18 Архітектура

0599U000598

Ніколаєнко Володимир Анатолійович

Типологічні та методологічні проблеми формування індивідуальної малоповерхової житлової забудови в Україні

0599U000497

Мироненко Віктор Павлович

Методологічні основи оптимізації архітектурного середовища

0599U000496

Шубович Світлана Олександрівна

Архітектурна композиція в світлі міфопоетики

0599U000478

Слєпцов Олег Семенович

Архiтектура цивiльних будiвель на основi вiдкритих збiрних конструктивних систем

0597U000189

Крыжановская Нелли Яковлевна

Методологические основы градостроительного проектрования рекреационной среды для детей

0597U000123

Уренев В.П.

Принципы комплексного архитектурно-планировочного формирования предприятийобщественного питания

0596U000718

Раллев Александр Борисович

Эволюция объемно-пространственных форм в архитектуре арабских стран Ближнего Востока

0596U000440

Мардер Абрам Павлович

Понятийно-теоретические основы эстетики архитектуры

0596U000197

Мирошниченко Александр Анатольевич

Социально-демографические основы планировки рекреационных систем на базе сельского расселения Украины

0596U000108

Ковальский Леонид Николаевич

Проблемы развития архитектуры учебно-воспитательных зданий

0596U000044

Божко Юрий Григорьевич

Система эстетических свойств архитектуры /общая концепция, классификация, моделирование, проектирование/

0595U000156

Кравец Владимир Иосифович

Цели и средства колористического формообразования в архитектуре

0594U000023

Макухин Виталий Федорович

Методологические основы проеткирования жилых районов крупных и крепнейших городов

0593U000427

Бенаи Хафизулла

Типология жилища в условиях Афганистана

0593U000224

Лесик Александр Владимирович

Формирование учреждений отдыха и туризма в историко-архитектурной среде Украины

0593U000164

Тимофиенко Владимир Иванович

Мостостроительное искусство Северного Причерноморья второй половины ХVIII-начала ХIХ ст.

0522U100070

Рочняк Юрій Альфредович

Теоретичні основи формування архітектури залізничних вокзалів

0521U101838

Марковський Андрій Ігорович

Генезис архітектури Києва першої половини XХ століття у світовому контексті

0521U101837

Яценко Віктор Олександрович

Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад

0521U101445

Олійник Олена Павлівна

Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських просторів

0521U101220

Соснова Надія Степанівна

Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст України

0521U100847

Кравченко Ірина Леонідівна

Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти

0521U100846

Булах Ірина Валеріївна

Містобудівні основи територіально-просторового розвитку системи дитячих лікувальних комплексів

0521U100291

Косьмій Михайло Михайлович

Феномен нематеріального в методології архітектурно-просторової організації урбосистем (на прикладі Карпатського регіону України)

0521U100171

Дячок Оксана Миронівна

Формування архітектури сакральних комплексів під впливом суспільно - політичних процесів (на прикладі Тернопільської області)

0520U101866

Гатальська Надія Вікторівна

Теоретико-методологічні аспекти формування естетики паркового середовища

0520U101784

Рубан Людмила Іванівна

Методологічні основи архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій

0520U101783

Лещенко Нелля Арсентіївна

Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст

0520U101738

Павлів Андрій Петрович

Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста

0520U101634

Ідак Юлія Володимирівна

Основи теорії морфології міста

0519U000621

Давідіч Тетяна Феліксівна

Еклектика в архітектурі. Культурно-художні витоки та сучасне осмислення

0519U000620

Данилов Сергій Михайлович

Методологічні основи моделювання міста як динамічної системи

0518U000718

Лукомська Зоряна Володимирівна

Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.)

0518U000572

Криворучко Юрій Іванович

Феномен сакрального у розвитку міст та територій (на досвіді України)

0518U000117

Шульга Геннадій Михайлович

Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат).

