Градовий В. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

04-01-2023

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.026

Західноукраїнський національний університет

Анотація

Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах. Метою і завданням дослідження є виявлення та поглиблення організаційно-економічних аспектів енергоспоживання та обґрунтування умов формування й використання дієвого механізму управління енергозбереженням у сільськогосподарських підприємствах. Теоретичною і методологічною базою дослідження є методи моделювання, аналізу й синтезу; діалектичний, системний і комплексний підходи; загальнонаукові методи пізнання економічних явищ та процесів. Методика дослідження ґрунтувалась на вивченні виробничих та організаційно-економічних процесів енергоспоживання і енергозбереження, формуванні та апробації пропозицій щодо підвищення рівня енергозбереження в агропідприємствах. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні сукупності теоретичних, науково-методичних та організаційно-економічних засад енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах. Вперше запропоновано методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму енергозбереження в агропідприємствах, заснований на виявленні первинних факторів. Удосконалено: методичні положення моделювання ефективного організаційно-економічного механізму енергозбереження; термінологію поняття «організаційно-економічний механізм енергозбереження в агропідприємстві», досліджено напрями менеджменту енергозбереження і структурні складові організаційно-економічного механізму енергозбереження. Доповнено теоретичні положення і практичне обґрунтування закономірностей енергоспоживання і методику оцінки енергозбереження в агропідприємствах шляхом обґрунтування умов ощадного енергоспоживання. Запропоновано концептуальні положення щодо управління енергозбереженням, науково-методичні розробки та рекомендації, блок-схему автоматизованого інформаційного супроводу виробничих та пов’язаних процесів, метод визначення зміни енергетичного потенціалу ґрунту, які впроваджені в роботу Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА, ПАП »Фортуна», ПАП «Дзвін», Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона» і спрямовані на підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності сільськогосподарських підприємств.Енергоефективність, енергозбереження, енергетичний менеджмент, організаційно-економічний механізм, управління енергозбереженням.

Файли

Схожі дисертації