20 Військові науки

0598U000085

Варий Мирон Йосипович

Морально-психологическое состояние войск и его оценка

0596U000346

Легенький Виктор Иванович

Симметрийный анализ управляемых систем и его приложение к задачам динамики полета

0521U101777

Грицюк Валерій Миколайович

Наступальні операції військ Українських фронтів (24.12.1943–28.10.1944).

0520U100454

Ткачук Андрій Павлович

Збройні сили як фактор національної безпеки України у діяльності політичних партій у 1991 – 2018 рр.

0520U100451

Автушенко Ірина Борисівна

Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 – 2014 рр.).

0519U000503

Слюсаренко Андрій Вітальович

Творення та застосування сухопутного компонента Сил спеціальних операцій (друга половина ХХ − початок ХХІ ст.).

0518U000067

Куцька Олеся Миколаївна

Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території країн Європи (1944 – 1945 роки)

0517U000016

Фурман Ігор Іванович

Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття

0513U001094

Кузьмук Олександр Іванович

Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) України (1991-2012)

0513U000682

Сегеда Сергій Павлович

Українська військова преса як чинник національного військового будівництва (ХХ - початок ХХІ століття)

0511U000438

Харук Андрій Іванович

Авіаційна промисловість України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті - 1980-ті роки.

0509U000494

Ткачук Павло Петрович

Сухопутні війська Збройних сил України доби революції 1917-1921 рр.

0499U002128

Футулуйчук Василь Миколайович

Військово-патріотичне виховання в Галицькій армії

0499U002105

Стасюк Василь Васильович

Формування емоційної стійкості у воїнів-десантників в умовах сучасного бою.

0499U002041

Русу Светлана Дмитриевна

Защита прав военнослужащих в обязательствах вследствии вреда источником повышенной опасности

0499U002040

Цимбалистый Тарас Олегович

Конституционно-правовой статус государственной границы Украины

0499U001959

Онисько Олександр Іванович

Кримiналiстичне значення слiдiв нiг людини в дiяльностi Прикордонних вiйськ Украєни.

0499U001807

Шевчук Валентина Іванівна

Формування основ педагогiчноє культури у слухачiв Академіє Прикордонних вiйськ Украєни в процесi вiйськово-професiйноє пiдготовки.

0499U001518

Макухіна Марина Вячеславівна

Контракт про проходження вiйськовоє служби громадянами Украєни.

0499U001517

Лопатка Василь Дмитрович

Формування iншомовного професiйного лексикону у слухачiв-прикордонникiв при навчаннi читання текстiв за фахом.

0499U001516

Музика Андрій Васильович

Кримiнальна вiдповiдальнiсть за порушення правил несення прикордонноє служби.

0499U001478

Блінов Олег Анатолійович

Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки.

0499U001146

Морозов Сергій Миколайович

Розвиток вiйськово-педагогiчноє спрямованостi у майбутнiх офiцерiв-прикордонникiв.

0499U001145

Шумовецька Світлана Павлівна

Формування мовноє культури особистостi у вiйськовому вузi.

0499U001090

Горєлов Володимир Іванович

Військово-політична діяльність П.Скоропадського та його роль у створенні Збройних Сил Української Держави ( серпень 1886 рік - грудень 1918 рік ).

0499U000923

Білоусов Юрій Валерійович

Судове провадження у справах за скаргами вiйськовослужбовцiв на неправомiрнi дiє i рiшення органiв вiйськового управлiння та вiйськових посадових осiб.

0499U000759

Аксьонова Олена Михайлівна

Система педагогiчноє пiдготовки майбутнiх офiцерiв до управлiння вiйськовим колективом (виховний аспект)

0499U000750

Аксьонова Олена Михайлівна

Система педагогiчноє пiдготовки майбутнiх офiцерiв до управлiння вiйськовим колективом (виховний аспект)

0499U000687

Волобуєва Олена Федорівна

Формування професiйно-комунiкативноє спрямованостi у слухачiв мовної спецiальностi вiйськових вузiв (психолого-лiнгвiстичний аспект)

0499U000569

Ярін Володимир Михайлович

Органiзацiйнi та правовi основи дiяльностi органiв дiзнання в Прикордонних вiйськах Украєни

0499U000482

Літвін Юрій Іванович

Огляд мiсця подiє при порушеннi державного кордону Украєни

0499U000369

Сич Василь Олексійович

Методика розслідування злочинів, пов"язаних із порушенням кордону

0499U000133

Боровик Людмила Владимировна

Развитие познавательной самостоятельности курсантов- пограничников с учетом их индивидуально-психологических особенностей

