035 Філологія

0823U101598

Ніколаєнко Валерія Олегівна

Лінгвокогнітивні характеристики англомовного наративу оніричного особистого досвіду

0823U101591

Опрелянська Аліна Олександрівна

Міфологема «андрогінність» в українській чарівній казці

0823U101574

Федічев Олександр Євгенійович

Сучасний китайськомовний дипломатичний дискурс: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти

0823U101572

Кравець Олена Іванівна

Молодіжні соціолекти в лінгвокультурному середовищі Японії: словотвірний та функційний аспекти

0823U101551

Резніченко Юлія Олегівна

Наративні моделі української повісті 2010-х років

0823U101540

Самойленко Валерія Вікторівна

Мовні особливості сучасного художнього дискурсу для дітей

0823U101534

Шуліченко Тетяна Сергіївна

Мовна особистість персонажа українського бестселера (на матеріалі творів В. Шкляра)

0823U101349

Басараба Ірина Олегівна

Ідіоматичний простір англомовного художнього військового тексту

0823U101283

Олійник Катерина Вікторівна

жлщдлждюєжєждлбдлддльдльблдвп

0823U101282

Дружук Ірина Михайлівна

Фонетична система говірок Волинського Полісся

0823U101267

Мороз Тетяна Олександрівна

Польські паремії з антонімічними компонентами (семантичний та структурно-граматичний аспекти)

0823U101130

Трофименко Анастасія Валентинівна

Модифікації жанру горор в українській літературі

0823U101103

Ключник Тетяна Олександрівна

Концепт РОЗУМ в антропоцентричних кодах української лінгвокультури.

0823U101100

Шуленок Олександр Сергійович

Фразеологізми з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові: структурно-семантичні і етнолінгвістичні особливості

0823U101007

Трачук Катерина Василівна

Концепт багатства в українському фольклорі

0823U101002

Хожевскі Катерина Анатоліївна

Антропологічні виміри прози Вітольда Ґомбровича.

0823U100908

Костриба Ольга Василівна

Віднумеративні словотвірні гнізда: структурний, семантичний, когнітивний виміри.

0823U100886

Льохарт Діана Олександрівна

Сакральний дискурс поетичної творчості Віри Вовк

0823U100885

Настенко Ольга Віталіївна

Звукова організація віршованої лірики Івана Франка

0823U100872

Кучер Альона Сергіївна

Прагматика синтаксичних засобів у художніх творах Івана Франка

0823U100870

Калинич Катерина Федорівна

Метажанрові параметри університетського роману

0823U100858

Гольцева Марія Ігорівна

Англомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН: структура і прагматика.

0823U100857

Слєпушова Ангеліна Ігорівна

Фамілект персонажів американських анімаційних серіалів

0823U100841

Ніколаєва Оксана Юріївна

Драматургія Олександра Ірванця у контексті поетики літературного угруповання «Бу-Ба-Бу»

0823U100815

Бахтіна Анна Олегівна

Полілатеральність emoji у комп’ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)

0823U100806

Доценко Олена Олександрівна

Структурно-семантичні особливості словотвірних рядів слів із суфіксом - ment у сучасній англійській мові

0823U100708

Телець Юрій Володимирович

ГЕДОНІЗМ ЯК ПОСТТОТАЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРНА СТРАТЕГІЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

0823U100707

Сотникова Валентина Євгенівна

Інтертекст творчості Володимира Базилевського: особливості і функції.

0823U100706

Білик Катерина Миколаївна

Жанр “надзвичайні новини” у сучасному європейському медіадискурсі

0823U100653

Староста Олександр Іванович

Поетичний універсум Володимира Самійленка

0823U100646

Вотьканич Мар'яна Іванівна

Художній світ прози Михайла Гафії Трайсти

0823U100501

Щелкунова Ольга Сергіївна

Межова ідентичність літератури українського Ренесансу

0823U100491

Ковальчик Христина Романівна

Структурно-семантичні та функціональні параметри англійської термінології сфери мобільного зв’язку

0823U100490

Дудок Анна Романівна

Префіксальні дієслова сучасної англійської мови: структурно-семантичні та прагматичні аспекти

