26 Культурологія

0523U100206

Совгира Тетяна Ігорівна

ФЕНОМЕН ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ХУДОЖНЬОМУ КУЛЬТУРОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

0523U100135

Обух Людмила Василівна

Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століть).

0521U102111

Гаюк Ірина Яківна

Специфіка історичного розвитку культури вірменської діаспори в Україні

0521U101892

Трач Юлія Василівна

Цифрові технології у культурі сучасного суспільства: тенденції і перспективи.

0521U101880

Підлипська Аліна Миколаївна

Критика балету в УСРР 1920–1930-х років: від авангардних інтенцій до утвердження соцреалістичного канону

0521U101830

Підгорбунський Микола Анатолійович

Запровадження багатоголосої музики в українській духовній культурів контексті реформаційних впливів

0521U101829

Руденко Сергій Борисович

Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею

0521U101705

Юр Марина Володимирівна

УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: НАЦІОНАЛЬНА, КОНВЕНЦІОНАЛЬНА, АВТОРСЬКА МОДЕЛІ

0521U101646

Рижова Ольга Олегівна

ІКОНОПИС У ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ КИЄВА КІНЦЯ XVII–XVIII СТОЛІТЬ

0521U101589

Фабрика-Процька Ольга Романівна

Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів ХХ – початку ХХІ століть

0521U101585

Фрайт Оксана Володимирівна

Музично-вербальна емінентність у інтерпретаційному дискурсі мистецтвознавства

0521U101535

Садовенко Світлана Миколаївна

Хронотоп української народної художньої культури: взаємозв’язок традицій та інновацій

0521U101491

Соколова Алла Вікторівна

Візантійсько-лицарський культурний феномен у релігійних і творчих традиціях Британії-Англії та Русі-України

0521U101239

Ян Ірина Миколаївна

Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини ХІХ – початку ХХ століття

0521U101137

Савчук Ігор Борисович

Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості

0521U101063

Дичковський Степан Іванович

Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)

0521U101047

Бабушка Лариса Дмитрівна

Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти

0521U101002

Протас Марина Олександрівна

Парадигмальні трансформації мистецтва ХХ–ХХІ століть: стильові стратегії формотворення

0521U100363

Погребняк Галина Петрівна

Авторський кінематограф у художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття

0521U100362

Холодинська Світлана Миколаївна

Теоретико-практичний паритет спадщини Михайля Семенка в контексті української моделі футуризму : культурологічний аналіз

0521U100243

Кравченко Анастасія Ігорівна

Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть

0521U100235

Васюта Олег Олегович

Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий феномен України XX – початку XXI століття

0521U100194

Татарнікова Анжелика Анатоліївна

Алілуйно-славослівний базис європейської культури і музики

0521U000036

Погребняк Марина Миколаївна

Нові напрями театрального танцю ХХ - початку ХХІ ст.: історико-культурні передумови, крос-культурні зв'язки, стильова типологія.

0521U000022

Чуйко Олег Дмитрович

Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному просторі європейського середньовіччя.

0521U000020

Павлюк Тетяна Сергіївна

Бальна хореографія ХХ - початку ХХІ ст.: генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку.

0520U101740

Шевченко Лілія Михайлівна

Стильова парадигма української фортепіанної культури ХХ століття у світовому просторі

0520U101704

Варивончик Анастасія Віталіївна

Художні промисли України: ґенеза, історична еволюція, сучасний стан та тенденції

0520U100161

Пістоленко Ірина Олександрівна

Становлення та розвиток музейної справи на Полтавщині в контексті історико-культурного розвитку регіону (до 1991 року).

0520U000019

Дундяк Ірина Миколаївна

Українське церковне малярство другої половини XХ - початку ХХІ ст.: особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження.

0520U000011

Костюк Наталія Олександрівна

Українська богослужбова музична культура 1801-1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти).

0520U000010

Граб Уляна Богданівна

Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть.

0519U001706

Муравська Світлана Василівна

Музеї закладів системи вищої освіти Західної України у контексті історичного розвитку (ХІХ – початок ХХІ ст.).

0519U001598

П'ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна

Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України ХХ століття

0519U001152

Луковська Ольга Ігорівна

Арттекстиль України у контексті європейських експериментальних тенденцій другої половини ХХ - початку ХХІ століття.

0519U000702

Прищенко Світлана Валеріївна

Еволюція рекламної графіки як складової художньо-проектної культури.

0519U000701

Безугла Руслана Іванівна

Гламур у європейській художній культурі: історична динаміка та форми.

0519U000661

Машталір Вадим Віталійович

Військово-історичне музейництво в Україні: передумови, становлення та розвиток (кінець ХІХ – початок XXI століть).

0519U000540

Коновалов Ірина Юріївна

Феномен композитора в європейській музичній культурі ХХ століття: особистісні та діяльнісні аспекти

0519U000401

Хлистун Олена Сергіївна

Мистецькі засоби гармонізації комунікативного середовища у просторі сучасної культури

0519U000293

Фурдичко Андрій Орестович

Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)

0519U000245

Бондарчук Віктор Олексійович

«Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини ХХ – початку ХХІ століття»

0519U000189

Співак Володимир Васильович

Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII ст.

