Рочняк Ю. А. Теоретичні основи формування архітектури залізничних вокзалів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100070

Здобувач

Спеціальність

  • 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.11

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Об’єктом дослідження є залізничні вокзали як пасажирські будівлі та споруди залізниць. Метою дослідження є розкрити теоретичні основи формування архітектури залізничних вокзалів у історичному, морфологічному, художньому, просторово-часовому, соціокультурному аспектах та окреслити можливі напрямки і тенденції її розвитку. Автором використано методи: порівняння, класифікації, типологічного, історико-генетичного, графоаналітичного, термінологічного, історичного та морфологічного аналізів. Теоретична цінність результатів дисертаційної роботи полягає у дослідженні теоретичних засад формування архітектури залізничних вокзалів. Наукова новизна одержаних результатів: уперше проведено узагальнене дослідження процесів формування архітектури залізничних вокзалів у міждисциплінарному контексті; започатковано новий гуманітарний напрямок дослідження формування архітектури залізничних вокзалів на основі інтеграції різних сфер знань; введено у науковий обіг дані стосовно залізничних вокзалів і станцій з Центрального державного історичного архіву України (ЦДІА) у Львові; встановлено витоки і прототипи у формуванні архітектури залізничних вокзалів та різновиди їхніх проявів; досліджено просторово-часові взаємодії у процесах та в архітектурі залізничних вокзалів; встановлено основні тенденції формування архітектури залізничних вокзалів через втілення базових замислів (ідей); доповнено типологію архітектури залізничних вокзалів з використанням категорій прототипу, морфологічного типу, архетипу; чинники та охарактеризовано їхню роль у формуванні архітектури залізничних вокзалів; використання поняття композиційно-стилістичної групи залізничних вокзалів та способів їхнього поширення на місцевостях для узагальнення їхніх зв’язків та художньої цілісності окремих територій; сутність соціокультурних аспектів формування архітектури залізничних вокзалів; уточнено та удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо архітектури залізничних вокзалів з українських та іншомовних джерел; розуміння історичних аспектів цілісного формування архітектури залізничних вокзалів у світі, Європі, особливості України та її регіонів. Предметом дослідження є процеси розвитку, змін і трансформацій архітектури залізничних вокзалів. Рекомендації автора застосовуються щодо формування архітектури залізничних вокзалів. Сферою використання авторських рекомендацій є залізничні вокзали України, Європи та світу.

Файли

Схожі дисертації