073 Менеджмент

0823U101729

Маліцький Віталій Валерійович

Управління стратегічним ціноутворенням при наданні підприємством – залізничним перевізником послуг з використання вантажних вагонів

0823U101687

Гура Вадим Вікторович

Формування механізму попередження та протидії корупції в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

0823U101682

Рижкова Анжела Андріївна

Детінізація економіки в системі фінансової безпеки України.

0823U101661

Бабаєв Джахід Ігбал огли

Управління гуманітарними проєктами у зоні екстремальних дій на основі комплементарних нейронних мереж.

0823U101596

Мао Жун ...

Управління соціально-економічним розвитком персоналу підприємств

0823U101580

Гринкевич Роман Ігорович

Формування моделі управління інноваційно-активною організацією

0823U101579

Щерб Ігор Нусікович

Модернізація системи управління економічною безпекою на основі людиноорієнтованого підходу

0823U101386

Мазур Анастасія Вікторівна

Регулювання розвитку стартап-підприємництва в Україні.

0823U101355

Гавриш Костянтин Вікторович

Ефективне функціонування підприємств машинобудування у конкурентному середовищі

0823U101350

Завгородній Ігор Вікторович

Формування ефективного механізму управління діяльністю промислових підприємств

0823U101342

Ткачов Валерій Анатолійович

Управління логістично-транспортною системою підприємств зернового ринку

0823U101319

Лі Цзукень ----

Управління соціально-економічним розвитком південно-західних провінцій Китаю

0823U101303

Ковальчук Віталій Миколайович

Теоретико-методичні засади стратегії управління комунікаціями у закладах вищої освіти

0823U101229

Кондисюк Ігор Васильович

Ціннісно-ризикове формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств

0823U101204

Мяо Цзяньпін ...

Розвиток механізму організаційної культури мультинаціональної організації.

0823U101196

Онофрійчук Дмитро Михайлович

Модернізація системи менеджменту в інститутах публічного управління

0823U101156

Чжао Хецзюнь ...

Інноваційна система управління персоналом у китайських закладах професійної освіти

0823U101046

Ковальчук Олег Ігорович

Моделі та методи формування проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах

0823U101045

Бондар Валерія Юріївна

Механізм забезпечення експортоорієнтованого розвитку машинобудівних підприємств

0823U100973

Литвин Оксана Вікторівна

Менеджмент міжнародного туризму

0823U100907

Гaрмaтюк Олена Вaлентинівнa

Управління збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств

0823U100894

Павленко Надія Михайлівна

Організаційне навчання персоналу IT-підприємств в умовах становлення «Індустрії 4.0».

0823U100882

Сорокун Юлія Сергіївна

Механізм управління діяльністю транспортних підприємств на засадах концепції ощадливого виробництва

0823U100878

Гусак Ольга Анатоліївна

Механізм стратегічного управління розвитком транспортного підприємства

0823U100862

Василенко Олена Ігорівна

Управління конкурентоспроможністю агарних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг

0823U100830

Асауленко Наталя Валеріанівна

Механізми управління інноваційними технологіями на підприємствах індустрії гостинності

0823U100824

Вовк Микола Олександрович

Технологічний менеджмент в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери

0823U100789

Патинська-Попета Марина Михайлівна

Управління фінансовим потенціалом територіальних громад на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції

0823U100642

Самойлович Анастасія Геннадіївна

Організаційно-економічне забезпечення цифровізації регіональних економічних систем

0823U100632

Демченко Павло Сергійович

Управління сталим розвитком залізорудних підприємств з урахуванням інноваційно-інвестиційної складової

0823U100576

Белянська Юлія Віталіївна

Механізм управління інноваціями на транспортних підприємствах

0823U100568

Максимов Сергій Борисович

Механізм адаптивного стратегічного планування в системі управління діяльністю підприємств водного транспорту