0499U000132

Потапчук Евгений Михайлович

Психопрофилактика межличностных конфликтов в семьях военнослужащих пограничных войск

0499U000048

Гречко Сергей Михайлович

Системный подход к воспитанию дисциплинированности у курсантов высших военных учебных заведений

0498U002542

Хорев Игорь Александрович

Педагогические основы повышения эффективности военной подготовки студентов в высших заведениях образования

0498U002175

Гапонова Валентина Николаевна

Педагогические условия активизации познавательной деятельности слушателей высших военных учебных заведений в процессе изучения иностранных языков

0498U002174

Грязнов Игорь Александрович

Усовершенствование индивидуально-воспитательной работы командиров подразделений Пограничных войск Украины

0498U002148

Руденко Владимир Павлович

Теория и практика обучения курсантов-кинологов и военно-учебных заведений (1945-1997 гг.)

0498U002147

Кудинов Юрий Васильевич

Формирование культуры педагогического общения курсантов-пограничников в процессе военно-профессиональной подготовки

0498U002146

Чумак Виктор Васильевич

Законодательное регулирование оснований дисциплинарной ответственности военнослужащих (научно-теоретический и прикланой аспекты)

0498U002145

Антонец Василий Федорович

Формирование потребности физического самосовершенствования у будущих офицеров-пограничников

0498U001983

Томкив Игорь Орестович

Педагогическое обоснование содержания военно-професиональной подготовки офицеров внутренних войск в высших военных учебных заведениях

0498U001982

Чернявский Валерий Андреевич

Усовершенствование системы подготовки офицерских кадров для Пограничных войск Украины

0498U001981

Суслина Ирина Валентиновна

Развитие профессионально-лингвистической активности слушателей-пограничников в процессе изучения иностранного языка

0498U001851

Семенов Юрий Николаевич

Эстетическое воспитание курсантов высших военных учебных заведений

0498U001561

Криворучко Петр Петрович

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности корабельных специалистов в длительном плавании

0498U000542

Сердюк Юрий Иванович

Педагогические условия совершенствования военно-педагогической подготовки командиров подразделений

0498U000541

Королев Александр Петрович

Професиональное становление начинающих преподавателей военного вуза

0498U000496

Юрчук Владимир Владимирович

Экономическое обеспечение обороны Украины в условиях конверсии военно-промышленного комплекса

0498U000357

Грибенюк Г.С.

Мотивационная готовность курсантов и слушателей высшего военного учебного заведения к профессиональной деятельности (на примере специалистов пожарной безопасности МВД Украины)

0497U004630

Мазур Орест Ярославович

Восточная Галичина в годы Первой мировой войны (1914-1918)

0497U004554

Каляев Анатолий Александрович

Украинские сечевые стрельцы в борьбе за создание и защиту Западноукраинской Народной Республики

0497U003088

Леонтьева Лидия Евстахиевна

История использования психологических операций Германией и Советским Союзом в годы Второй мировой войны (1941-1945 гг.)

0497U003081

Папикян Арташес Леонидович

Вооруженные силы Украины на пути ее независимости

0497U000778

Бондаренко Константин Петрович

Деятельность Организации Украинских националистов накануне и в годы Второймировой войны /1938-1945/: политический и военный аспекты

0496U003020

Гаврилив Игорь Емельянович

Деятельность украинских политических партий и организаций Западной Украины в условиях польского окупационного режима (1921-1939 гг)(Военно-политический аспект)

0496U002435

Зинкевич Роман Дмитриевич

Деятельность украинских политических партий среди армий и тыловых гарнизонов Юго-Западного и Румынского фронтов (февраль 1917 - январь 1918 гг.)

0496U000018

Гриневич Людмила Владимировна

Военное строительство в Украине в 20-е - начале 30-х гг. ХХст: национальный аспект

0495U003081

Зинкевич лариса Владимировна

Распад Российской армии и украинское военное движение в условиях национальной революции на Украине (март 1917 - 1918 гг.)

0495U002997

Макарчук Елена Геннадиевна

Солдатские выборные ораны и их участие в демократизации российской армии на Украине /март 1917 - февраль 1918 гг. На материалах дислокации войск Юго-Западного и YIII- й армии Румынского фронтов/

0495U000229

Иванишко Михаил Петрович

Лексико-семантический анализ русской мукомольной терминосистемы

0421U102419

Марцінко Наталя Миколаївна

«Гібридна війна» Російської Федерації: вплив на економічний розвиток України.

0421U102417

Каменцев Денис Сергійович

Військово-політична та громадська діяльність Володимира Сальського (1885–1940).

