Вощенко О. І. Контрдискурс у літературі українського соцреалізму 1950–1970-х років

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 035 - Гуманітарні науки. Філологія

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.133.022

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Дослідження зосереджено на аналізі тенденцій української літератури 1930–1980-х в аспекті офіційного соцреалістичного дискурсу та національного контрдискурсу. У фокусі обсервації – 1950–1970-ті роки як час становлення та функціонування системного та усвідомленого дикурсу опору соцреалістичній доктрині в українських письменницьких практиках. Уперше в українських соцреалістичних студіях апробовано дискурсивно-контрдискурсивний підхід. Як інструментарій аналізу значного масиву текстів 1930–1980-х років, він дозволив вибудувати цілісну візію української літератури радянського періоду. Отже здійснене дослідження дає підстави вважати залучення дискурсивноконтрдискурсивного підходу до соцреалістичних студій продуктивним, відтак вартим подальшої застосування в парадигмі сучасного літературознавства.

Файли

Схожі дисертації