0823U100401

Ситник Ілона Василівна

Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу

0823U100385

Савич Оксана Василівна

Реактуалізація історії в романістиці Паскаля Кіньяра

0823U100318

Бойко Марія Іванівна

Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття

0823U100210

Данилейко Ольга Василівна

Бінарна концептосфера "Війна" і "Мир" у період гібридної війни: когнітивний і прагматичний аспекти

0823U100165

Стрюк Наталя Василівна

Написи на одязі в англомовній та україномовній лінгвокультурах: особливості структури та семантики

0823U100096

Бомко Лілія Олександрівна

«Ключ розуміння» Йоаникія Ґалятовського в контексті українського барокового проповідництва

0823U100006

Мельнійчук Владислав Васильович

Психоаналітичний дискурс прози Степана Процюка

0822U100989

Кінащук Анастасія Володимирівна

Семантичні моделі ірраціональної лексики в англійській, німецькій та українській мовах

0822U100970

Романенко Ольга Петрівна

КОМБІНАТОРНА СЕМАНТИКА ДЕМІНУТИВІВ У НОВОГРЕЦЬКІЙ, СЕРБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (на матеріалі колискових пісень)

0822U100944

Бачун Лілія Ігорівна

Ономастикон української прози про національно-визвольний рух першої половини ХХ ст.

0822U100942

Сціра Марія Андріївна

Фразеологічні засоби вираження градуальності в українській мові (семантика, структура, прагматика)

0822U100845

Польова Олена Сергіївна

Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції.

0822U100773

Сюн Юйсян ----

Етикет-комунікація китайською та англійською мовами: лінгво-прагматичний аспект

0822U100662

Цигвінцева Юлія Олександрівна

Джерела та способи неосемантизації сучасної української лексики.

0822U100564

Голод Наталія Степанівна

Драматургічні категорії в системі художнього мислення Василя Стефаника.

0822U100406

Давиденко Алла Олександрівна

Об’єктивація дискурсотвірних концептів TRADITION/ТРАДИЦІЯ, FAMILY/РОДИНА, HEALTH/ЗДОРОВ’Я, SUCCESS/УСПІХ у англо- та українськомовній комерційній рекламі

0822U100383

Музаннар Лоліта Мохамадівна

Метафора в сучасному арабськомовному політичному дискурсі.

0822U100376

Воробйова Ольга Олександрівна

Трансформація парадигматичних структур лексики претекстів у пародіях і римейках

0822U100361

Мільо Андріанн6а Василівна

Концепт БІЖЕНЕЦЬ у німецько-, угорсько- та українськомовному дискурсах (на матеріалі міжнародних і національних законодавчих документів та нових медіа).

0822U100356

Мелещенко Ольга Олегівна

Дискурсивні стратегії англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз

0822U100343

Хачатурян Каріне Рубіковна

Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного

0822U100337

Вернюк Назарій Віталійович

Мотиво-образна парадигма народних псалмів.

0822U100318

Соприкіна Вікторія Дмитрівна

Український псевдонімікон культурно–мистецької сфери початку ххі ст.: номінативний та лінгвокультурологійний виміри

0822U100313

Лисак Мирослава Миронівна

Семантика іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові

0822U100311

Верменич Яна Валеріївна

Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі

0822U100301

Лисак Мирослава Миронівна

Семантика іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові

0822U100265

Стаценко Олена Миколаївна

Номінація первинних адаптивних потреб людини «їжа», «тепло», «безпека» в російській мові

0822U100139

Побережний Дмитро Олегович

Малі розповіді про Брекзит в англійськомовному сегменті соціальної інтернет-мережі "Фейсбук": наративно-дискурсивний підхід

0822U100116

Юрчишин Віта Миколаївна

Лінгвопрагматичні характеристики сатири в британському медійному дискурсі.