0421U102344

Кравець Наталія Петрівна

Військова і громадська діяльність Василя Проходи (1891 – 1971).

0421U102290

Аллеров Владислав Юрійович

Військово-призовні кампанії до Збройних Сил СРСР в умовах формування багатопартійної системи в Українській РСР (1990 – 1991).

0421U000104

Бідний Віталій Анатолійович

Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України (1991-2020 рр.).

0421U000056

Пашкова Ольга Олегівна

Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України (1991–2019)

0421U000055

Дрок Людмила Володимирівна

Комплектування офіцерським складом Збройних Сил України (1991-2016 рр.): історико-статистичний аналіз

0420U102454

Мелькін Василь Володимирович

Розвиток засобів індивідуального броньового захисту військовослужбовців Збройних Сил України в 1991–2018 роках.

0420U102027

Гайдарли Григорій Сидорович

Розмінування території і об'єктів інженерними підрозділами Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992-2018)

0420U101846

Красота Ігор Васильович

Інженерні війська Збройних Сил України: розбудова та застосування (1992-2018 рр.)

0420U000009

Печенюк Святослав Ігорович

Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині ХХ ст.

0419U004618

Заболотнюк Володимир Іванович

Українська військова еміграція в Німеччині 1918–1945 рр.

0419U001170

Лухтан Андрій Іванович

Міжнародне військове співробітництво України (1991-2013 рр.)

0419U000363

Тютенко Роман Володимирович

Соціальний портрет офіцера українських армій періоду Національної революції (1917–1921 рр.).

0418U005209

Гулима Олександр Петрович

Кримський вектор російської військово-політичної експансії (XVІІ–ХХІ ст.)

0418U000636

Щеглов Андрій Юрійович

Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік

0418U000390

Кидонь Володимир Іванович

Київська наступальна операція 1943 року: історіографія

0418U000192

Фролов Сергій Миколайович

Створення та розвиток частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту (1953-1992 рр.)

0418U000165

Верхотурова Мар’яна Андріївна

Артилерія XIV–XVIII століть з фондів Львівського історичного музею: історія формування та характеристика колекції

0418U000164

Казан Емілія Мар’янівна

Розвиток військово-медичної служби Збройних Сил України (1991 – 2015)

0418U000019

Мацюк Ігор Іванович

Перехід до професійного найманого війська: причини, становлення, наслідки (кінець ХІІ – початок ХVI ст.)

0417U003502

Кирея Віктор Васильович

Авіація Української Галицької Армії (1918–1920)

0417U001463

Мітягін Олег Олександрович

Охорона оперативного і військового тилу Червоної Армії та Вермахту на території України (1941-1944 рр.)

0417U001258

Вавілова Надія Вікторівна

Гендерні трансформації у Збройних Силах України (1991-2011 рр.)

0417U001257

Мамедов Алі Аббас огли

Організація, озброєння та воєнне мистецтво війська Монгольської імперії у першій половині XIII сторіччя.

0417U001110

Хабчук Андрій Олексійович

Морально-психологічне забезпечення національних контингентів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992-2006 рр.)

0417U000686

Чірікалов Олексій Сергійович

Евакуація військ (сил) на Чорному морі у роки Другої світової війни.

0417U000547

Лісов Олександр Сергійович

Новітня вітчизняна історіографія створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917-1991 роках.

0417U000037

Гринчишин Богдан Володимирович

Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ - ХIV ст.

0416U005543

Супрунов Юрій Михайлович

Підготовка військових фахівців розвідувально-інформаційних систем для Збройних Сил України.

0416U004603

Нашивочніков Олександр Олександрович

Створення основ Військово-Морських Сил України (1991-1994 рр.)

0416U004467

Ольховая Юлія Ігорівна

Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України

0416U000564

Дашкевич Олександр Івановаич

Діяльність кадрових органів з комплектування посад вищого офіцерського складу Збройних Сил України (1991-2011 рр.)

0415U005474

Єзерський Микола Рафаїлович

Дії спецпідрозділів радіомінування партизанських формувань Українського штабу партизанського руху у 1944-1945 роках

0415U000606

Раджапакса Йошитха Канишка

Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) Військово-Морських Сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі.

0414U005364

Воробйов Генадій Петрович

Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил України (1991-2005 рр.)

0414U004212

Скрябін Олександр Леонідович

Підготовка вихованців у військових гімназіях та кадетських корпусах на теренах України (1865 -1917 рр.)

0414U000087

Ткаченко Сергій Миколайович

Дії радянської авіації в інтересах партизанських формувань Криму (1942-1944 рр.)