Печенюк С. І. Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині ХХ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000009

Здобувач

Спеціальність

  • 20.02.22 - Військова історія

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.709.04

Анотація

У дисертації на основі вивчення праць радянських, українських і зарубіжних дослідників, архівних та опублікованих документів, статутних документів і настанов, мемуарної літератури та інших джерел розкрито стан наукової розробленості теми, досліджено процес зародження та розвитку бойової залізничної техніки у Російській імперії та СРСР у першій половині ХХ століття. Проаналізувавши праці за темою дослідження автором встановлено, що до цього часу не сформульовано єдиного понятійно-категорійного апарату щодо бойової залізничної техніки. Запропоновано уточнені та авторські визначення термінів і понять за темою дослідження. Крім того, розроблено авторську класифікацію бойової залізничної техніки, у основу якої покладено критерій тактичного призначення окремого її виду. Визначено та проаналізовано комплекс факторів, що впливали на зародження, становлення та подальший розвиток бойової залізничної техніки. Їх умовно поділено на: тактико-технічні вимоги, що висувалися до техніки; техніко-економічні умови; досвід проектування, створення та застосування озброєння та військової техніки. Аналіз взаємодії цих факторів дозволив розробити загальний алгоритм розвитку бойової залізничної техніки. Показано розвиток окремих видів бойової залізничної техніки, розкрито завдання, що ставились перед ними, та проаналізовано особливості їх бойового застосування. Запропоновано й обґрунтовано авторську періодизацію процесу розвитку бойової залізничної техніки у Російській імперії та СРСР упродовж 1914-1945 рр., що включає чотири взаємопов'язані етапи, з'ясовано особливості кожного з них. Виявлено тенденції розвитку бойової залізничної техніки у визначених хронологічних рамках. У роботі сформульовано рекомендації щодо впровадження результатів дослідження в інтересах розвитку Збройних Сил України. Ключові слова: бойова залізнична техніка, бронепоїзд, зенітний бронепоїзд, бронеплатформа, бронедрезина, залізнична артилерійська установка, мотоброневагон, СРСР.

Файли

Схожі дисертації