0823U100541

Стахів Олег Володимирович

Управління системним розвитком закладів охорони здоров’я

0823U100517

Кіс Ірина Романівна

Управління екологічними ризиками в проектах функціонування підприємств транспортної галузі

0823U100477

Стахович Андрій Станіславович

Державне регулювання відтворювальних процесів у сільському господарстві України

0823U100387

Сновидович Ірина Григорівна

Формування управлінських компетентностей молодих фахівців у закладах вищої освіти

0823U100273

Манорик Ганна Олександрівна

Управління логістичним забезпеченням системи електронної комерції промислових підприємств

0823U100142

Мартиненко Олена Вікторівна

Організаційно-економічне забезпечення реалізації експортного потенціалу промислових підприємств

0823U100011

Градовий Василь Васильович

Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах

0823U100010

Труш Ірина Маркіянівна

«Управління ефективністю інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект»

0822U100961

Колодій Ірина Володимирівна

Організаційно-економічні засади антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах

0822U100779

Розова Анастасія Юріївна

Розробка механізму управління якістю логістичної діяльності підприємства

0822U100498

Новицька Ірина Василівна

Управління просуванням органічної продукції на внутрішній та зовнішній ринки

0822U100474

Альнуаімі Хамед Рашид Саєд Абдулла

Ризик-менеджмент надзвичайних ситуацій бізнес-структур в умовах глобальної інформатизації.

0822U100448

Круль Конрад ...

Моделі та методи протиризикового управління зацікавленими сторонами проектів агропромислового комплексу

0822U100445

Альхаммаді Талеб Абдулла Мохамед Алі

Кадрова безпека у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур.

0822U100444

Пузійчук Андрій Вікторович

Ціннісно-орієнтоване управління проєктами реінжинірингу будівельних підприємств

0822U100332

Назаренко Юлія Олексіївна

Розвиток людського капіталу в умовах соціально-економічної нестабільності

0822U100330

Гришко Олена Петрівна

Інноватизація інформаційного забезпечення регулювання ринку праці України

0822U100255

Сізоненко Сергій Вадимович

Управлінські інновації у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації.

0822U100202

Кобідзе Нонна Нодарівна

Управління конкурентоспроможністю університету на ринку освітніх послуг

0822U100192

Коваль Крістіна Павлівна

Механізми удосконалення надання соціальних послуг на основі європейських стандартів соціального захисту населення

0822U100178

Петрова Марія Геннадіївна

Удосконалення контролінгу в управлінні фінансами сільськогосподарських підприємств

0822U100083

Шупик Сергій Миколайович

Стратегічне управління розвитком молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах

0822U100048

Корольов Денис Сергійович

Формування команд у топ-менеджменті корпорацій на основі компетентнісного підходу

0822U100030

Брич Богдан Васильович

Формування енергосервісного ринку шляхом регулювання діяльності енергосервісних компаній

0822U100021

Скрипник Денис Михайлович

Організаційно-економічний механізм формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки

0822U100020

Скрипник Олена Андріївна

Управління енергетичним розвитком територіальних громад

0821U103053

Догадіна Валентина Юріївна

Організаційно-економічне забезпечення управління освітніми послугами в Україні в умовах євроінтеграції

0821U103050

Ніколаєв Микола Геннадійович

Формування адаптивного механізму управління реалізацією стратегії підприємства в умовах цифрового середовища

0821U103028

Малиш Ірина Анатоліївна

Управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств аграрного сектору.

0821U102969

Дурбалова Наталія Ігорівна

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств хлібопекарської галузі

0821U102919

Воронич Михайло Михайлович

Геоекономічні перспективи розвитку аграрного сектору

0821U102915

Клименко Костянтин Валерійович

Стратегічне управління інноваційним розвитком нафтотранспортних підприємств

0821U102901

Омаров Ельвін Шахін огли

Управління поведінкою споживачів на торговельному підприємстві.

