Альхаммаді Т. А. Кадрова безпека у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100445

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.052.031

Державний університет "Одеська політехніка"

Анотація

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні важливого наукового завдання щодо поглиблення теоретичних і розроблення та обґрунтування методично-прикладних засад забезпечення кадрової безпеки у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур. У першому розділі висвітлено: генезис поняття «ризик» та «управління ризиками», основні чинники формування системи ризик-менеджменту та її зміна під впливом різних факторів. Удосконалено ієрархічність кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту бізнес-структур з зазначенням структурних компонентів, розподілу функцій, рівнів підпорядкування та визначення відповідальних. У другому розділі удосконалено визначення «надзвичайна ситуація» та її класифікаційних ознак «масштаб», «сфера виникнення», «характер впливу» та «характер наслідків». Удосконалено концептуальний підхід до формування кадрової безпеки як складової системи ризик-менеджменту бізнес-структур. Обґрунтовано необхідність створення кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур. Розроблено концептуальні, методологічні основи та модель відповідної оцінки. У третьому розділі запропоновано концептуально-методичні засади кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій підприємницьких структур; розроблено алгоритм формування і забезпечення кадрової безпеки у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій; запропоновано інформаційно-аналітичне забезпечення, що удосконалене застосуванням методу PATTERN як інструменту кадрової безпеки; розроблено механізм державної підтримки формування кадрової безпеки у системі ризик-менеджменту бізнес-структур, який відрізняється балансуванням цілей сталого розвитку, глобальних змін та пріоритезації людського капіталу.

Файли

Схожі дисертації