183 Технології захисту навколишнього середовища

0823U101397

Недорода Владислав Миколайович

Інноваційна технологія біоремедіації нафтозабруднених ґрунтів із застосуванням мікробіологічних консорціумів

0823U101190

Коріненко Богдан Валерійович

Удосконалення технології піролізної переробки полімерних відходів

0823U100042

Варжель Ольга Валентинівна

Обґрунтування стратегічних пріоритетів та технологій забезпечення екологічної безпеки агросфери Рівненської області.

0821U102308

Габбасова Сабіна Маратівна

Прогнозне оцінювання техногенного навантаження на Каспійське море у результаті зміни інфраструктури морської акваторії

0821U101079

Соколова Валерія Ігорівна

Удосконалення технології компостування харчових відходів ресторанного господарства

0821U100795

Скляр Вікторія Юріївна

Удосконалення технології ферментативної переробки відходів олійно-жирового виробництва

0821U100744

Максюта Наталія Сергіївна

Удосконалення моніторингу атмосферного повітря агломерацій (на прикладі м. Полтава)

0821U100308

Джумеля Ельвіра Анатоліївна

Екологічна безпека гірничо-хімічного підприємства на стадії ліквідації

0821U100006

Колєгова Анастасія Сергіївна

Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів

0820U100622

КОЛЄГОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів