Корольов Д. С. Формування команд у топ-менеджменті корпорацій на основі компетентнісного підходу

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100048

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 44.887.012

Полтавський державний аграрний університет

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних засад та розробці інструментарію формування команд в топ-менеджменті корпорацій на основі компетентнісного підходу. У дисертаційній роботі розглянуто термінологічні засади управління персоналом на засадах компетентнісного підходу. Розроблено структурнологічну схему взаємозв’язку та сформовано ієрархію ключових концептів предметної царини дослідження. Розвинуто концепцію управління персоналом компанії на основі компетентнісного підходу. Систематизовано стратегії формування моделей компетенцій працівників компанії. Досліджено методи та технології формування команд в топ-менеджменті корпорацій. Адаптовано модель «20 граней» до використання з метою оцінки компетенцій топменеджерів у складі управлінської команди. Розглянуто критерії формування та функціонування конкурентоспроможних управлінських команд у контексті компетентнісного підходу. Визначено джерела та передумови отримання синергетичного ефекту від діяльності топ-менеджерів у складі управлінської команди. Сформовано інструментарій моделювання компетенцій топменеджера у складі управлінської команди. Оцінено відповідність топ-менеджерів компанії профілю компетенцій учасників управлінської команди. Визначено напрями оптимізації структури команди топ-менеджерів компанії з метою отримання ефекту компетенційної синергії. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості впровадження результатів дослідження в управління персоналом корпорації на засадах компетентнісного підходу. Надані в роботі пропозиції щодо моделювання та оцінювання рівня розвитку компетенцій топ-менеджерів у складі управлінської команди створюють підстави для визначення джерел отримання синергетичного ефекту від співпраці управлінців та розвитку їх командних компетенцій.

Файли

Схожі дисертації