0518U000112

Орленко Микола Іванович

Проблеми та методи реставрації пам'яток архітектури в Україні (ХІ - поч. ХХ ст.).

0517U000481

Смоленська Світлана Олексіївна

Архітектура авангардного Модернізму в Україні: генеза та спадщина

0517U000445

Чернявський Володимир Георгійович

Архітектурно-художні основи формування внутрішнього середовища громадських будівель

0517U000384

Рибчинський Олег Валерійович

Формування і ревіталізація середмість історичних міст України.

0517U000379

Жовква Ольга Іванівна

Типологічні основи архітектурно-планувальної організації духовних навчальних закладів

0517U000359

Коротун Ірина Вадимівна

Архітектурно-містобудівні основи створення буферних зон Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

0516U000518

Устінова Ірина Ігорівна

Методологічні основи сталого розвитку еколого-містобудівних систем.

0516U000512

Ковальська Гелена Леонідівна

Містобудівні основи розвитку мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

0516U000158

Блінова Марія Юріївна

Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста

0515U000677

Буряк Олександр Петрович

Процеси й інститути відтворення архітектурного професіоналізму у вітчизняній архітектурі 2-ї пол. ХХ - поч. ХХІ ст.

0515U000673

Дубинський Володимир Петрович

Архітектурна прогностика як засіб формування інноваційної екологічної архітектури

0515U000478

Осиченко Галина Олексіївна

Методологічні основи формування естетики міського середовища

0515U000249

Третяк Юлія Вікторівна

Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів

0515U000232

Василенко Олександр Борисович

Методологічні основи формування комплексу світлових засобів в архітектурі житлових і громадських будівель

0515U000007

Товбич Валерій Васильович

Методологічні основи формування і розвитку архітектурної діяльності

0514U000588

Диба Юрій Романович

Закономірності формування архітектури Русі (за джерельною базою Х-XIV ст.)

0514U000514

Гнесь Ігор Петрович

Формування архітектурно-типологічної структури сучасного міського житла в Україні

0514U000475

Михайлишин Ольга Леонідівна

Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття

0513U001314

Височин Іван Андрійович

Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі

0513U001289

Ремізова Олена Ігорівна

Логічні структури композиційної мови архітектури

0513U001240

Шебек Надія Миколаївна

Теоретичні основи гармонізації архітектурного середовища

0513U001217

Івашко Юлія Вадимівна

Основи стилеутворення модерну в архітектурі України (кінець ХІХ-початок ХХ століття).

0513U001125

Лінда Світлана Миколаївна

Історизм у розвитку архітектури

0513U001033

Шевцова Галина Вікторівна

Ґенеза української дерев’яної церкви (витоки, принципи архітектурного формотворення, світовий контекст).

0513U000404

Древаль Ірина Владиславівна

Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів

0512U000316

Черкасова Катерина Тимофіївна

"Збереження та реабілітація архітектурної і містобудівної спадщини історичних міст північного сходу України"

0512U000203

Солобай Петро Андрійович

Типологічні основи формування архітектури вищих навчаль-них закладів.

0512U000027

Чечельницький Сергій Георгійович

Методологічні основи візуальної екології архитектурного середовища

0510U000134

Шолух Микола Володимирович

Системні принципи архітектурного удосконалення реабілітаційного середовища промислового міста

0508U000585

Шулик Василь Васильович

Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні

0507U000693

Шкодовський Юрій Михайлович

Методологичні основи екологічної реабілітації архітектурного середовища

0506U000373

Черкес Богдан Степанович

Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації

0505U000015

Куцевич Вадим Володимирович

Реформування архітектурно-методологічної бази проектування об’єктів соціокультурного призначення в сучасних умовах України

0504U000386

Бевз Микола Валентинович

Методологічні основи збереження і регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України)

0504U000136

Тімохін Віктор Олександрович

Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем

0502U000315

Проскуряков Віктор Іванович

Принципи розвитку типології українського театру

0501U000249

Абизов Вадим Адільєвич

Методологічні основи розвитку архітектурно-будівельних систем (в умовах реформування житлової та містобудівної політики України)

0499U003241

Мірошник Наталія Сергіївна

Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації).

