Брич Б. В. Формування енергосервісного ринку шляхом регулювання діяльності енергосервісних компаній

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100030

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.020

Західноукраїнський національний університет

Анотація

У дисертаційній роботі представлено теоретико-методичні та практичні аспекти формування енергосервісного ринку шляхом регулювання діяльності енергосервісних компаній. Обґрунтовано, що в умовах слабкої інституційної зрілості державного механізму щодо вирішення енергетичних проблем важливе значення має розробка економічних механізмів, спроможних поєднати вплив інструментарію державної влади, приватних інвестицій та підприємництва. Одним із таких інструментів у сфері енергоефективності виступає енергосервіс. Він є різновидом підприємницької діяльності, яка зорієнтована на здійснення заходів із енергомодернізації і отримання економічної вигоди за рахунок досягнутої економії енергоресурсів. В енергосервісі одночасно поєднуються декілька важливих мотивів, які свідчать про його значний потенціал. Це і підприємницький інтерес (можливість отримання прибутку), і схема отримання прибутку (у вигляді реально досягнутої внаслідок енергомодернізації економії коштів), і точкове залучення держави до цього процесу у статусі гаранта, регулятора і мотиватора.

Файли

Схожі дисертації