Скрипник О. В. Формування маркетингової цінової політики підприємств будіндустрії в умовах економічної циклічності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100440

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.056.030

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Робота присвячена розробці теоретичних та практичних аспектів вдосконалення маркетингової цінової політики підприємств будіндустрії як ключового елементу системи комплексного регулювання ціноутворення на будівельні матеріали і вироби, що відносяться до соціально значущих виробничих товарів. Встановлено, що в сучасних умовах регулювання ціноутворення – це комплексний вплив на економічні процеси державою, галузевими об’єднаннями виробників, а також підприємствами-виробниками з метою отримання економічного та соціального ефекту. Обґрунтована доцільність віднесення до категорії «соціально значущих виробничих товарів» прогресивних будівельних матеріалів та виробів, які займають значну частку у собівартості будівництва. На прикладі ринку газобетону України доведено, що процеси ціноутворення на будівельні матеріали та вироби вітчизняного виробництва потребують цілеспрямованого комплексного регулювання на мікроекономічному, галузевому та макроекономічному рівнях. Таке регулювання повинно сприяти підвищенню доступності і конкурентоспроможності продукції даних виробників на внутрішньому ринку. З цією метою охарактеризовано взаємозв’язок основних показників кон’юнктури регіональних ринків газобетону з урахуванням особливостей ціноутворення на олігополістичних ринках. Оцінено рівень пропозиції газобетону на регіональних ринках України на основі даних про територіальне розташування виробників газобетону в Україні та напрями дистрибуції ними своєї продукції, а також обсяги та територіальний розподіл імпорту. Визначено рівень попиту на газобетон у кожному регіоні України на основі регіональних даних щодо обсягів будівництва, цін на нерухомість та цін на газобетон. Виявлено залежність цін на газобетон від рівнів попиту і пропозиції в різних регіонах України. На основі зіставлення відносних рівнів попиту та пропозиції газобетону у регіонах України визначено збалансованість відповідних регіональних ринків. Сформовано регіональні кластери вітчизняного ринку газобетону за показниками рівня цін та збалансованості відповідного сегменту. Визначені доцільність та можливі напрями регулювання цін на газобетон для кожного з таких ідентифікованих кластерів. Встановлено, що загальнодержавний ринок газобетону складається із сукупності його регіональних ринків. Визначено, що середня ціна газобетону в Україні має стійку висхідну тенденцію та виробники газобетону намагаються враховувати економічну циклічність у власній маркетинговій ціновій політиці, знижуючи на негативних фазах економічного циклу якщо не ціну газобетонних виробів, то хоча б їх рентабельність. Визначені основні фактори зміни ціни на ринку газобетону України. Встановлено, що ключовим фактором формування кон’юнктури регіональних ринків є розташування виробничих потужностей в Україні та країнах, з яких здійснюється імпорт газобетону. Визначено часові межі фаз економічних циклів Кітчина в економіці України за період 2010-2020 рр. та виявлено закономірності зміни темпів зростання цін на газобетон на різних фазах економічного циклу протягом зазначеного періоду. Охарактеризовано залежність факторів ціноутворення на будівельні матеріали та вироби від фаз економічного циклу. У межах комплексного механізму регулювання ціноутворення запропоновано здійснювати непряме державне регулювання цін на газобетон на негативних фазах економічного циклу з метою запобігання підвищення відпускних цін на газобетон. Для підвищення ефективності маркетингової цінової політики вітчизняним виробникам газобетону запропоновано здійснити низку заходів, зокрема: встановити регіональні ціни на свою продукцію, відкрити в регіонах України власні склади, контролювати цінову політику дистриб’юторів, відмовитись від єдиної ціни за 1 м3газобетону незалежно від його щільності тощо. Визначено, що одним із напрямів вдосконалення маркетингової цінової політики виробників автоклавного газобетону має бути прогнозування зміни цін на газобетон та ключові сировинні товари для його виробництва, зокрема на основі запропонованої автором математичної моделі, а також з урахуванням макроекономічних та галузевих факторів. Для зниження негативного впливу економічної циклічності визначено стратегічні орієнтири економічної поведінки підприємств будіндустрії при зміні фаз економічного циклу та запропоновано запровадити систему попереднього продажу газобетону з фіксацією ціни та оформленням відповідних угод ф’ючерсними або опціонними контрактами. Із метою усунення регіональних цінових диспропорцій на ринку газобетону України обґрунтовано доцільність будівництва нового заводу із виробництва газобетону в Україні та визначені пріоритетні регіони для його розташування, а також його орієнтовна виробнича потужність.

Файли

Схожі дисертації