0499U002892

Лінда Світлана Миколаївна

Стилістичні та архітектурно-композиційні аспекти розвитку архітектури Львова періоду історизму у ХІХ - поч. ХХ ст.

0499U002891

Олешко Олена Петрівна

Планувально-композиційний уклад поселень німецьких переселенців в Галичині кінця XVIII - початку XX століть.

0499U002624

Михайлишин Ольга Леонідівна

Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол.XVIII-XIX століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку).

0499U002623

Бондаренко Ірина Володимирівна

Передумови і тенденції стильового розвитку Слобожанщини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

0499U002092

Полевичок Мечислава Олесівна

Принципи формування синтезу мистецтв в інтер"єрах громадських споруд(на прикладах навчально-виховних будівель)

0499U001858

Васеф Радван Алі Ахмад

Розвиток формоутворення арабо-ісламського інтер'єра (на прикладі архітектури Йорданії

0499U001707

Ндонго Ален Сімфор'ен

Функцiонально-планувальні принципи формування міської квартири для секційних будинків в умовах Конго.

0499U001706

Войко Наталія Юріївна

Архітектурно-планувальне перетворення районів садибної забудови в містах України

0499U001705

Омельяненко Марина Вікторівна

Вплив психологічного чинника на архітектуру сучасних індивідуальних житлових будинків в умовах України

0499U001572

Сокольська Ольга Сергіївна

Формування рекреаційного середовища для молоді

0499U001571

Татарінова Вікторія Петрівна

Еволюція формування пішоходних комунікацій у міському середовищі

0499U001140

Кулєшова Тетяна Олександрівна

Ландшафтно-композіційні особливості формування архітектурного образу Києва Х - початку ХХ століть

0499U000005

Шарлай Елена Васильевна

Морфологические типы архитектурной среды исторического города на примере Харькова

0498U001864

Иссам Рабах Абу Дальфа

Темы традиций и новаторства в архитектуре Объединенных Арабских Эмиратов

0498U001661

Глазирин Владимир Львович

Архитектурно-планировочное формирование общественных приморских центров в структуре Одессы и ее городской агломерации

0498U001618

Юсеф Махумед Зухеир

Принципы функционально-планировочной организации приморских городов Ливана /на примере г.Триполи/

0498U000623

Хагур Мурад

Охрана и использование памятников архитектуры Иордании в городской и районной планировке

0498U000167

Атаунех Азам Ахмад

Эколого-градостроительное формирование природного каркаса городов и районов в условиях Иордании

0497U001973

Токарев Сергей Александрович

Функционально-планировочная организация санаторно-реабилитационных комплексов

0497U001887

Третьяк Юлия Викторовна

Научные основы проектирования исправительных центров для несовершеннолетних осужденных

0497U001687

Ситкарева Ольга Всеволодовна

Киевская крепость ХУШ-Х1Х вв.

0497U001370

Москера Теллес Хемай

Влияние исторических и природных условий на организацию селитебных территорий городов Колумбии

0497U001369

Аль-Хузейфи Али

Типологические принципы формирования туристско-оздоровительных учреждений в условиях Йемена

0497U001287

Ивашко Юлия Вадимовна

Опыт комплексного изучения архитектуры деревянных церквей Киевщины на протяжении их формирования (IХ-ХYIII вв.)

0497U001000

Фоменко О.А.

Сигнал и знак в анализе архитектурной формы

0497U000947

Семка Сергей Владимироваич

Архитектурно-планировочная организация зданий лицеев и гимназий /в условиях Украины/

0497U000712

Фахми Абдулла Махьюб

Городское малоэтажное жилище повышенной комфортности в условиях Йемена (типологические основы)