0822U100098

Івченко Наталя Сергіївна

Карнавалізований екодискурс (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)

0822U100092

Ладоня Катерина Юріївна

Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі «Facebook»

0822U100056

Тищенко Зара Робертівна

Національно-культурні домінанти поетичного мовосвіту Тараса Мельничука

0822U100051

Бобер Тетяна Борисівна

Назви одягу, взуття та прикрас із середньонаддніпрянських говірок: структура, принципи номінації, просторове варіювання

0822U100004

Вощенко Олена Іванівна

Контрдискурс у літературі українського соцреалізму 1950–1970-х років

0821U103035

Михайленко-Зото Олена Олександрівна

Російська паронімія в лінгвокультурологічному аспекті

0821U103020

Янковець Олена Володимирівна

Англійська прикордонна термінологія: структурно-семантичний, когнітивний і функціональний аспекти

0821U103017

Цинтар Наталя Василівна

Категорія емотивності у англійській художній літературі ХІХ та ХХІ століття (гендерний аспект)

0821U102905

Широкова Ірина Іванівна

Специфіка та мультимодальні засоби актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейка

0821U102836

Зуєнко Ярослава Мирославна

Міфологізм історичної прози Л. Кононовича в етнонаціональному вимірі

0821U102801

Костюк Юлія Михайлівна

"Суспільно-політичний неолексикон української інтернеткомунікації у формально-семантичному та соціонормативному аспектах"

0821U102790

Алексєєва Наталя Михайлівна

Особливості функціонування англомовних гіпонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі

0821U102777

Сіваченко Інна Вікторівна

Просодичні особливості мовлення спортивних коментаторів (інструментально-фонетичне дослідження).

0821U102776

Бубнов Денис Валерійович

Особливості мовленнєвої поведінки ірландців в ситуації двомовності

0821U102714

Копитіна Анастасія Сергіївна

Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов)

0821U102695

Кулібаба Марія Олегівна

Прагмалінгвістична специфіка українського метеодискурсу

0821U102630

Лотоцька Наталія Ярославівна

Ідіолект Романа Іваничука: корпуснобазований та лінгвокогнітивний підходи

0821U102608

Бєлінська Валерія Євгенівна

Концетосфера ПРИРОДА в поетичному словнику П. Перебийноса та А. Кичинського

0821U102603

Варчук Ліана Вікторівна

Образ оповідача в сучасній англомовній амеріндіанській прозі: лінгвокультурний аспект.

0821U102583

Сайко Михайло Анатолійович

Відтворювання і стандартизація медичної термінології в німецько-українських лексикографічних джерелах.

0821U102556

Алмугхід Амджад Мохаммад Махмуд

Вербальна репрезентація арабського світу в російській мові.

0821U102547

Шестакова Ольга Валентинівна

Структурно-семантичні та функціональні особливості лінгвістичної термінології сучасної корейської мови.

0821U102511

Манько Альона Миколаївна

Творчість Івана Низового в ідейно-художньому контексті доби

0821U102442

Холод Інна Володимирівна

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ ПОВТОР У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ: СТРУКТУРА ТА ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

0821U102199

Цилюрик Тетяна Вячеславівна

Креолізація та персуазивність соціальної реклами Великої Британії та Німеччини (на матеріалі англійської та німецької мов)

0821U102174

Плясун Ольга Миколаївна

Лінгвістичне моделювання іміджу України у ЗМІ

0821U102131

Гадюк Руслана Володимирівна

Вербалізація модальної семантики прохання в українській мові

0821U102114

Веклич Олеся Анатоліївна

Особливості відтворення українською мовою італійської жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі творів Грації Деледди)

0821U102073

Собіна Світлана Андріївна

Структура та когнітивна семантика назв творчих колективів у сучасному антропоніміконі російської мови

0821U102052

Пригодій Оксана Сергіївна

Репрезентація ядерного концепту ПРИРОДА в англомовних перекладах сучасної української прози: лінгвокультурологічний підхід.

0821U101985

Черемисіна Ганна Олегівна

Об’єктивація лінгвокультурного концепту WEALTH інноваційними одиницями в американській мовній картині світу.

0821U101946

Гуменна Крістіна Олександрівна

Специфіка відтворення в українських перекладах лінгвостилістичних особливостей франкомовного історичного роману (на матеріалі роману Шарля Де Костера «Легенда про Уленшпігеля»).

0821U101919

Степанов Віталій Валерійович

Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі

0821U101901

Довбищенко Федір Володимирович

Наративні стратегії давньогрецької історіографії (на матеріалі творів Ксенофонта та Геродіана)

0821U101897

Гусар Ангеліна Вікторівна

Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)

0821U101871

Тугай Олександра Миколаївна

Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект.

0821U101870

Рожков Юрій Григорович

Вербалізація хвороб тварин засобами англійської мови: лінгвокогнітивний і структурно-семантичний аспекти