Забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції (на прикладі морської транспортної інфраструктури)

0822U101003

Чіков Ілля Анатолійович

Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств

0822U100998

Тітов Денис Васильович

Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні

0822U100983

Куліш Вікторія Анатоліївна

Іноземне інвестування реіндустріалізації економіки України

0822U100918

Шароян Фато Асойович

Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України.

0822U100853

Черв'як Анна Володимирівна

Економічна безпека фінансово-кредитних установ

0822U100670

Орлик Михайло Васильович

Еволюція системи кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)

0822U100515

Зима Юлія Олександрівна

Інституціональне забезпечення розвитку аутсорсингу в Україні

0822U100505

Федорова Яна Юріївна

Процесно-орієнтований девелопмент будівельних підприємств

0822U100440

Скрипник Ольга Василівна

Формування маркетингової цінової політики підприємств будіндустрії в умовах економічної циклічності

0822U100421

Зубко Дар'я Олександрівна

Формування стратегії бренду торговельних підприємств.

0822U100420

Дем’яненко Олександр Олександрович

Організаційно-економічний інструментарій управління інжиніринговими компаніями в будівництві на засадах цифровізації

0822U100417

Кріпкий Андрій Юрійович

Забезпечення корпоративної безпеки організаційного розвитку підприємства.

0822U100370

Талпа Вікторія Павлівна

Податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки України в умовах реформ

0822U100349

Ухналь Наталія Миколаївна

Фінансово-економічна безпека України у контексті модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів

0822U100346

Хамаілі Акрам ...

Механізм інвестування підприємств малого та середнього бізнесу

0822U100308

Лапоног Даниїл Віталійович

Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах автотранспорту

0822U100289

Логвіненко Богдан Ігорович

Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах

0822U100286

Фіалковський Андрій Роальдович

Розвиток інноваційного підприємництва як фактуру формування стратегічних конкурентних переваг регіональної економіки

0822U100284

Войт Олексій Сергійович

Стратегічні вектори розвитку ринку органічної харчової продукції в Україні

0822U100276

Резніков Роман Борисович

Напрями оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі

0822U100275

Кириченко Катерина Михайлівна

Соціальна відповідальність в системі чинників розвитку атомної енергетики України

0822U100267

Назаренко Володимир Анатолійович

Еколого-економічне прогнозування змін у землекористуванні під впливом урбанізаційних процесів

0822U100235

Кватирко Олександр Михайлович

Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності лісового сектору регіону

0822U100223

Мангул Олександр Анатолійович

Економічна безпека України в системі факторів економічного росту

0822U100201

Блохін Павло Васильович

Механізми становлення економіки миробудівництва в системі економічної безпеки держави

0822U100200

Залужний Антоній Леонідович

Трансформація потреб споживачів в умовах інформаційно-мережевої економіки