0519U000125

Божко Любов Дмитрівна

Туризм в контексті глобалізаційних процесів: історико – культурологічний аспект

0518U002758

Кирилова Ольга Олексіївна

Танатологія декадентського кінематографа

0518U002752

Щербань Анатолій Леонідович

Орнаментаційні трансформації кераміки в традиційній культурі населення Лівобережної України (атрибутика, технологія, морфологія, семантика)

0518U002729

Фесенко Галина Григорівна

Культурфілософські дискурси міських ландшафтів

0518U002665

Демчук Руслана Вікторівна

Міфопоетика як засіб моделювання української ідентичності: культурно-цивілізаційний контекст

0518U002651

Виткалов Сергій Володимирович

Полісся як унікальна локація культурно-мистецьких процесів в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століть

0518U002636

Гамалія Катерина Миколаївна

Інформативний потенціал архітектурно-урбаністичного канону в становленні культури міського простору

0518U002565

ПІЩАНСЬКА Вікторія Миколаївна

Козацька культура доби українського Бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери

0518U000777

Копієвська Ольга Рафаілівна

Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

0518U000769

Денисюк Жанна Захарівна

Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства

0518U000764

Копієвська Ольга Рафаілівна

Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

0518U000654

Яковець Інна Олександрівна

СУЧАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ ПАТЕРН: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТОК

0518U000653

МАЗЕПА Тереса Лешеківна

Галицьке Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі XIХ – початку ХХ століття

0518U000551

Смирна Леся В'ячеславівна

Український мистецький нонконформізм як соціокультурний феномен ХХ століття

0518U000436

Афоніна Олена Сталівна

Культурний код і “подвійне кодування” в мистецтві

0518U000167

Щепакін Василь Михайлович

Формування музичної культури Сходу та Півдня України в контексті західноєвропейських мистецьких впливів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

0518U000166

Воскобойнікова Юлія Василівна

Регентська діяльність як системне явище сучасної православної культури

0518U000001

Cтепанова Олена Анатоліївна

Національний культурний простір України: концептуальні засади розвитку і становлення.

0517U000828

Одрехівський Роман Васильович

Мистецтво різьблення по дереву в Галичині як феномен сакральної культури України (ХІХ - перша третина ХХ століття).

0517U000755

Cиротинська Наталія Ігорівна

Богородична гимнографія у вимірах духовної культури України XI-XVII століть.

0517U000468

Рябуха Наталія Олександрівна

Трансформація звукового образу світу у фортепіанній культурі: онто-сонологічний підхід

0517U000084

Корнієнко Владислав Вікторович

Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог

0517U000014

Роготченко Олексій Олексійович

Образотворче мистецтво України 1940-1960-х років: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості

0516U000495

Яковлев Олександр Вікторович

Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця ХХ - початку ХХІ століття

0515U000806

Панасюк Валерій Юрійович

Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій.

0515U000767

Cтоян Світлана Петрівна

Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст.

0515U000733

Смоліна Ольга Олегівна

Поетика культури православного чернецтва

0515U000599

Миленька Галина Дмитрівна

Теоретична спадщина Г. Е. Лессінга у контексті європейського культуротворення.

0515U000542

Скорик Адріана Ярославівна

Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс

0515U000535

Безручко Олександр Вікторович

Формування кінематографічної школи в Україні: теоретичні, практичні, мистецькі засади (тридцяті - шістдесяті роки ХХ століття).

0515U000521

Колесник Олена Сергіївна

Художня інтерпретація як феномен культури

0515U000233

Кіндратюк Богдан Дмитрович

Дзвонарська культура України.

0515U000177

Лю Бінцян

Музично-історична синхроністичність мистецтва Китаю і Європи

0515U000092

Опанасюк Олександр Петрович

Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції.

0514U000679

Кривошея Тетяна Олександрівна

Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі

0514U000557

Бермес Ірина Лаврентіївна

Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ - початку ХХІ століття

0514U000202

Карась Ганна Василівна

Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ століття

0514U000171

Сугробова Юлія Юріївна

Культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства Криму в сучасних умовах України

0513U001184

Петрова Ірина Владиславівна

Дозвілля в історико-культурному вимірі.

0513U001126

Северинова Марина Юріївна

Архетипи в культурі у проекції на творчість сучасних українськох композиторів

0513U001004

Рибалко Світлана Борисівна

Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури

0513U000711

Довга Лариса Михайлівна

Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля).

0513U000258

Волков Сергій Михайлович

Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект

0513U000257

Ізваріна Олена Миколаївна

Оперне мистецтво як феномен української художньої культури 60-х років XIX - першої третини ХХ століття: історичний аспект

0513U000164

Залужна Алла Євгенівна

Життєвий світу людини як смисловий універсум культури: морально-естетичні виміри

0512U000916

Гончарова Олена Миколаївна

Антична риторика як феномен європейської культури

0512U000730

Станіславська Катерина Ігорівна

Мистецько-видовищні форми сучасної культури: типологія та специфіка функціонування

0512U000707

Герчанівська Поліна Евальдівна

Культурологічно-релігієзнавчі виміри української народної культури

0512U000463

Кравченко Олександр Васильович

Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації

0512U000423

Зубавіна Ірина Борисівна

Художнє моделювання часопростору в кінематографі

0512U000422

Пучков Андрій Олександрович

Поетика античної архітектури

0512U000162

Криволапов Михайло Олександрович

Українське мистецтво ХХ століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика

0512U000068

Більченко Євгенія Віталіївна

Культурологічний дискурс філософії діалогу: Чужий. Інший. Ближній. Третій

0511U000874

Жукова Наталія Анатоліївна

Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики

0511U000343

Оленіна Олена Юріївна

Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі

0511U000139

Федь Володимир Анатолійович

Світоглядні парадигми культуротворчого буття (український контекст)

0510U000776

Романенкова Юлія Вікторівна

Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV - І пол. XVII ст.: тенденції стильової трансформації