0821U102818

Гречан Павло Юрійович

Управління інноваційною активністю автотранспортних підприємств для забезпечення їх економічного розвитку

0821U102795

Мельник Антон Олегович

Мотиваційні аспекти формування та розвитку організаційної культури.

0821U102775

Білоус Лілія Борисівна

Енергоресурсні чинники управління економічним розвитком регіону

0821U102774

Вікторов Богдан Віталійович

Інноваційний розвиток мережевих підприємств

0821U102769

Силка Ігор Васильович

Управління інтелектуальною власністю промислових підприємств на засадах процесно-функціонального підходу

0821U102582

Коломієць Оксана Павлівна

Управління виробництвом та переробкою молока

0821U102533

Гандір Хатем ...

Управління змінами в енергозабезпеченні Алжиру з використанням потенціалу впливу на людські ресурси

0821U102443

Маслей Віктор Михайлович

Управління процесами попередження надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків

0821U102429

Криворотенко Олег Олегович

Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в стратегуванні розвитку промислового підприємства.

0821U102387

Гуменюк Роман Петрович

Фінансове забезпечення розвитку управлінського потенціалу підприємства

0821U102354

Свиноус Надія Іванівна

Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств

0821U102239

Му Цзяньмін ...

Інноваційно-інформаційна основа стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань.

0821U102175

Давліканова Олена Борисівна

Розвиток менеджменту дуальної вищої освіти в Україні

0821U102070

Карабаник Степан Михайлович

Управління використанням матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій

0821U101940

Дюк Оксана Михайлівна

Вплив корпоративної культури на вибір технологій управління на промислових підприємствах

0821U101925

Носовець Олександра Ігорівна

Інформаційно-аналітичне забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових підприємств.

0821U101859

Сеек Алі Мохамед Абдулсалам Ахмед

Моделі та методи управління ризиками в будівельних проектах на основі ціннісно-орієнтованого підходу

0821U101857

Керничний Богдан Ярославович

Організаційно-економічний механізм управління транспортно-логістичним обслуговуванням промислового підприємства

0821U101824

Савчук Світлана Віталіївна

Удосконалення системи управління на енергетичних підприємствах в умовах цифрової економіки

0821U101810

Нехме Мохамад Нассіф

Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємства

0821U101792

Гвоздь Оксана Миколаївна

Державне регулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні

0821U101680

Бетіна Вікторія Олегівна

Управління стратегічною адаптацією підприємства

0821U101631

Севост`янова Аліна Валеріївна

Моделі та методи управління загрозами та можливостями стейкхолдерів проектів вітроенергетики

0821U101155

Соловйов Олексій Андрійович

Менеджмент галузевої конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку

0821U101141

Лопушинська Олена В'ячеславівна

Менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України.

0821U101078

Билим Олена Сергіївна

Управління розвитком туризму сфери оздоровлення

0821U101068

Арчибісова Дарія Станіславівна

Розвиток регіональних організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу

0821U100992

Лисицін Борис Олексійович

Управління проектами розвитку комунікаційних спроможностей високотехнологічних компаній в умовах невизначеності

0821U100958

Седіков Денис Вадимович

Інноваційні підходи формування логістичних ланцюгів підприємств зернового ринку

0821U100899

Хіоні Георгій Олександрович

Управління ефективністю інвестицій у придбання і модернізацію майнових об’єктів агробізнесу.

0821U100858

Ільків Юлія Ігорівна

Формування механізму управління безпековою діяльністю інноваційно-активного підприємства

0821U100827

Момот Дарина Тарасівна

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовою безпекою арт-інвестування

0821U100822

Шпак Ярослав Олександрович

Організаційно-економічний механізм управління промисловим підприємством.

0821U100775

Чимош Катерина Станіславівна

Адаптивне управління транспортною логістикою в підприємствах сільського господарства.

0821U100749

Притис Вадим Ігорович

Безпекоорієнтоване управління промисловими підприємствами в умовах глобалізаційних викликів