Колєгова А. С. Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100006

Здобувач

Спеціальність

  • 183 - Технології захисту навколишнього середовища

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 05.052.003

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці та вдосконаленню комплексних маловідходних технологій очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою іонообмінних та електрохімічних методів для підвищення екологічної безпеки технологічних процесів виробництва на підприємствах. У першому розділі розглянуто основні джерела утворення та надходження іонів важких металів у навколишнє середовище. В роботі було проаналізовано переваги та недоліки вибору методів очищення стічних вод. Серед основних перспективних методів очищення стічних вод від іонів важких металів є сорбційні методи, до яких належать іонообмінне вилучення та методи електрохімічної обробки розчинів. У другому розділі представлено основні характеристики об’єктів та методів дослідження, розглянуто фізико-хімічні властивості іонообмінної смоли КУ-2-8 та монополярної мембрани марки МА-41. У третьому розділі представлено результати іонообмінного очищення іонів важких металів із модельних розчинів за допомогою катіоніта КУ-2-8 у кислій та сольовій формах. У четвертому розділі було вивчено процеси електроекстракції іонів міді, кадмію, цинку та нікелю, а також їх сумішей. В роботі були представлені комплексні технологічні схеми очищення стоків, що забруднені важкими металами, а саме міді, цинку, нікелю та кадмію. Ключові слова: іонний обмін, іоніт, електроліз, іони важких металів, регенераційний розчин, мембрана, сорбція.

Файли

Схожі дисертації